16 y 17/03 – LUIS JAUME, EBA RUBIO, VINCENS MAYANS – Öpera para un Älce…estrena

 

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2013 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH /// MARS →
★ 16 i 17 Març 16 y 17 Marzo 16 & 17 March 16 et 17 Mars ★

LUIS JAUME
EBA RUBIO
VINCENS MAYANS

«Öpera para un Älce…»

ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min

noves dramaturgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros

16 DISSABTE 22:00h
“Open-up” – Reflexió – els artistes amb el públic

Live streaming amb la col·laboració de
Tv-tron TEATRON→

16 SABADO 22:00h
«Open-up» – Reflexión – los artistas con el público

Live streaming con la colaboración de
Tv-tron TEATRON→

 

Creació: Luis Jaume/Vicens Mayans
Dramaturgia: Vicens Mayans
Intèrprets: Luis Jaume/ Eba Rubio/ Vicens Mayans
Sò i Il.luminaciò: Soraya Bravo
Espai sonor: Consuegra Recs
Espai visual: Fran Ruvira
Produció: Projecte Lalupe
Fotografia: Luis Jaume

Una co-producció amb Antic Teatre / Adriantic i The Velvet Sweatshop

www.vicensmayans.tumblr.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

En el procés de creació de Öpera para un Älce… hem treballat la idea de la renúncia i el dolor envers les coses que saps que tard o d’hora arriben, que no pots evitar, adoptant una estructura d’Òpera divida per actes. La música, el dramatisme exagerat, els espais visuals, l’exploració del cos i un humor àcid han estat els eixos fonamentals per a la creació de la peça. Hem volgut crear un puzzle amb peces que el públic ha d’anar encaixant per anar descobrint el conjunt final. Detalls d’un quadre que individualment no diuen res però que junts conformen un dibuix clar i delimitat.

Luis Jaume va néixer Menorca el 1974. Es va llicenciar en Belles arts el 1998 a la Universitat de Castilla la Mancha i el 2010 va obtenir el títol de DEA a l’Universitat de Barcelona amb la tesina “Madonna Vs. Cindy Sherman”. El seu treball fotogràfic, íntimament lligat a la performance, ha estat exposat en diverses exposicions i festivals: galeria Lluc Fluxà a La Nit de L’Art 1997, Festival Situacions 1998 a Cuenca, PHotoEspaña 99 amb la galeria Buades, festival Situaciones 2001 a Cuenca, PHotoEspaña’02 amb la galeria Valle Quintana, Slideluck Potshow New York 2007, Festival Manege 2011 al Central Exhibition Hall de Sant Petersburg, Rússia, BAC Festival 2011 i a la inauguració del centre d’art Frabra i Coats, a Barcelona.

Vicens Mayans. Vaig néixer a les Illes Balears el 1974 i em vaig criar entre Mallorca i Formentera.
Vaig començar els meus estudis teatrals a Madrid amb Rodrigo García (1998) i viag participar en la peça de creació col·lectivaHaver-vos quedat a casa capolls que es va presentar durant diversos dies a la Casa Amèrica de Madrid.
Entre el 2000 i el 2004, vaig continuar els meus estudis amb la companyia THIRD ANGEL (UK) i Mark Tompkins (FRANÇA). Entre el 2004 i el 2009 em vaig aprofundir en el teatre contemporani i de moviment amb Mariantònia Oliver, Sofia Asencio i Tomàs Aragay, Xus García, Andrés Waksman, Ana Buitrago, Bea Fernández, Carmelo Salazar, Toni Mira, Marta Galán, Iva Horvat, Sergi Faustino, Teresa Nieto, Roser Montllor / Brigitte Seth i Juan Dominguez; i en l’àmbit del Butoh amb Tomeu Gomila, Carme Torrent i Rossana Barra.
Durant aquest període compagino els estudis amb el treball amb companyies professionals, perfeccionant les meves eines de treball, i em llanço a crear les meves pròpies peces.

Eba Rubio. Actriu / perfomer a El Perro de Marta Galán i a Putas&Coches amb la Cia. Lalupe. Malgrat la seva breu experiència en el món escènic, aborda i omple l’escenari amb força i amb molta personalitat, no deixant indiferent a ningú.

En el proceso de creación de Öpera para un Älce… hemos trabajado la idea de la renuncia y el dolor hacia las cosas que sabes que tarde o temprano llegan, que no puedes evitar, adoptando una estructura de Ópera dividida por actos. La música, el dramatismo exagerado, los espacios visuales, la exploración del cuerpo y un humor ácido han sido ejes fundamentales para la creación de la pieza. Hemos querido crear un puzzle con piezas que el público tiene que ir encajando para ir descubriendo el conjunto final. Detalles de un cuadro que individualmente no dicen nada pero que juntos conforman un dibujo claro y delimitado.

Luis Jaume nació en Menorca en 1974. Se licenció en Bellas Artes en 1998 por la UCLM y en 2010 obtuvo el título de DEA en la UB con su tesina “Madonna vs. Cindy Sherman”. Su trabajo fotográfico, íntimamente ligado a la performance, ha sido expuesto en diversas exposiciones y festivales: galería Lluc Fluxà en La Nit de L’Art 1997, Festival Situaciones 1998 en Cuenca, PHotoEspaña 99 con la galería Buades, Festival Situaciones 2001 en Cuenca, PHotoEspaña 02 con la galería Valle Quintana, Slideluck Potshow New York 2007, Festival Manege 2011 en el Central Exhibition Hall de San Petersburgo, Rusia, BAC Festival 2011 y en la inauguración del centro de arte Frabra i Coats, en Barcelona.

Vicens Mayans. Nací en las islas baleares en 1974 y me crié entre Mallorca y Formentera.
Empecé mis estudios teatrales en Madrid conRodrigo García (1998) y participé dentro de la pieza de creación colectiva Haberos quedado en casa capullos que se presentó varios dias en la Casa América de Madrid.
Entre el 200 y el 2004, continué mis estudios con la compañia Third Angel (UK) y Mark Tompkins (Francia). Entre el 2004 y el 20098 profundicé en el teatro contemporáneo y de movimiento con Mariantònia Oliver, Sofia Asencio y Tomás Aragay, Xus García, Andrés Waksman, Ana Buitrago, Bea Fernández, Carmelo Salazar, Toni Mira, Marta Galán, Iva Horvat, Sergi Faustino, Teresa Nieto, Roser montllor/Brigitte Seth y Juan Dominguez; y en el ámbito del Butoh con Tomeu Gomila, Carme Torrent y Rossana Barra.
Durante este período compagino los estudios con el trabajo con compañias profesionales, perfeccionando mis herramientas de trabajo y me lanzo a crear mis propias piezas.

Eva Rubio. Actriz / perfomer en El perro de Marta Galán y en Putas&coches de la Cía Lalupe. Pese a su breve experiencia en el mundo escénico, arremete y llena el escenario con fuerza y con mucha personalidad, no dejando indiferente a nadie.

Our creation process for Öpera para un Älce…centred on the concepts of renunciation and pain relating to what must happen sooner or later, to what cannot be avoided, using an operatic structure divided into different acts. Music, exaggerated theatricality, visual space, the exploration of the body and acerbic humour have been key elements in the construction of the show. We wanted to create a puzzle that the audience would have to piece together in order to see the result, providing details that mean nothing on their own but that brought together form a clear and precise image.

Luis Jaume was born in Menorca in 1974. He graduated in Fine Arts in 1998 from UCLM and in 2010 obtained a DEA from Barcelona University with his thesis «Madonna vs. Cindy Sherman «. His photographic work, closely linked to performance, has been shown at various exhibitions and festivals: Fluxà Lluc gallery for Nit de l’Art 1997; Situations Festival 1998 and 2001 in Cuenca; PHotoEspaña 99 at Buades Gallery; PHotoEspaña 02 at Valle Quintana gallery; Slideluck Potshow New York 2007; 2011 at the Festival Manege Central Exhibition Hall in St. Petersburg, Russia; BAC Festival 2011 and at the opening of arts center Frabra i Coats, Barcelona. Luis Jaume’s work has been reviewed by Angel Roman, Javier Ubieta and in various international press articles. He has collaborated with choreographers such as David Miguel (Egoïste dramaturgy, 2001), Begoña Mendez and La Ribot. He has been a judge for Art Jove Islands 2010 and 2011, and for the Forward Center photographic competition in St. Petersburg in 2011.

Vicens Mayans was born in the Balearic Islands in 1974 and raised between Mallorca and Formentera. He began studying theatre in Madrid with Rodrigo Garcia (1998) and took part in the collective creation piece «Haberos quedado en casa capullos» , shown at Casa America (Madrid).
Between 2000 and 2004 he continued his training with Third Angel (UK) and Mark Tompkins (France) and from 2004 to 2009 delved deeper into contemporary theatre and movement with Mariantònia Oliver, Tomas Aragay and Sofia Asencio, Xus Garcia, Andrés Waksman, Ana Buitrago, Bea Fernandez, Carmelo Salazar, Toni Mira, Marta Galán, Iva Horvat, Sergi Faustino, Teresa Nieto, Roser Montllor / Brigitte Seth and Juan Dominguez and into Butoh with Tomeu Gomila, Carme Torrent and Rossana Barra.
During this period he has combined his studies with work for professional companies, refining his skills, and has started to create his own work.

Eva Rubio has acted and performed in El perro by Marta Galán and in Putas&coches by la Cía Lalupe. Despite her brief experience in the world of performance, she is explosive and fills the stage with her strength and personality, leaving no one unmoved.