18-21/07 ASSAIGS OBERTS DE «JO MAI»- PRISAMATA – IVÁN MORALES A L’ANDRIANTIC


ADRIANTIC – C/ VIA TRAJANA 11, 1º2ª, METRO LA PAU (L2, L4) – MAPA →


Un espectacle d’Iván Morales, de la companyia Prisamata i de Bitò Produccions


«Jo Mai»

(Assaigs oberts)

***ESPECTACLE NO RECOMANAT  PER A MENORS DE 16 ANYS ***

durada / duración / duration / durée: 105 min


assaig obert

ensayo abierto

idioma/ language/ langue:

Castellà /// Castellano /// Spanish ///

20:00H

5 euros

 

Reserves:

Enviar e-mail indicant nom dels assitents, número d’entrades i dia d’actuació a:

comunicacio@anticteatre.com →

 

Autor i director: Iván Morales

Intèrpretació i interpretació: Marcel Borràs, Àlex Monner, Oriol Pla, Laura Cabello, Xavi Sáez

Ajudant de direcció: Xavier Pla

Dramatúrgia i coach: Anna Alarcón

Traducció: Lali Álvarez Garriga

Direcci+o musical: Helio Reguera (NITCH)

Disseny d’il·luminació: Raimon Rius

Moviment: Joana Rañé

Grafisme: María Pratts

Fotografia: Helio Reguero

Web: Estudio FuturØ

Vídeo: Santa Paciència

Producció executiva: Bitò Produccions

Producció delegada: Marta Oliveres

Videoclip Nitch/Jo Mai

Direcció del videoclip: Iván Morales

Director de fotografia: Pau Mirabet

Muntador: Vep Culleré

Assistent direcció: Anna Alarcón

Una coproducció de:

Grec 2013 Festival de Barcelona, CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
Bitò Produccions, CAET, Centre d’arts escèniques de Terrassa i la Companyia Prisamata

Companyia en residència a l’Antic Teatre


www.jo-mai.com

jomaienproces.blogspot.com.es

www.facebook.com/Bar.Amparo?fref=ts

www.ciaprisamata.com/jomai

★ 18-21 Juliol 18-21 Julio 18-21 July 18-21 Juillet

Benvinguts a l’Amparo, un bar de barri d’una ciutat molt semblant a la teva on ha trobat refugi un grup de joves desarrelats que reuneixen les millors qualitats d’un amic lleial i els pitjors defectes d’un enemic implacable. Ells, potser, no han tingut tanta sort com altres i, ara, busquen en aquesta societat en miniatura el suport i l’afecte que mai no van trobar en les seves famílies.
Els interpreten, utilitzant un estil proper i simbòlic alhora, uns nous actors en perfecta sintonia amb l’objectiu últim del muntatge: proporcionar a l’espectador una experiència propera i humana mitjançant un treball elaborat, però fresc i espontani. En aquesta obra, que traspua música des del primer moment, els actors són permanentment a l’escenari encara que no intervinguin en l’acció, com a un concert de hip hop o un ritual tribal.

Iván Morales, un conegut actor i guionista de cinema, teatre i televisió, signa i dirigeix, amb la companyia Prisamata, una proposta jove i valenta que retrata el despertar emocional d’uns nois i noies que lluiten per trobar el seu lloc al món i desfer-se d’unes arrels on es confonen perillosament amor i violència.

La Companyia Prisamata s’inicia, sense saber-ho, quan el Xavi Sàez i l’Iván Morales, juntament amb el músic Hugo del Pozo, decideixen portar a terme, amb un bon grapat d’amics una lectura musicada en clau punk del text d’Albert Camus El estado de sitio al Bar Raval de tota la vida, com a homenatge al recentment difunt Pepe Rubianes. Poc temps després Xavi i Iván tornen a ajuntar forces, aquest cop acompanyats de l’Anna Alarcón i Lali Àlvarez, per aixecar, amb un pressupost inicial de 40 euros, Sé de un lugar, el primer espectacle de la Companyia Prisamata pròpiament dita. La bona acollida per part del públic va confirmar que no anaven equivocats en el nou camí que havien iniciat i van decidir seguir treballant en la mateixa línia. Després de desenvolupar altres projectes (Els desgraciats en teatre, Simó i Béré en format audiovisual), la Companyia Prisamata (Xavi, Anna i Iván com a formació definitiva) prepara el seu nou espectacle Jo mai.

Bienvenidos a Amparo, un bar de barrio de una ciudad muy parecida a la vuestra en el que ha encontrado refugio un grupo de jóvenes desarraigados que reúnen las mejores cualidades de un amigo leal y los peores defectos de un enemigo implacable. Quizá ellos no han tenido tanta suerte como los demás y, ahora, buscan en esta sociedad en miniatura el apoyo y el afecto que nunca encontraron en sus familias. Los interpretan, utilizando un estilo cercano y simbólico a la vez, unos nuevos actores en perfecta sintonía con el objetivo último del montaje: proporcionar al espectador una experiencia cercana y humana mediante un trabajo elaborado pero fresco y espontáneo. En esta obra, que rezuma música desde el primer momento, los actores están permanentemente en el escenario, como si se tratara de un concierto de hip hop o de un rito tribal. Una propuesta joven y valiente que retrata el despertar emocional de unos chicos y chicas que luchan para encontrar su lugar en el mundo y deshacerse de unas raíces en las que se confunden peligrosamente amor y violencia.

La compañía Prisamata se inicia, sin saberlo, cuando Xavi Sàez y Iván Morales, juntamente con el músico Hugo del Pozo, deciden llevar a cabo, con un grupo de amigos, una lectura musicada en clave punk del texto de Albert Camus El estado del sitio en el Bar Raval de toda la vida, como homenaje al recientemente difunto Pepe Rubianes. Poco después Xavi y Iván vuelven a juntar fuerzas, esta vez acompañados de Anna Alarcón y Lali Álvarez, para levantar, con un presupuesto inicial de 40 euros, Sé de un lugar, el primer espectáculo de la Compañía Prisamata propiamente dicha. La buena acogida por parte del público confirmó que no iban equivocados en el nuevo camino que habían iniciado y deciden seguir trabajando en la misma línea. Después de desarrollar otros proyectos (Els desgraciats en teatro, Simó i Béré en formato audiovisual), la Compañía Prisamata (Xavi, Anna y Iván como formación definitiva) prepara su nuevo espectáculo Jo mai.

Welcome to Amparo, a local bar in a city much like yours, where a group of rootless youngsters, who bring together the best qualities of loyal friends and the worst qualities of relentless enemies, have found shelter. Perhaps they have not been as lucky as others and now they seek in this micro version of society the support and affection that they never received from their families. In a style both familiar and symbolic, they are given life by new actors working in perfect harmony with the show’s ultimate aim: to provide the audience with an intimate and human experience by means of a fresh and spontaneous but at the same time carefully constructed performance. In the piece, which resonates with music from the very beginning, the actors are permanently on stage, as if at a hip-hop concert or a tribal ritual.

This is a youthful and courageous proposal that portrays the emotional awakening of a few young men and women who are struggling to find their place in the world and break free of roots in which love and violence are dangerously entwined.

Prisamata company began, albeit unwittingly, when Xavi Sàez and Iván Morales, together with musician Hugo del Pozo and a group of friends, decided to conduct a musical reading along punk lines of Albert Camus‘ The State of Siege in the Bar Raval where they’d always met, as a tribute to the recently deceased actor Pepe Rubianes. Shortly afterwards, Xavi and Iván joined forces once again, this time accompanied by Anna Alarcón and Lali Álvarez, to put together on an initial budget of €40, Sé de un lugar, Compañía Prisamata‘s first official show. A good response from the audience confirmed that they were on the right track and they decided to carry on working along the same lines. After developing various other projects (Els desgraciats in theatre, Simó I Béré as an audiovisual piece), Compañía Prisamata (Xavi, Anna and Iván as the definite formation) began working on their new show Jo mai.