26/07 APADRINA UN CREADOR A L’ANTIC TEATRE: ANIMAL RELIGION + PERE FAURA + PROJECTE ARTÍSTIC COMUNITARI ANTIC TEATRE

 

FESTIVAL GREC – APADRINA UN CREADOR

ORGANITZA: Festival GREC i Antic Teatre

Mostra de treballs en procés

Noves dramatúrgies / Nuevas dramaturgias/ New drama/ Nouveau drame

idioma: català, castellà

PREU DE L’ENTRADA /// PRECIO ENTRADA /// PRICE

9 euros (amb consumició inclosa)

 

Projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre

Animal Religion

Pere Faura

 

grec.bcn.cat/programa/apadrina-un-creador

 

★ 26 Juliol 26 Julio 26 July 26 Juillet

L’Antic Teatre i la Nau Ivanow participen en la proposta conjunta «Apadrina un artista» promoguda pel Festival GREC. En cada un dels espais, es mostrarà el treball en procés de dramaturgs i creadors, per a reclamar la implicació del seu públic.

La taquilla que s’ingressi, anirà destinada íntegrament a finançar els treballs dels creadors programats.

A la sessió de l’Apadrina un creador de l’Antic Teatre, podreu veure aquestes tres propostes:

20h. Ritme en el Temps. de l’Antic Teatre, Isabel Ollé i Quim Cabanillas

Projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre amb la gent gran veïna del barri del Casc Antic de Barcelona.

20.25h. Indomador, de la Cia. Animal Religion.

Companyia guanyadora de la beca de creació i co-producció entre l’Antic Teatre i La Central del Circ.

21.10h. Todos al patio, de Pere Faura

Creador multidisciplinari que ens presenta un espectacle d’improvisació on el públic decideix el que vol veure.

El Antic Teatre y la Nau Ivanow participan en la propuesta conjunta «Apadrina un artista» promovida por el Festival GREC. En cada uno de estos espacios, se mostrará el trabajo en proceso de dramaturgos y creadores, para reclamar la implicación de su público.

La taquilla que se ingrese, irá destinada íntegramente para financiar los trabajos de los creadores programados.

En la sesión de Apadrina un creador en Antic Teatre, podréis ver las siguientes propuestas:

20h. Ritme en el Temps. de Antic Teatre, Isabel Ollé y Quim Cabanillas

Proyecto artístico comunitario del Antic Teatre con la gente mayor vecina del barrio del Casc Antic de Barcelona.

20.25h. Indomador, de la Cia. Animal Religion.

Compañía ganadora de la beca de creación y co-producción entre el Antic Teatre y La Central del Circ.

21.10h. Todos al patio, de Pere Faura

Creador multidisciplinario que nos presenta un espectáculo de improvisación donde el público decide lo que quiere ver.

Antic Teatre and Nau Ivanow are both taking part in Festival Grec‘s «Sponsor a Creator» project. Each venue will show works in progress by dramaturges and creators, with the aim of obtaining audienceinvolvement.

All proceeds will go directly to the programmed artists.

Antic Teatre´s programme will bring you:

20h. Ritme en el Temps. by Antic Teatre, Isabel Ollé and Quim Cabanillas

Antic Teatre’s community arts project with the older residents of the Casc Antic neighbourhood of Barcelona.

20.25h. Indomador, by Cia. Animal Religion.

Winner of the creation and co-production grant awarded by Antic Teatre and La Central del Circ.

21.10h. Todos al patio, de Pere Faura

Multidisciplinary creator presenting an improvisation performance in which the audience decide what they want to see.

20:00 RITME EN EL TEMPS. Projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre amb els veïns del Casc Antic

Veïnes del Casc Antic,

ISABEL OLLÉ, QUIM CABANILLAS i ANTIC TEATRE
durada / duración / duration / durée: 20 min

projecte artístic i comunitari, nous llenguatges del cos

idioma/ language/ langue:

sense text ///
Organitza: Antic Teatre, Isabel Ollé i Quim Cabanillas

Amb la participació de veïns i veïnes del barri de Sant Pere i del Casc Antic de Barcelona.

Amb la col·laboració de:

Casal de Gent Gran Comerç

Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella

Centre Cívic Convent de Sant Agustí


www.tea-tron.com/anticteatre/blog/category/projecte-comunitari/


Amb el suport de:

Antic Teatre aposta per un model de centre cultural on l’arrelament a la comunitat territorial hi tingui un paper fonamental i vertebrador. És per això que ja des de finals del 2011 s’està desenvolupant un projecte comunitari amb els veïns del seu barri més immediat, el barri de Sant Pere, al Casc Antic de Barcelona.

Aquest projecte consisteix en la realització d’un treball artístic de creació escènica, a través de la dansa i el moviment, amb la comunitat de gent gran que viu a prop de l’Antic Teatre. El seu objectiu és la recuperació de la memòria de cada una d’aquestes persones en relació al barri de Sant Pere i per extensió al Casc Antic de Barcelona.

Ja s’han fet diferents presentacions al públic. Després d’aquesta presentació dins de l’activitat «Apadrina un creador», organitzada pel Festival Grec i l’Antic Teatre, està prevista una propera presentació pel mes de novembre del 2013.

Des del darrer semestre del 2012, i amb la finalitat d’aproximar-nos a aquest col·lectiu, s’estan realitzant diferents tallers de dansa i moviment dirigits a gent gran. Amb això es fa accessible a aquest col·lectiu el llenguatge i l’expressió artística de la dansa, amb els beneficis que això pot tenir en relació a la inclusió i la cohesió social. Alhora també es fan visibles les necessitats i modes d’expressió de la gent més invisible del nostre barri: la gent més gran.

Antic Teatre apuesta por un modelo de centro cultural donde el arraigamiento con la comunidad territorial tenga un papel fundamental y vertebrador. Es por esto que ya desde finales del 2011 se está desarrollando un proyecto comunitario con los vecinos del su barrio más inmediato, el barrio de Sant Pere, en el Casco Antiguo de Barcelona.

Este proyecto consiste en la realización de un trabajo artístico de creación escénica con la comunidad de gente mayor que vive cerca de Antic Teatre, que se presentará durante el primer semestre de 2013. Su objetivo es la recuperación de la memoria de cada una de estas personas en relación al barrio de Sant Pere y por extensión al Casc Antic de Barcelona. Ya se han hecho diferentes presentaciones al público. Después de esta presentación dentro de la actividad «Apadrina un creador», organizada por el Festival Grec y el Antic Teatre, está prevista una próxima presentación para el mes de noviembre del 2013.

Desde el último semestre del 2012, y con el fin de acercarnos a este colectivo, se realizarán distintos talleres de danza y movimiento dirigidos a la gente mayor. Con esto se hará accesible el lenguaje y la expresión artística de la danza, con los beneficios que esto puede tener en relación a la inclusión y cohesión social. A la vez también se hacen más visibles las necesidades y formas de expresión de la gente más invisible de nuestro barrio: la gente mayor.

Antic Teatre backs the idea that a cultural centre should have real and functional roots in the local community. Because of this, a community project involving the residents of the immediate neighbourhood, the ‘barrio’ of Sant Pere in Barcelona’s Gothic quarter has been under development since the end of 2011.

The project consists in putting together a creative and artistic performance with the senior citizens who live near the Antic Teatre, to be presented during the first half of 2013. The aim is to recover the memories of each and every one of these individuals with regard to the Sant Pere neighbourhood and by extension, to Barcelona’s Gothic quarter. After this presentation, to be held as part of the «Sponsor a Creator» programme organised by the Grec Festival and Antic Teatre, the next performance has been scheduled for November 2013.

From the second half of 2012, with the aim of reaching out to this particular group of people, we will be holding several dance and movement workshops aimed at the elderly. This will give them access to the language and artistic expression of dance, with the attendant benefits this may bring in terms of social inclusion and cohesion. At the same time, we will be giving visibility to the needs and means of expression of a minority that is usually invisible: our senior citizens.

20:25 CIA. ANIMAL RELIGION

«Indomador»

 

durada / duración / duration / durée: 35 min
circ, noves dramatúrgies

idioma/ language/ langue:

sense text ///

Idea original i interpretació: Quim Girón

Ull extern: Alba Serraute

Tecnic de llums i so: Joanna Serra

Vestuari: Maria Bartrons

Co-producció de l’Antic Teatre i La Central del Circ

www.animalreligion.com

Hi havia una vegada un nen porc. Criat per la abundància de la seva mare es va convertir amb un gall enamorat de totes les gallines i sabia que el pròxim pas era ser un bou com el seu pare, però es moria de por.
Verticals, acrobàcies amb talons, cullera dintre el nas, crits de gall, sexe animal, un ball salvatge.
Un superhome impossible, un animal que no s’accepta, un domador indomador!

Benvinguts al meu món!

Animal Religion és una força col · lectiva entre el Niklas Blomberg i el Quim Girón, tots dos graduats a DOCH (Universitat de Dansa i Circ d’Estocolm). Allà van compartir i desenvolupar els seus estils, tenint alhora l’oportunitat de conèixer-se l’un a l’altre, creant la companyia Animal Religion. El seu treball es pot definir com una fusió de circ contemporani, dansa i música. Deixant que els temes de gènere i animalitat els inspirin.

Quim Girón
És buscador de bolets, de l’equilibri, del so, del clown i del moviment animal. La seva formació va començar a Barcelona a l’Escola de Circ Rogelio Rivel, on es va especialitzar en verticals. Va participar a l’espectacle Rodó, 10è Circ d’Hivern, Premi Nacional de Circ a Catalunya. El 2006 va entrar a l’escola de circ LE LIDO (Toulouse), després d’un any estudiant-hi va decidir tornar a l’escenari participant a l’espectacle inaugural i al Cabaret de la Palma al Festival Trapezi (Reus, Catalunya). Va descobrir el carrer a Suïssa actuant per les places de Ginebra on va decidir viatjar cap al nord per acabar els seus estudis a DOCH (Universitat de dansa i Circ d’Estocolm, Suècia) amb les especialitats de verticals i acro-dansa, on rep la beca Sophie Hulten’s 2600 €, per «la seva creativitat, el joc amb el risc i per la seva habilitat com artista de circ».

Había una vez un niño cerdo. Criado por la abundancia de su madre se convirtió en un gallo enamorado por todas las gallinas y sabía que el próximo paso era ser un buey como su padre, pero se moría de miedo.

Verticales, acrobacias con tacones, cuchara dentro de la nariz, gritos de gallo, sexo animal, un baile salvaje.

Un superhombre imposible, un animal que no se acepta, un domador indomador!

Animal Religion es una fuerza colectiva entre Niklas Blomberg y Quim Girón, todos graduados en DOCH (Universidad de Danza y Circo de Estocolmo). Ahí compartieron y desarrollaron sus estilos, teniendo también la oportunidad de conocerse el uno al otro, creando la compañía Animal Religion. Su trabajo se puede definir como una fusión de circo contemporáneo, danza y música. Dejando que los temas del género y animalidad los inspiren.

Quim Girón

Es buscador de setas, de equilibrio, del sonido, del clown y del movimiento animal. Su formación empezó en Barcelona en la Escuela de Circo Rogelio Rivel, donde se especializó en verticales. Participó en el espectáculo Rodó, 10è Circ d’Hivern, Premio Nacional de Circo en Catalunya. El 2006 entró en la escuela de circo LE LIDO (Toulouse), después de un año de estudiar allí decidió volver al escenario participando del espectáculo inaugural y del Cabaret de la Palma en el Festival Trapezi (Reus, Catalunya). Descubrió la calle en Suiza actuando en las plazas de Ginebra donde decidió viajar hacia el norte para acabar sus estudios en DOCH (Universidad de danza y Circo de Estocolmo, Suecia) con las especialidades de verticales y acro-danza, donde recibe la beca Sophie Hulten’s por «su creatividad, el juego con el riesgo y por si habilidad como artista de circo».

Once upon a time there was a pig boy. Raised on his mother’s abundance, he became a rooster loved by all the hens, and he knew the next step was to become a bull like his father, but he was scared to death.
Handstands, high heeled acrobatics, spoons up the nose, cockcrows, animal sex, a wild dance.
An impossible superman, an unacceptable animal, an untaming tamer!

Animal Religion brings together the collective strength of Niklas Blomberg and Quim Girón, both graduates of the DOCH (Stockholm Dance and Circus School). There they shared and developed their own styles, getting to know each other, and creating the Animal Religion company. Their work can be described as a fusion of contemporary circus, dance and music, inspired by themes of gender and animalness.

Quim Girón

He looks for mushrooms, balance, sound, clown and animal movements. His training began in Barcelona in the Rogelio Rivel Circus School where he specialised in handstands. He took part in Rodó, 10è Circ d’Hivern, winner of the Nación Circus Prize in Catalunya. In 2006 he began at LE LIDO circus school in Toulouse, and after a year decided to return to the stage taking part in the opening show and Cabaret de la Palma at the Trapezi Festival (Reus, Catalunya). He discovered street performance in Switzerland performing in the streets of Geneva, and then decided to move north to finish his studies at DOCH specialising in handstands and acro-dance. There he received the Sophie Hultens award for «his creativity, risk-taking and circus skills».

21:10 PERE FAURA

«Todos al patio»

durada / duración / duration / durée: 45 min

noves dramatúrgies

idioma/ language/ langue:

català, castellà ///

Idea i direcció: Pere Faura

Intèrprets: Pere Faura, Anna Rubirola, Claudia Solano Watson

Vídeo: Joan Escofet

Música: Sergi Faustino

Il·luminació: Israel Quintero

Producció: Pere Faura i Antic Teatre

www.perefaura.com

Todos al patio és un espectacle d’improvisació multidisciplinar on el públic decideix el que vol veure. Com si es tractés d’un «mercadillu» d’idees i propostes, l’espectacle comença amb un «trueque» entre públic i intèrprets per tal d’escollir i decidir  entre tots els diferents elements que configuraran l’espectacle; des de la temàtica general, passant per les accions o danses a realitzar, el tipus de música o el contingut dels vídeos. Cada nit els espectadors assistents es convertiran en autors, directors i dramaturgs d’un espectacle que combinarà text, dansa, música i vídeo en un esdeveniment escènic tan imprevisible com irrepetible. Un espectacle consensuat però improvisat que opera en aquell espai entre les fantasies de les expectatives prèvies, i la il·lusió de la composició grupal instantània.

Pere Faura

Després d’uns anys estudiant i treballant com a ballarí i coreògraf a Amsterdam, Pere Faura torna a Barna el 2011 per continuar desenvolupant el seu treball escènic que normalment es caracteritza per l’apropiació d’elements de la cultura pop, com l’striptease, la disco, els musicals o el porno, per descontextualitzar-los i remesclar-los novament en una coreografia multidisciplinar entre tots els elements que conformen l’engranatge teatral.

Todos al patio es un espectáculo de improvisación multidisciplinar donde el público decide lo que quiere ver. Como si se tratara de un «mercadillo» de ideas y propuestas, el espectáculo empieza como un «trueque» entre el público y los intérpretes para escoger y decidir entre todos los diferentes elementos que configurarán el espectáculo; desde la temática general, pasando por las acciones o danzas a realizar, el tipo de música o el contenido de los vídeos. Cada noche los espectadores asistentes se convertirán en autores, directores y dramaturgos de un espectáculo que combinará texto, danza, música y vídeo en un evento escénico tan imprevisible como irrepetible. Un espectáculo pactado pero improvisado que opera entre ese espacio entre las fantasías de las expectativas previas y la ilusión de la composición grupal instantánea.

Pere Faura

Después de unos años estudiando y trabajando como bailarín y coreógrafo en Amsterdam, Pere Faura vuelve a Barna en 2011 para continuar desarrollando su trabajo escénico que normalmente se caracteriza por la apropiación de elementos de la cultura pop, como el stripetease, la disco, los musicales o el porno, para descontextualizarlos y remezclarlos nuevamente en una coreografía multidisciplinar entre todos los elementos que conforman el engranaje teatral.

Todos al patio is a multidisciplinary improvisation performance where the audience decide what they want to see. Like a sort of ‘flea market’ of ideas and suggestions, the show begins with a ‘barter’ between the audience and the performers to select and decide together what the various elements will be that make up the work, including the general themes, the actions or dances to be made, and the kind of music or the video contnet. Every night the attending audience will become the authors, directors and dramaturges of a show that combines text, dance, music and video in a performance event as unpredictable as it is unrepeatable. An agreed-to but improvised show that operates in the space between the fantasies of expectations and the delights of instant group composition.

Pere Faura

After several years studying and working as a dancer and choreographer in Amsterdam, Pere Faura returned to Barcelona in 2011 to continue developing his performance work, normally characterised by the appropriation of elements of pop culture, such as striptease, disco, musicals or porn, which he then de-contextualizes and re-mixes, creating a new multidisciplinary choreography using all the elements of theatrical convention.