23/03 -MISS Q “Miss Q con Banda + Visuales”

★ 23 Març  23 Marzo   23 March ★MISS Q

“Miss Q con Banda + Visuales”

Concert-performance
Concierto-performance
Concert performance

HORARIS ESPECTACLE
DIMECRES: 21:00 H
5€

HORARIOS ESPECTACULO
MIERCOLES: 21:00 H
5€

SCHEDULES SHOW
WEDNESDAY: 21:00 H
5€

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.comVeu, guitarra, ordinador, samplers: Miss Q
Bateria: Daniel Setti
Baix elèctric: Luis Montoya
Visuals: Mademoiselle Oui Oui
Durada: 60 minuts

www.myspace.com/lovelymissq

www.lovelymissq.bandcamp.com


“… Introducing Lovely Miss Q” és el títol del primer disc en solitari de la Miss Q. Produït per en Guillamino, un dels principals noms a l’escena catalana de música electrònica. “… Introducing Lovely Miss Q” destaca per la seva innovació i refinament melòdic. Aquest àlbum pot definir-se com la banda sonora de la vida interior d’un personatge fictici anomenat “Lovely Miss Q” – un personatge que freqüenta bars perduts al Salvatge Oest, teatres clandestins, ports industrials i fàbriques abandonades.

Aquella nit a l’Antic Teatre, Miss Q presentarà el seu format en directe més potent – acompanyada a l’escenari per en Daniel Setti (bateria), Luís Montoya (baix elèctric) i Mademoiselle Oui Oui (vídeo art).

Miss Q es l’alter ego de la música i l’actriu danesa Pia Nielsen. Va iniciar la seva carrera musical en solitari fa poc més d’un any, però ja ha passat per desenes d’escenaris a Espanya i a la resta d’Europa. Destacant actuacions en el FEMELEK (Barcelona), Invictro/MMVV (Vic), Karriere Bar (Copenhaguen), Kleine Reise (Berlín) i Haus Der Kulturen Der Welt (Berlín). A vegades, està sola a l’escenari i d’altres, acompanyada per la seva banda (Daniel Setti i Luís Montoya) i la vídeo artista Mademoiselle Oui Oui. A banda de realitzar el seu projecte en solitari, forma part del col·lectiu artístic/musical Zink Tank i la companyia de teatre Clavalacalva i ha composat bandes sonores per animació, vídeos artístics/documentals i obres de teatre.

 

“… Introducing Lovely Miss Q” es el título del primer disco en solitario de Miss Q. Producido por Guillamino, uno de los principales nombres en la escena catalana de musica  electrónica, “…Introducing Lovely Miss Q” destaca por su innovación y refinamiento melódico. Este álbum puede definirse como la banda sonora de la vida interior de un personaje fictício llamado “Lovely Miss Q” – un personaje que frequenta bares perdidos en el Oeste Salvaje , teatros clandestinos, puertos industriales y fábricas abandonadas.

Esta noche en el Antic Teatre Miss Q presenta su formato en directo mas potente – acompañada en el escenario por Daniel Setti (batería), Luís Montoya (bajo eléctrico) y Mademoiselle Oui Oui (video arte).

MISS Q es el alter-ego de la música y actriz danesa, PIA NIELSEN. Inició su carrera musical en solitario hace poco mas de un año, pero ya ha pasado por decenas de escenarios en España y en el resto de Europa. Destacando actuaciones en FEMELEK (Barcelona), Invictro/MMVV (Vic), Karriere Bar (Copenhague), Kleine Reise (Berlín) y Haus Der Kulturen Der Welt (Berlín).  A veces está sola en el escenario y a veces acompañada por su banda (Daniel Setti y Luís Montoya) y la video artista Mademoiselle Oui Oui. Aparte de realizar su proyecto en solitario, forma parte del colectivo artístico/musical Zink Tank y la compañía de teatro Clavalacalva, y ha compuesto bandas sonoras para animación, videos artísticos/documentales y obras de teatro.

 

"… Introducing Lovely Miss Q" is the title of the first solo album by Miss Q. Produced by Guillamino, one of the biggest names in the Catalan scene of electronic music. "…Introducing Lovely Miss Q" emphasizes for innovation and melodic sophistication. This album can be defined as the soundtrack of the inner life of a fiction character called "Lovely Miss Q " – a character who frequent lost bars in the Wild West, underground theaters, industrial harbors and deserted factories.

That night at the Antic Teatre Miss Q will present his most powerful live format – joined on stage by Daniel Setti (drums), Luís Montoya (bass guitar) and Mademoiselle Oui Oui (video art).

MISS Q is the alter ego of the Danish musician and actress, PIA NIELSEN. She began his solo career just over a year but has already gone through dozens of stages in Spain and the rest of Europe. Highlighting performances on the FEMELEK (Barcelona), InVictro / MMVV (Vic), Karriere Bar (Copenhagen), Kleine Reise (Berlin) and Haus der Kulturen der Welt (Berlin). Sometimes being alone and others on stage with her band (Daniel Setti and Luis Montoya) and video artist Mademoiselle Oui Oui. Other than making her solo project, she is part of the art/music collective ZinkTank and Clavalacalva theater company, and she has composed soundtracks for animation, video art / documentaries and dramas.