25 y 26/10 – CATALINA CARRASCO – Realidad Invisible – Estreno

★ 25 i 26 Octubre 25 y 26 Octubre 25 & 26 October 25 et 26 OctobreCATALINA CARRASCO

“Realidad Invisible”

ESTRENA


durada / duración / duration / durée: 50 min


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langages du corps

HORARIS

DIJOUS I DIVENDRES: 21:00

6 euros

HORARIOS

JUEVES Y VIERNES: 21:00

6 euros

SCHEDULES

THURSDAY & FRIDAY: 21:00

6 euros

HORAIRES

JEUDI ET VENDREDI: 21:00

6 euros


Direcció: Catalina Cararsco
Interpretació directe: Catalina Carrasco
Interpretació video: Susana Fuenmayor
Video/il·luminació: Gaspar Morey


catalinacarrasco.blogspot.es/ →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Ambdues dones formen part d’un mateix ésser, representant les múltiples personalitats que conviuen en el nostre interior, estats emocionals i instints primaris. Viatgen d’un estat a un altre creant diversos personatges, unes vegades contraris i altres vegades complementaris. Des d’un cos amb memòria, amb un cos que es transforma. Un relat de trobada, descobriment i acceptació.

Catalina Carrasco, Performer i creadora.
Estudia dansa i teatre a Madrid, Barcelona, Londres, Islàndia i Berlin.
Titol superior dansa Contemporànea a la U.M.H, Màster amb Mercè Boronat de dansa teatre a Barcelona, tallers amb Malpelo, Les Slovacks, Mercè Boronat, Tomeu Vergès, David Zambrano, Karlota Ikeda, Cia.Wim vandekeybus, Jordi Cortés, cia.Hofesh Sheter, entre altres.
Treballa amb Mª Antònia Oliver i Auments en varis espectacles. A Xile amb la cia. Torres Rojas i a Berlín amb Hybrida project.
Al 2005 guanya el 1r premi del Certamen solos Art Jove.
al 2007 estrena “Qué o Quién”, peça guanyadora del 1r premi Encuentros de Navarra.
En 2008 crea juntament amb l’artista Isabel Castro la perfomance/vídeo dansa Clau, memòria d’eriçó. Guanyen el premi Jaume I d’arts visuals. Al 2009 entra en el Festival Óptica (Buenos Aires, Bolívia, París, Madrid (La casa encendida), Huarte, Gijón, La Coruña.
Subtalk, premi Teatre Principal Nous Creadors.
Al 2011 rep el Premi Escènica a la millor interpretació dansa per Malasombra. “Realidad invisible” es el darrer espectacle, el més innovador, personal i madur.

Dos mujeres que forman parte de un mismo ser, representando las múltiples personalidades que conviven en nuestro interior, estados emocionales e instintos primarios. Viajan de un estado al otro creando diferentes personajes, unas veces contrarios y otras veces complementarios. Desde un cuerpo con memoria hacia un cuerpo que se transforma. Un relato de encuentro, descubrimiento y aceptación.

Catalina Carrasco, Performer i creadora.
Estudia danza y teatro en Madrid, Barcelona, Londres, Islandia y Berlín.
Título superior de danza Contemporánea en la U.M.H, Máster con Mercé Boronat de danza teatro en Barcelona, talleres con Malpelo, Les Slovacks, Mercé Boronat, Tomeu Vergés, David Zambrano, Karlota Ikeda, Cia.Wim vandekeybus, Jordi Cortés, cia.Hofesh Sheter, entre otros.
Trabaja con Mª Antonia Oliver y Auments en varios espectáculos. En Chile con la cia. Torres Rojas y en Berlín con Hybrida project.
En 2005 gana el 1r premio del Certamen solos Art Jove.
En 2007 estrena “Qué o Quién”, pieza ganadora del 1r premio Encuentros de Navarra. En 2008 crea, juntamente con la artista Isabel Castro, la performance/vídeo danza Clavo, memoria del erizo. Ganan el premio Jaume I de artes visuales. En 2009 entra en el Festival Óptica (Buenos Aires, Bolivia, París, Madrid (La casa encendida); Huarte, Gijón, La Coruña.
Subtalk, premio Teatre Principal Nuevos Creadores.
En el 2011 recibe el Premio Escénica a la mejor interpretación de danza por Malasombra. “Realidad invisible” es el último espectáculo, el más innovador, personal y maduro.

Two women who form part of one being, representing the multiple personalities that coexist within us; emotional states and primary instincts travel from one state to another creating different characters, sometimes in opposition and sometimes complementary. They move from a body with memory to a body that is changing; it is a tale of encounter, discovery and acceptance.

Catalina Carrasco, performer and creator.

Studied dance and theatre in Madrid, Barcelona, London, Iceland and Berlin.
She holds a higher certificate in Contemporary Dance from the U.M.H. and a Masters in Dance Theatre from Barcelona where she studied with Mercé Boronat. She has created workshops with Malpelo, Les Slovacks, Mercé Boronat, Tomeu Vergés, David Zambrano, Karlota Ikeda, Cia. Wim vandeKeybus, Jordi Cortés and Cia. Hofesh Sheter among others.
She has worked with Mª Antonia Oliver and Auments on various shows, and in Chile with Cia. Sheter among others.
She received the Art Jove Solos First prize in 2005.
In 2007 she premiered “Que o Quién”, which won the first prize at the Encuentros de Navarra.
In 2008 she worked with Isabel Castro on the video dance/performance Clavo, memoria del erizo, which won the Jaume I prize for visual arts.
In 2009 she entered the Optica Festival (Buenos Aires, Bolivia, Paris, Madrid (La casa encendida), Huarte, Gijón and La Coruña) with Subtalk, which won the New Creators prize from the Teatre Principal.
In 2011 she won the Performance Prize for best dance performance with Malasombra.
Realitat Invisible is her latest piece, the most innovative, personal and mature to date.

Deux femmes qui font partie d’un même être. Elles représentent les multiples personnalités qui cohabitent dans notre intérieur, les états d’âme et les instincts primaires. Elles voyagent d’une humeur à une autre tout en créant des personnages différents, parfois contraires, parfois complémentaires. Elles voyagent d’un corps remplie de mémoire envers un autre qui se transforme. Un récit de rencontre, de découverte et d’acceptation.

Catalina Carrasco. Performeuse et créatrice. Elle étudie la danse et le théâtre à Madrid, Barcelone,Londres, Islande et Berlin. Elle obtient le titre de Danse Contemporaine à U.M.H. et fais un master avec Mercé Boronat parallèlement à des ateliers avec Malpelo, Les Slovacks, Mercé Boronat, Tomeu Vergés, David Zambrano, Karlota Ikeda, Cia.Wim vandekeybus, Jordi Cortés, cia.Hofesh Sheter, entre autres.
Elle travaille avec Mª Antonia Oliver y Auments dans plusieurs spectacles, ainsi qu’au Chili avec la cie.Torres Rojas et à Berlin avec la cie. Hybrida Project.
En 2005, elle remporte le 1° prix du Certamen Solos d’ Art Jove.
En 2007, elle crée “Qué o Quién” pièce qui gagne le prix des Encuentros de Navarra. En 2008, et avec l’artiste Isabel Castro, elle crée la performance/vìdeo danse “Clavo, memoria del erizo” et remporte le prix Jaume I des Arts visuels. En 2009, participe au Festival Óptica (Buenos Aires, Bolivia, París, Madrid (La casa encendida) Huarte, Gijón, La Coruña et gagne avec “Subtalk” le prix de Nuevos Creadores au Teatro Principal.

En 2011 reçoit le prix Premio Escénica, de la meilleure interprétation de danse pour “Malasombra”.
“Realidad Invisible” est son dernier spectacle, et aussi le plus innovant, le plus personnel et le plus mature.