CLAUDIA FACI «Agnès» dansa- concierto- performance en AdriAntic 30/4 y 1,2/5

 

CATALÀ, CASTELLANO, ENGLISH 

AdriAntic  

via Trajana 11, 1º 2ª


metro La pau

Dijous 30 d’abril, divendres 1 i dissabte 2 de maig a les 21h

CLAUDIA FACI

«Agnès» 

dansa- concierto- performance 6 €

  

Des de Madrid, després d’haver passat per La Casa Encendida, el desaparegut El canto de la cabra, entre d’altres espais, arriba aquest espectacle en format multidisciplinari, perquè conjuga l’estil de correspondència amb el talk-show i el concert. Però per arribar a Agnès, és fonamental esmentar Chantal Maillard i els seus «Filosofia en els dies crítics» i «Diaris Indis», referències textuals sobre les que la creadora Claudia Faci planteja el joc d’identitats enfront del mirall dels demés i el d’un mateix.

Aquesta peça és una ficcionalització de la meva relació amb el fet teatral, marcada pels escrits de Chantal Maillard, per l’estètica de la música que em va acompanyar en el viatge i per la sospita que, finalment, «jo» és un teatre.

Una dona sola en un escenari buit. Un exercici de supervivència.

Agnès, és el nom que lluita per investir aquest no-res que tremola volent dir. Ella té una ampolla de champagne francès. La destapa, brinda, beu, parla… L’ampolla es buida a mida que Agnès es construeix.

Una vegada més, es tracta de crear les condicions per a l’encontre. Només importa la possibilitat de la trobada, no només a través de les paraules i les formes sinó, fins i tot, a pesar d’elles.

Quan s’acaba el xampany, acaba la funció.

 Guió, direcció, espai, vestuari, interpretació: Claudia Faci.

Textos: Chantal Maillard (extractes de Filosofía en los días Críticos) i Claudia Faci.

Llum i so: Oscar Villegas

 

CLAUDIA FACI

Claudia Faci és ballarina, coreògrafa, actriu, docent i autora independent. Com a intèrpret ha treballat en tot tipus de produccions de dansa i teatre així com en algunes de cinema i televisió. El 2006 estrena Nur Für Dich al festival Madrid en Dansa, sota l’heterònim Klara v. Himmer. A partir de llavors es centra en la seva faceta d’autora per oferir una obra que suposa una peculiar visió de les arts escèniques que es nodreix de la seva experiència en la dansa, el teatre, la performance i la literatura. El 2008 ha estrenat el sol Agnès, basat en la seva relació amb l’obra de la filòsofa Chantal Maillard, i L’espectre de la rose, al costat de Jaime Conde-Salazar, amb qui forma la companyia Los Suecos. Recentment ha presentat el seu nou treball, A.n.a., coproduït pel festival Escena Contemporánea 2009.

 a.jpg

  

CASTELLANO

Jueves 30 de abril, viernes 1 y sábado 2 de mayo a las 21hCLAUDIA FACI»Agnès»DANZA-PERFORMANCE

Desde Madrid, después de haber pasado por La Casa Encendida, el desaparecido El canto de la cabra, entre otros espacios, llega este espectáculo en formato multidisciplinar, porque conjuga el estilo de correspondencia con el talk-show y el concierto. Pero para llegar a Agnès, es fundamental mencionar Chantal Maillard y sus «Filosofía en los días críticos» y «Diarios Indios».

Esta pieza es una ficcionalización de mi relación con el hecho teatral, marcada por los escritos de Chantal Maillard, por la estética de la música que me acompañó en el viaje y por la sospecha de que, finalmente, yo es un teatro.

Una mujer sola en un escenario vacío. Un ejercicio de supervivencia.

Agnès, es el nombre que pronuncio para investir a esa nada que tiembla queriendo decirse. Ella tiene una botella de champagne francés. La descorcha, brinda, bebe, habla… La botella se vacía a medida que Agnès se construye.

Una vez más, se trata de crear las condiciones para el encuentro. Sólo importa la posibilidad del encuentro, no sólo a través de las palabras y las formas sino, incluso, a pesar de ellas.

Cuando se acaba el champagne, acaba la función.

 

Guión, dirección, espacio, vestuario, interpretación: Claudia Faci.

Textos: Chantal Maillard (extractos de Filosofía en los días Críticos) y Claudia Faci.

Luz y sonido: Oscar Villegas

 

CLAUDIA FACI

Claudia Faci es bailarina, coreógrafa, actriz, docente y autora independiente. Como intérprete ha trabajado en todo tipo de producciones de danza y teatro así como en algunas de cine y televisión. En 2006 estrena  Nur Für Dich en el festival Madrid en Danza, bajo el heterónimo Klara v. Himmer. A partir de entonces se centra en su faceta de autora para ofrecer una obra que supone una peculiar visión de las artes escénicas que se nutre de su experiencia en la danza, el teatro, la performance y la literatura. En 2008 ha estrenado el solo Agnès, basado en su relación con la obra de la filósofa Chantal Maillard, y L’espectre de la rose, junto a Jaime Conde-Salazar, con quien forma la compañía Los suecos. Recientemente ha presentado su nuevo trabajo, A.n.a. coproducido por el festival Escena Contemporánea 2009.

a2.jpg 

ENGLISH

 V2.

From Madrid, after having passed through La Casa Encendida, the missing El canto de la cabra, among other venues, this show comes as a multidisciplinary one, because it combines the style of letters, with the talk-show and concert. But to reach Agnès, it is essential to mention Chantal Maillard and his «Philosophy in the critical days» and «Indian Newspapers».

This piece is a fictionalitacion of my relationship with the theater, influenced by the writings of Chantal Maillard, by the aesthetics of the music that accompanied me on the trip and by the suspicion that, ultimately, «I» is a theater.

A woman alone in an empty scene. An exercise in survival.

Agnès is the name I pronounce to invest this «nothing» that trembles willing to say its own. She has a bottle of French champagne. She uncorks it, offers, drinks, talks… The bottle gets empty as Agnès is built.

One more time, it’s about creating the conditions for the meeting. Only the possibility of the encounter matters, not only through words and forms, but even in spite of them.

When the champagne is finished, the show finishes.

 

Script, direction, space, costume, interpretation Claudia Faci

Texts Chantal Maillard (extracts from Philosophy on critical days) and Claudia Faci

Light and sound Oscar Villegas

 

CLAUDIA FACI

Claudia Faci is a dancer, choreographer, actress, teacher and independent author. As a performer she has worked in all kinds of dance and theater productions as well as some film and television. In 2006 she premiered Nur Für Dich in Madrid en Danza festival, under the heteronym v. Klara Himmer. Since then she focuses on her author facet to provide a work that represents a peculiar vision of the performing arts that draws from her experience in dance, theater, performance and literature. In 2008 she premiered her solo Agnès, based on her relationship with the work of the philosopher Chantal Maillard, and L’espectre de la rose, with Jaime Conde-Salazar, with whom she formed the company Las Suecas. She recently presented her new job, A.n.a. coproduced by the Festival Escena Contemporánea 2009.

 agnes_alta-web.jpg