26 i 27/9 en AdriAntic «2 Divide»: Borja Sagasti + Bruno HumbertoDissabte 26 a les 21:30h i diumenge 27 de setembre a les 21:00h

en     AdriAntic 

via Trajana 11, metro La pau

93 315 23 54
lanticteatre@lanticteatre.com

 

CATALÀ / CASTELLANO/ ENGLISH

 

Dissabte 26 a les 21:30h i diumenge 27 de setembre a les 21:00h

2 Divide: Borja Sagasti + Bruno Humberto

“2 DIVIDE”

teatre/performance  6 €

 

2divideweb.jpg

 “Un, dos. Estàs aquí?”

Aquesta performance explora els temes de la divisió i la bipolaritat. Divisió dins de nosaltres mateixos, la divisió entre jo i tu, entre nosaltres i ells. Bipolaritat com el nostre síndrome contemporani, entre esquerra i dreta, nord i sud, est i oest. Narratives absurdes, personals i mitològiques s’uneixen a través dels llenguatges del teatre físic, el so i la instal lació.

 

direcció i interpretació Borja Sagasti i Bruno Humberto

producció 2 Divide

 

Bruno Humberto

Nascut a Portugal el 1981. Artista performer, deviser, compositor autodidacte. Des que va acabar els seus estudis de Recerca en Cultura i Mitjans de Comunicació, primer va treballar com a periodista i escriptor de viatges. Des de 2004 ha col.laborat amb diversos artistes i companyies, així com ha desenvolupat solos i treballs site-specific internacionalment. Ha col.laborat recentment en «Mouth to Mouth», performance col.lectiva al Lift Festival 2008, a Southbank Centre. Aquest any va formar part de la performance «Tunnel», sota el riu Tàmesi, amb la col.laboració artística de Palimpsest (www.palimpsest.weebly.com) i «The Parade of Illusions and Mysteries», a Bacon Street Project amb Gaspatxo Unlimited. Sovint improvisa amb el projecte The Sound Through (www.myspace.com / thesoundthrough). Té la seva seu a Londres, on va completar la Maestría en Performance Making a Goldsmiths.

 

Borja Sagasti Iñurrieta

Neix a Vizcaia (1973). Comença els seus estudis teatrals a Barcelona, centrant les seves pràctiques en les metodologies de teatre físic desenvolupades per Jaques Lecoq. A la mateixa ciutat co-funda el col.lectiu artístic Fang-Fastik creant espectacles de divers format. Ha col.laborat en diferents espectacles amb companyies com La Fura Dels Baus, Els Comediants, Monty and cia, Teatre Lliure. El 2005 es trasllada a Londres on col.labora amb la companyia de circ contemporani Generating Company amb la qual fa gira per Regne Unit. En 2007 i 2008 realitza dos anys d’estudis al London International School of Performing Arts i finalitza un Màster en creació de performance al Goldsmiths College University of London. Des del moment en què arriba a Londres col.labora activament amb diferents companyies establertes a Londres, com Gaspatxo Unlimited amb qui desenvolupen ‘From A to B’ i ‘The Parade of misteries and illusions’.

 

 


/////// castellano ///////

 

Sábado 26 a las 21:30h y domingo 27 de septiembre a las 21:00h

2 Divide: Borja Sagasti + Bruno Humberto

“2 DIVIDE”

teatro/performance   6 €

 

«Uno, dos. ¿Estás ahí?»

Esta performance explora los temas de la división y la bipolaridad. División dentro de nosotros mismos, la división entre yo y tú, entre nosotros y ellos. Bipolaridad como nuestro síndrome contemporáneo, entre izquierda y derecha, norte y sur, este y oeste. Narrativas absurdas, personales y mitológicas se unen a través de los lenguajes del teatro físico, el sonido y la instalación.

 

dirección e interpretación Borja Sagasti y Bruno Humberto

producción 2 Divide

 

Bruno Humberto

Nacido en Portugal en 1981. Artista performer, deviser, compositor autodidacta. Desde que acabó sus estudios de Investigación en Cultura y Medios de Comunicación, primero trabajó como periodista y escritor de viajes. Desde 2004 ha colaborado con diversos artistas y compañías, así como ha desarrollado solos y trabajos site-specific internacionalmente. Colaboró recientemente en «Mouth to Mouth», performance colectiva en el Lift Festival 2008, en Southbank Centre. Este año formó parte de la performance «Tunnel», bajo el río Támesis, con la colaboración artística de Palimpsest (www.palimpsest.weebly.com) y » The Parade of Illusions and Mysteries», en Bacon Street Project con Gazpacho Unlimited. A menudo improvisa con el proyecto The Sound Through (www.myspace.com/thesoundthrough). Tiene su sede en Londres, donde completó la Maestría en Performance Making en Goldsmiths.

 

Borja Sagasti Iñurrieta

Nace en Vizcaia (1973).Empieza sus estudios teatrales en Barcelona, centrando sus practicas en las metodologías de teatro físico desarrolladas por Jaques Lecoq. En la misma ciudad co-funda el colectivo artístico Fang-Fastik creando varios espectáculos de diverso formato. Ha colaborado en diferentes espectáculos con  compañías como La Fura Dels Baus, Els Comediants, Monty and cia, Teatre Lliure. En 2005 se traslada a Londres donde colabora con la compañía de circo contemporáneo Generating Company con la que hace gira por Reino Unido. En 2007 y 2008 realiza dos años de estudios en el London International School of Performing Arts y finaliza un Master en creación de performance en Goldsmiths College University of London. Desde el momento en que llega a Londres colabora activamente con diferentes compañías establecidas en Londres, como Gazpacho Unlimited con quien desarrollan ‘From A to B’ y ‘The Parade of misteries and illusions’

 

 

/////// english ///////

 

Saturday 26 at 9:30pm and Sunday 27 September at 9:00pm

2 Divide: Borja Sagasti + Bruno Humberto

“2 DIVIDE”

theatre/performance   6 €

 

“One, two. Are you there?” This performance explores division and bipolarity. Division within ourselves, division between me and you, between us and them. Bipolarity as our contemporary syndrome, between left and right, North and South, East and West. Absurd, personal and mythological narratives come together trough the languages of physical theatre, sound and installation.

 

direction and performing Borja Sagasti and Bruno Humberto

production 2 Divide

 


Borja Sagasti Iñurrieta

Was born in Spain (1973). He did Theatre studies in Barcelona focusing in Jaques Lecoq's 
methodologies of physical theatre. In the same city co-founded the Performance Theatre 
company 'Fang Fastik'. From 1992-2002, he collaborated with different Theatre companies as 
'La Fura Dels Baus', 'Els Comediants' and 'Monty Cia'. In 2006 toured with 'Generating Company' 
performing in the show 'Hard Drive'. Last year he finished the advance course in 'Creating Theatre' 
at LISPA (London International school of Performing Arts) and more recently completed the 
Ma in Performance Making at Goldsmiths College, University of London.


 

Bruno Humberto

 

Born in Portugal, 1981. Performer, deviser, self-taught composer. Bruno Humberto studied Media and Culture Research and started to work as journalist, travel-writer and pedagogue. Is been doing site-specific performance, collaboration and solo work since 2004. In London is part of the theatre company “Poemstomyotherself” and recently collaborated with “Mouth to Mouth” performance collective in the Lift Festival, at Southbank Centre. He is based in London where he finished the Ma in Performance Making at Goldsmiths.