ANDRÉS GALEANO…7 y 8 diciembre… iPerf 1.1.0…ESTRENO

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2013 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER /// DÉCEMBRE →
★ 7-8 Desembre  7-8 Diciembre 7-8 December 7-8 Décembre ★
ANDRÉS GALEANO

«iPerf 1.1.0»

ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 35 min

noves tecnologies
nuevas tecnologías
new technologies
nouvelles technologies

Idioma/ Language / Langue:
english i castellà

HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros

 

Concepte i performer: Andrés Galeano

Amb el suport de l’Estruch

Co-producció: Antic Teatre/ AdriAntic, Barcelona

www.andresgaleano.eu →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El dit índex indica, toca, profetitza, clica, amenaça, victoreja, acusa, interpel·la, identifica, compte, prem, constata, pregunta, comunica, apunta, emfatitza, nega, hipnotitza, ensenya, contamina, fotografia, protesta, desfia… Quantes coses es poden fer tan sols movent un dit?

iPerf és una performance digital que tracta sobre la performativitat del dit índex a la nostra societat de la informació i la seva relació amb els reclams HÁPTICOS publicitats per les noves tecnologies de la comunicació. Com estan canviant aquestes tecnologies els conceptes de presència i absència? Quin paper juga el tacte en la nostra cultura (predominantment) audiovisual? En quina mesura la pèrdua del moviment i el contacte físic va relacionada amb l’augment de l’ús del dit índex? En quina direcció apunten els dits que toquen les pantalles? Com fer una performance només movent un dit?

iPerf és una performance amb continua evolució, basada en composicions algorítmiques i en accions al núvol. És una peça pensada tant per a white cube, com per a escena. A l’Antic Teatre es presentarà per primera vegada com a proposta escènica sota la versió d’iPerf 1.1.0.

Andrés Galeano (1980, Mataró)
Es llicencia en Filosofia a la UB de Barcelona, en Fotografia a la FFS Stuttgart (Alemania) i en Escultura/Art Lliure a la KHB Berlin. La seva obra és interdisciplinar i compren mitjans com el dibuix, la fotografia, el vídeo i la performance. Ha participat en nombrosos festivals de performance i exposicions a Europa i Canadà. Actualment viu a Berlin.

El dedo índice indica, toca, profetiza, clica, amenaza, vitorea, acusa, interpela, identifica, cuenta, pulsa, constata, pregunta, comunica, apunta, enfatiza, niega, hipnotiza, enseña, contamina, fotografía, protesta, desafía… ¿Cuántas cosas se pueden hacer tan sólo moviendo un dedo?

iPerf es una perfomance digital que trata sobre la performatividad del dedo índice en nuestra sociedad de la información y su relación con los reclamos hápticos publicitados por las nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Cómo están cambiando estas tecnologías los conceptos de presencia y ausencia? ¿Qué papel juega el tacto en nuestra cultura (predominantemente) audiovisual? ¿En qué medida la pérdida de movimiento y contacto físico va relacionada con el aumento del uso del dedo índice? ¿En qué dirección apuntan los dedos que tocan pantallas? ¿Cómo hacer una performance tan sólo moviendo un dedo?

iPerf es una performance en continua evolución, basada en composiciones algorítmicas y en acciones en la nube. Es una pieza pensada tanto para white cube como para escena. En el Antic Teatre se presentará por primera vez como propuesta escénica bajo la versión iPerf 1.1.0.

Andrés Galeano (1980, Mataró)
Se licencia en Filosofía en la UB de Barcelona, en Fotografía en la FFS Stuttgart (Alemania) y en Escultura/Arte Libre en la KHB Berlín. Su obra es interdisciplinar y abarca medios como el dibujo, la fotografía, el video y la performance. Ha participado en numerosos festivales de performance y exposiciones en Europa y Canadá. Actualmente vive en Berlín.

The index finger indicates, touches, prophesies, clicks, threatens, cheers, accuses, beseeches, identifies, recounts, presses, states, asks, communicates, points, emphasises, denies, hypnotises, teaches, contaminates, photographs, protests, defies… How many things can be done just by moving a finger?

iPerf is a digital performance about the performative qualities of the index finger in this, our information society, and its relation with the haptic adverts broadcast through the new communication technologies. How are these technologies changing the concepts of presence and absence? What role does touch play in our (predominantly) audiovisual culture? To what extent does the loss of movement and physical contact relate to an increased use of the index finger? In which direction are the fingers that touch screens pointing? How can we create a performance moving only one finger?

iPerf is a continuously evolving performance, based on algorithmic compositions and actions in the Cloud. The piece is conceived both for white cube and for the stage. It will be presented for the first time as a staged work at the Antic Teatre under the title iPerf 1.1.0.

Andrés Galeano was born in Spain in 1980.
He holds a Philosophy degree at the Universtiy of Barcelona, a Photography diploma at theFreie Fotoschule Stuttgart and a Sculpture/Free Art degree at theKunsthochschule Weißensee Berlin. He works with drawing, photography, video, installation and performance and has realized exhibitions all over Europe and Canada. He lives in Berlin and has been curating the performance art programme Extension Series at Grimmuseum, ¡POESÍACCIÓN! at Instituto Cervantes and co-organizing the Month of Performance Art Berlin.