25-26/jun_21:30h en AdriAntic CECILIA COLACRAI + JOÃO COSTA LIMA

[ CATALÀ / CASTELLANO MÁS ABAJO / ENGLISH SCROLLING DOWN ]

Dijous 25, divendres 26 de juny a les 21:30h
CECILIA COLACRAI + JOÃO COSTA LIMA
«Azul como uma laranja»
Dansa-teatre · 6€
A AdriAntic, Via Trajana 11, al costat del metro la Pau, L2/L4

Azul como uma laranja

Anomenem les coses en un intent de reinventar el món a partir dels seus noms.
Com si cada cosa existís a través de la seva definició.
Tota descripció és una suggestió en potència.
El llenguatge revela formes a través de límits, retalls que classifiquen i defineixen les matèries.
Les im-possibilitats del llenguatge ens conviden a reflexionar sobre altres existències.
Així, ens llancem a compondre una trajectòria per a cada cosa.
Un abans i un després, un context on l’objecte en qüestió podria habitar, existir.
A partir del punt mínim construïm les seves probabilitats. Punt per punt.
I de probable en probable assolim possibles, equilibrant-se entre la ficció i en el qual
insistim a cridar realitat.

Direcció i interpretació Cecilia Colacrai i João Costa Lima
Música original Miguel Marín
Disseny de llums Xavier Muñoz
Realització audiovisual Anna Brufau
Disseny gràfic i fotografia Débora Tenenbaum
Residència artística i tècnica La Caldera 2008/2009
Apadrina Alexis Eupierre
Agraïments La Caldera, Cia. Lapsus, Cristina Campillá, Gustavo Lesgart, Marina Frigerio, Núria Bernaus, Sara Reig.

JOÃO COSTA LIMA / CECILIA COLACRAI
Cecilia Colacrai i João Costa Lima coincideixen al taller ofert per João Fiadeiro (RE.AL-Portugal) a la Caldera (Barcelona) el setembre 2008. A través d’una residència tècnica a La Caldera el procés arriba a completar-se, amb la participació del músic Miguel Marin i l’il.luminador Xavi Muñoz. «Azul como uma laranja» s’estrena el 28 de febrer del 2009 a l’Ateneu Popular de Nou Barris (Barcelona) i participa al Festival LP dansa… o no, el març’09.
João Costa Lima
Inicia els seus estudis de teatre als Estats Units i continua més tard amb el Curs de Formació d’Actors de la fundació Joaquim Nabuco, a Recife. Freqüenta la Llicenciatura en Arts Escèniques a la Universitat Federal de Pernambuco i cant al Conservatorio Pernambucano de música. Experiència teatral i de direcció, entre altres coses, en representar texts de William Shakespeare, Antón Tchekhov, Edward Albee, Nelson Rodrigues i Brad Fraser. El 2002 rep el premi en interpretació al festival Janeiro de Grandes Espectáculos.
Va fundar la Companyia de Creació Escambo, on va produir les peces «A História do Zoológico» i «Noturno», així com l’exposició «Desenhos Urgentes», mostra individual de l’artista Rodolfo Mesquita.
Dicta classes de teatre i balla en diverses organitzacions per a diferents públics (Cruzada de Ação Social, Centro Cultural Daruê Malungo, Teatre Hermilo Borba Filho, Penitenciária Feminina do Bom Pastor i La Danseria, a Barcelona).
El 2006 integra El Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Forum Dança, a Lisboa, treballant notablement amb João Fiadeiro, Vera Mantero i Emmannuelle Huynh. Entre les seves creacions es troben, «Eles não sabiam de nada» (Lisboa, 2004), «Involuntariamente» (cocreació amb Vitor Roriz i Sofia Dias, 2007) i «It´s a jungle in here! » (2007). Recentment conclou la Formacion Essais, en el Centre National de Danse Contemporaine D´Angers, a França.
Cecilia Colacrai
Ballarina, coreògrafa i professora de dansa contemporània diplomada per l’Institut Superior de Danses Isabel Taboga (Argentina 2000).
És membre de la Cia AE- LAPSUS DANSA dirigida per Alexis Eupierre, amb qui va estrenar Vitrinas II en el Mercat de les Flors el maig de 2007 i Vitrines III en el Festival Grec el juliol’08.
Codirectora de la Cia. LILA PARRA. Ha dirigit i interpretat la seva última producció, «Arrels», que es va estrenar el mes de novembre de 2007 al DT Espai Escènic de Madrid. Dirigeix la peça «Tierra sin mal» (2n Premi en el Festival Coreogràfic de Salt 2006) i finalista de la III Mostra de Peces Curtes Barcelona 2007.
Crea el seu primer solo «Sola?» que té la possibilitat de ser presentat en diferents festivals d’Espanya, França, Mèxic i Itàlia.
Treballa al costat de Jorge Albuerne des de l’any 2006 i creen la peça per a carrer «Gira» (dansa i circ), guanyadora del 1r Premi en el Festival de carrer Ramonville 2006 (França) i reben una residència per desenvolupar el seu treball a la ciutat de Toulouse durant l’any 2007. Aquesta peça s’ha presentat en festivals de carrer d’Espanya i França.
Codirigeix i interpreta al costat del ballarí Andrés Beraza (Pamplona) la producció Tango Fusió (música de cambra i dansa contemporània), presentant-se en diferents teatres de Navarra l’any 2005.
El 2005 col·labora amb la Cia. GABRIELA SOLINI i participa en el Festival Channel Sur (Latin American Dance in New York) amb la peça «Háblame» (Premiada en el Certamen Coreogràfic de Madrid 2004). Posteriorment, la companyia va ser convidada pel Certamen el 2005 per presentar la seva nova producció, «Secrets i petons».

Azul como uma laranja

[ CASTELLANO ]

Jueves 25, viernes 26 de junio a las 21:30h
CECILIA COLACRAI + JOÃO COSTA LIMA
«Azul como uma laranja»
Danza-teatro · 6€
En AdriAntic, Via Trajana 11, al lado del metro la Pau, L2/L4

Nombramos las cosas en un intento de re-inventar el mundo a partir de sus nombres.
Como si cada cosa existiera a través de su definición.
Toda descripción es una sugestión en potencia.
El lenguaje revela formas a través de límites, recortes que clasifican y definen las materias.
Las im-posibilidades del lenguaje nos invitan a reflexionar sobre otras existencias.
Así, nos lanzamos a componer una trayectoria para cada cosa.
Un antes y un después, un contexto donde el objeto en cuestión podría habitar, existir.
A partir del punto mínimo construimos sus probabilidades. Punto por punto.
Y de probable en probable alcanzamos posibles, equilibrándonos entre la ficción y en lo que
insistimos en llamar realidad.

Dirección e interpretación Cecilia Colacrai y João Costa Lima
Música original Miguel Marín
Diseño de luces Xavier Muñoz
Realización audiovisual Anna Brufau
Diseño gráfico y fotografía Débora Tenenbaum
Residencia artística y técnica La Caldera 2008/2009.
Apadrina Alexis Eupierre
Agradecimientos La Caldera, Cia. Lapsus, Cristina Campillá, Gustavo Lesgart, Marina Frigerio, Núria Bernaus, Sara Reig.

JOÃO  COSTA LIMA / CECILIA COLACRAI
Cecilia Colacrai y João Costa Lima coinciden en el taller ofrecido por João Fiadeiro  (RE.AL- Portugal) en la Caldera (Barcelona) en septiembre 2008. A través de una residencia técnica en La Caldera el proceso llega a completarse, con la participación del músico Miguel Marin y del iluminador Xavi Muñoz.  “Azul como uma laranja” se estrena el 28 de febrero del 2009 en el Ateneu Popular de Nou Barris (Barcelona). Participa del Festival LP dansa o no… en marzo’09.
João Costa Lima
Inicia sus estudios de teatro en los Estados Unidos y continúa mas tarde con el Curso de Formación de Actores de la fundación Joaquim Nabuco, en Recife. Frecuenta la Licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Federal de Pernambuco y canto en el Conservatorio Pernambucano de música. Experiencia teatral y de dirección, entre otras cosas, en representar textos de William Shakespeare, Antón Tchekhov, Edward Albee, Nelson Rodrigues y Brad Fraser. En 2002, recibe el premio en interpretación en el festival Janeiro de Grandes Espectáculos.
Fundó la Compañía de Creación Escambo, donde produjo las piezas “A História do Zoológico” y “Noturno”, asi como la exposición “Desenhos Urgentes”, muestra individual del artista Rodolfo Mesquita.
Dicta clases de teatro y danza en diversas organizaciones para diferentes públicos (Cruzada de Ação Social, Centro Cultural Daruê Malungo, Teatro Hermilo Borba Filho, Penitenciária Feminina do Bom Pastor y La Danseria, en Barcelona).
En 2006 integra El Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Forum Dança, en Lisboa, trabajando notablemente con João Fiadeiro, Vera Mantero e Emmannuelle Huynh. Entre sus creaciones se encuentran, “Eles não sabiam de nada” (Lisboa, 2004), «Involuntariamente” (cocreación con Vitor Roriz y Sofia Dias, 2007) y “It´s a jungle in here!” (2007). Recientemente concluye la Formacion Essais, en el Centre National de Danse Contemporaine D´Angers, en Francia.
Cecilia Colacrai
Bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea diplomada por el Instituto Superior de Danzas Isabel Taboga (Argentina 2000).
Es miembro de la Cia AE- LAPSUS DANSA dirigida por Alexis Eupierre, con quien estrenó Vitrinas II en el Mercat de les Flors en mayo de 2007 y Vitrinas III en el Festival del Grec en julio’08.
Co-directora de la Cia. LILA PARRA. Ha dirigido e interpretado su última producción, Arrels, que se estrenó en el mes de noviembre de 2007 en DT Espacio Escénico de Madrid.Dirige la pieza Tierra sin mal (2º Premio en el Festival Coreogràfic de Salt 2006) y finalista de la III Mostra de Peces Curtes Barcelona 2007.
Crea su primer solo Sola? el cual tiene la posibilidad de ser presentado en diferentes festivales de España, Francia, México e Italia.
Trabaja junto a Jorge Albuerne desde el año 2006 y crean la pieza para calle Gira (danza y circo), ganadora del 1r Premio en el Festival de calle Ramonville 2006 (Francia) y reciben una residencia para desarrollar su trabajo en la ciudad de Toulouse durante el año 2007. Esta pieza se ha presentado en festivales de calle de España y Francia.
Co-dirige e interpreta junto al bailarín Andrés Beraza (Pamplona) la producción Tango Fusión (música de cámara y danza contemporánea), presentándose en distintos teatros de Navarra en el año 2005.
En 2005 colabora con la Cia. GABRIELA SOLINI y participa en el Festival Channel Sur (Latino American Dance in New York) con la pieza Háblame (Premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid 2004). Posteriormente, la compañía fue invitada por el Certamen en 2005 para presentar su nueva producción, Secretos y besos.

Azul como uma laranja

[ ENGLISH ]

Thursday 25, Friday 26 June at 9:30pm
CECILIA COLACRAI + JOÃO COSTA LIMA
«Azul como uma laranja»
Dance-theatre · 6€
At AdriAntic, Via Trajana 11, near metro station la Pau, L2/L4

We call things in an attempt to reinvent the world from their names.
As if all things exist through their definition.
Whole description is a potential suggestion.
The language reveals ways through limits, cuts to classify and define the issues.
The im-possibilities of language invites us to reflect on other stocks.
So, we throw to compose a path for all things.
A turning point, a context where the object in question could live, exist.
From the point minimum build their probabilities. Point by point.
I probably likely to reach potential, balancing themselves between fiction and in which
insist to call reality.

Direction and interpretation Cecilia Colacrai and João Costa Lima
Original music Miguel Marín
Lighting design Xavier Muñoz
Audiovisual Anna Brufau
Graphic design and photography Débora Tenenbaum
Technical and artistic residence La Caldera 2008/2009.
Supported by Alexis Eupierre
Acknowledgments La Caldera, Cia Lapsus, Cristina Campillo, Gustavo Lesgart, Marina Frigerio, Núria Bernaus, Sara Reig.

CECILIA COLACRAI / JOÃO COSTA LIMA
Cecilia Colacrai and João Costa Lima met on a workshop hosted by João Fiadeiro (Portugal-RE.AL) in La Caldera (Barcelona). Through a technical residence in La Caldera the process reaches completion, with the participation of the musician Miguel Marin and enlightening Xavi Muñoz. «Azul como uma laranja» premieres February 28 2009 at Ateneu Popular de Nou Barris (Barcelona), and participated in the Festival LP dansa… o no, March’09.