SLEEPWALK COLLECTIVE PRESENTA EN ANTIC TEATRE DOS ESPECTÁCULOS: «…The Sirens, the Sirens» (12-13/12) + «Karaoke» (14-15/12)

★ 12-13 Desembre  12-13 Diciembre 12-13 December 12-13 Décembre ★

SLEEPWALK COLLECTIVE

«…the sirens, the sirens»

durada / duración / duration / durée: 60 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language / Langue:
castellano

HORARIS
DIJOUS i DIVENDRES: 21:00

6 euros (10 euros aquest espectacle + KARAOKE)

HORARIOS
JUEVES y VIERNES: 21:00

6 euros (10 euros este espectáculo + KARAOKE)

SCHEDULES
THURSDAY & FRIDAY: 21:00

6 euros (10 euros this show + KARAOKE)

HORAIRES
JEUDI et VENDREDII: 21:00

6 euros (10 euros spectacle + KARAOKE)

 

Creació SLEEPWALK COLLECTIVE
Interpretació iara Solano
Direcció Sammy Metcalfe
Espai sonor Sammy Metcalfe y Esme Squalor

L’espectacle compta amb el suport de: Instituto Vasco Etxepare i Factoría de Fuegos

www.sleepwalkcollective.com →

www.facebook.com/SleepwalkCollective →

La Iara comença a patir pel pitjor. Busca un lloc ple d’estranys per caure als seus braços. Busca un conjur que la lliuri de la mort. Quan el truc surti malament ella serà la noia de la caixa, serrada per la meitat. I encara que no sigui del tot de fiar, i ni tan sols mereixi ajuda o consol, aquella nit li agradaria caure als vostres braços. …THE SIRENS, THE SIRENS és una hora d’intimitat perillosa i excés d’alcohol, tot en miniatura, és un crit d’ajut, i és sobre mi i sobre tu, i sobre l’estranya i a vegades aterradora connexió que creix entre nosaltres.

THE SIRENS és una «tragicomèdia» íntima i minimalista que combina un text dens i poètic amb un ric paisatge sonor, imatges subtils i suggeridores, i una negociada i sempre canviant relació entre intèrpret i espectador. Burleta i hipnòtica, la peça retalla i reprodueix una iconografia de pel·lícules de sèrie B, cinema antic i clixés culturals i cinematogràfics per a transformar-los en quelcom profund i commovedor.

Sleepwalk Collective és una companyia internacional d’art en viu i teatre experimental que crea íntimes experiències escèniques per a teatres i espais alternatius entre Espanya i Regne Unit. La companyia crea treballs fràgils i nocturns per a teatres i espais alternatius que emergeixen de la fascinació que senten els seus membres per la cultura popular, la cultura «basura» i els misteris i complexitats de les nostres relacions amb els altres. Delicadament equilibrades entre la comèdia i la tragèdia, les seves peces són emotives i sensorials, i estan definides per una estètica minimalista i un toc seductor i perillós. Fundada a Londres el 2006 per Iara Solano (Espanya),Sammy Metcalfe (Regne Unit) i Malla Sofia Pessi (Finlàndia), la companyia resideix actualment a Victoria-Gasteiz, on compta amb el suport de la Factoría de Fuegos.

Fins la data, han creat 5 espectacles per a contextos teatrals, una sèrie de peces intimistes en format vis-a-vis, i un gran nombre de performances i peces escèniques experimentals, algunes d’elles site-specific per a espais alternatius.

A més a Espanya i al Regne Unit, Sleepwalk Collective ha presentat el seu treball a Australia, Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Àustria, Kosovo, Bosnia & Herzegovina i Holanda, i format part de la programació de prestigiosos festivals i teatres com The Barbican (Londres), el Festival Internacional de Sydney, Escena Contemporánea de Madrid, el Festival d’Edimburg, el MESS de Sarajevo, o el Festival d’Avignon.

Iara comienza a temerse lo peor. Busca un lugar lleno de extraños en cuyos brazos caer. Busca un conjuro que la libre de la muerte. Cuando el truco salga mal ella será la chica en la caja, serrada por la mitad. Y aunque que no es del todo de fiar, y ni siquiera merezca ayuda o consuelo, esta noche le gustaría caer en vuestros brazos. …THE SIRENS, THE SIRENS es una hora de intimidad peligrosa y exceso de alcohol, todo en miniatura, es un grito de ayuda, y es sobre mi y sobre ti, y sobre la extraña y a veces aterradora conexión que crece entre nosotros.

THE SIRENS es una “tragicomedia” íntima y minimalista que combina un texto denso y poético con un rico paisaje sonoro, imágenes sutiles y sugerentes, y una negociada y siempre cambiante relación entre intérprete y espectador. Burlona e hipnótica, la pieza recorta y reproduce iconografía de películas de serie B, cine antiguo y clichés culturales y cinematográficos para transformarlos en algo profundo y conmovedor.

Sleepwalk Collective es una compañía internacional de arte en vivo y teatro experimental que crea íntimas experiencias escénicas para teatros y espacios alternativos entre España y Reino Unido. La compañía crea piezas originales para teatros y espacios alternativos que emergen de la fascinación que sienten sus miembros por la cultura popular, y las complejidades de sus relaciones con otros.

Delicadamente equilibradas entre la comedia y la tragedia, sus piezas son emotivas y sensoriales, y están definidas por una estética minimalista y un toque seductor y peligroso.
Fundada en Londres en el 2006 por Iara Solano (España), Sammy Metcalfe (Reino Unido) yMalla Sofia Pessi (Finlandia), la compañía reside actualmente en Vitoria-Gasteiz, donde cuenta con el apoyo de Factoría de Fuegos.

Hasta la fecha, han creado 5 espectáculos para contextos teatrales, una serie de piezas intimistas en formato vis-a-vis, y un gran número de performances y piezas escénicas experimentales, algunas de ellas site-specific, para espacios alternativos.

Además de en España y Reino Unido, Sleepwalk Collective ha presentado su trabajo en Australia, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Austria, Kosovo, Bosnia&Herzegovina y Holanda, y fomado parte de la programación de prestigiosos festivales y teatros como The Barbican (Londres), el Festival Internacional de Sydney, Escena Contemporánea en Madrid, el Festival de Edimburgo, el MESS de Sarajevo, o el Festival de Avignon.

Iara is starting to fear the worst. She’s looking for a roomful of strangers into whose arms she can fall. And while she knows that she cannot necessarily be trusted, and may not be entirely deserving of help, tonight she would like to put herself in your hands. …THE SIRENS, THE SIRENS is an hour of troubling intimacy and drunken excess, all played out in miniature; it’s a cry for help, and it’s about me, and you, and the strange and sometimes frightening connection that is growing between us.

THE SIRENS is an intimate, minimal one-woman tragicomedy that blends dense poetic text with a richly composed soundscape, subtle and surreal imagery, and an intricately negotiated and ever-shifting spectator/performer relationship. Teasing and hypnotic, the piece chops up and replays the iconography of B-movies and early cinema in a joyous and desperate attempt to re-work cinematic and cultural clichés into something heartfelt and profound.

Sleepwalk Collective is an award-wining live-art and experimental theatre group creating intimate performance experiences between the UK and Spain. They make fragile, nocturnal works for theatres and other spaces, emerging from a fascination with pop culture junk, intoxication, and the mysteries and complexities of our relationships with one another.

Balancing delicately between joy and tragedy, their performances are playful and sensual, defined by a minimalist aesthetic and a seductive sense of danger.

Formed in London in 2006 by iara Solano Arana (Spain), Malla Sofia Pessi (Finland) and Sammy Metcalfe (UK), the company is currently based in the Spanish Basque Country, where their work is supported by Factoría de Fuegos.

To date the company have created 5 full-scale performances for theatres, a series of 1-on-1 pieces, and a number of smaller and site-specific works.

As well as touring extensively across the UK and Spain, Sleepwalk Collective have presented work in Australia, Germany, France, Italy, Portugal, Austria, Kosovo, Bosnia&Herzegovina and The Netherlands, including performances at The Barbican (London), Sydney Internacional Festival, Escena Contemporánea (Madrid), Edinburgh Fringe Festival, MESS (Sarajevo), and Avingon OFF Festival.

★ 14-15 Desembre  14-15 Diciembre 14-15 December 14-15 Décembre ★

SLEEPWALK COLLECTIVE

karaoke

durada / duración / duration / durée: 60 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language / Langue:
castellano

HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros (10 euros aquest espectacle + THE SIRENS)

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros (10 euros este espectáculo + THE SIRENS)

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros (10 euros this show + THE SIRENS)

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros (10 euros spectacle + THE SIRENS)

Creació SLEEPWALK COLLECTIVE
Interpretació iara Solano
Direcció Sammy Metcalfe
Espai sonor Sammy Metcalfe y Esme Squalor
Disseny d’il·luminació David Alcorta

L’espectacle compta amb el suport de: Battersea Arts Centre (Londres), Residence (Bristol), Azala Espacio de Creación (Álava) y T.A.E. Vitoria-Gasteiz

www.sleepwalkcollective.com →

www.facebook.com/SleepwalkCollective →

Catatònicament inexpressiu i gratuïtament insípid,KARAOKE és un espectacle sobre l’amor i coets per a 2 intèrprets i 1 apuntador. Funcionant com un karaoke a l’ús, l’espectacle és un exercici d’anti-teatralitat descaradament cínic o patèticament honest, depenent de com ho miris. Aquesta nit ens despedim, amb una cançó en technicolor, d’aquest sorollós i vertiginós segle XXI. I al final, en la darrera tonada, podem cantar tot junts…

Difuminant la ironia i la sinceritat, interès i avorriment, fantasia i «realitat», aquest espectacle ha estat concebut com un «himne superficial». Com una espècie de carta d’amor al fràgil i fred món de la comunicació massiva i aquesta delicada intimitat mediada dins de la qual passem gran part de les nostres vides perduts, navegant canals tota la nit i massa temps on-line entre exigents anuncis pop-up i dolces promeses de cançons pop, tot això acompanyat d’una tristesa latent, que és quasi hipnòtica.

KARAOKE segueix a EL ENTRETENIMIENTOcom la segona part de PERDIDOS EN EL PARQUE TEMÁTICO, una trilogia de peces escèniques sobre els plaers i avorriments d’aquesta adolescent dècada del Segle XXI.

THE SIRENS és una «tragicomèdia» íntima i minimalista que combina un text dens i poètic amb un ric paisatge sonor, imatges subtils i suggeridores, i una negociada i sempre canviant relació entre intèrpret i espectador. Burleta i hipnòtica, la peça retalla i reprodueix una iconografia de pel·lícules de sèrie B, cinema antic i clixés culturals i cinematogràfics per a transformar-los en quelcom profund i commovedor.

Sleepwalk Collective és una companyia internacional d’art en viu i teatre experimental que crea íntimes experiències escèniques per a teatres i espais alternatius entre Espanya i Regne Unit. La companyia crea treballs fràgils i nocturns per a teatres i espais alternatius que emergeixen de la fascinació que senten els seus membres per la cultura popular, la cultura «basura» i els misteris i complexitats de les nostres relacions amb els altres. Delicadament equilibrades entre la comèdia i la tragèdia, les seves peces són emotives i sensorials, i estan definides per una estètica minimalista i un toc seductor i perillós. Fundada a Londres el 2006 per Iara Solano (Espanya),Sammy Metcalfe (Regne Unit) i Malla Sofia Pessi (Finlàndia), la companyia resideix actualment a Victoria-Gasteiz, on compta amb el suport de la Factoría de Fuegos.

Fins la data, han creat 5 espectacles per a contextos teatrals, una sèrie de peces intimistes en format vis-a-vis, i un gran nombre de performances i peces escèniques experimentals, algunes d’elles site-specific per a espais alternatius.

A més a Espanya i al Regne Unit, Sleepwalk Collective ha presentat el seu treball a Australia, Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Àustria, Kosovo, Bosnia & Herzegovina i Holanda, i format part de la programació de prestigiosos festivals i teatres com The Barbican (Londres), el Festival Internacional de Sydney, Escena Contemporánea de Madrid, el Festival d’Edimburg, el MESS de Sarajevo, o el Festival d’Avignon.

Catatónicamente inexpresivo y gratuitamente insípido, KARAOKE es un espectáculo sobre amor y cohetes para 2 intérpretes y 1 apuntador. Funcionando como un karaoke al uso, el espectáculo es un ejercicio de anti-teatralidad descaradamente cínico o patéticamente honesto, dependiendo de cómo lo mires. Esta noche nos despedimos, con una canción en technicolor, de este ruidoso y vertiginoso siglo XXI. Y al final, en el último estribillo, podemos cantar todos juntos…

Difuminando ironía y sinceridad, interés y aburrimiento, fantasía y “realidad”, este espectáculo ha sido concebido como un “himno a lo superficial”. Como una especie de carta de amor al frágil y frío mundo de la comunicación masiva y esa delicada intimidad mediada dentro de la cual pasamos gran parte de nuestras vidas perdidos, navegando canales toda la noche y demasiado tiempo online entre exigentes anuncios pop-up y dulces promesas de canciones pop, todo ello acompañado por una tristeza latente que es casi hipnótica.

KARAOKE sigue a EL ENTRETENIMIENTOcomo segunda parte de PERDIDOS EN EL PARQUE TEMÁTICO, una trilogía de piezas escénicas acerca de los placeres y aburrimientos de esta adolescente década del Siglo XXI.

Sleepwalk Collective es una compañía internacional de arte en vivo y teatro experimental que crea íntimas experiencias escénicas para teatros y espacios alternativos entre España y Reino Unido. La compañía crea piezas originales para teatros y espacios alternativos que emergen de la fascinación que sienten sus miembros por la cultura popular, y las complejidades de sus relaciones con otros.

Delicadamente equilibradas entre la comedia y la tragedia, sus piezas son emotivas y sensoriales, y están definidas por una estética minimalista y un toque seductor y peligroso.
Fundada en Londres en el 2006 por Iara Solano (España), Sammy Metcalfe (Reino Unido) yMalla Sofia Pessi (Finlandia), la compañía reside actualmente en Vitoria-Gasteiz, donde cuenta con el apoyo de Factoría de Fuegos.

Hasta la fecha, han creado 5 espectáculos para contextos teatrales, una serie de piezas intimistas en formato vis-a-vis, y un gran número de performances y piezas escénicas experimentales, algunas de ellas site-specific, para espacios alternativos.

Además de en España y Reino Unido,Sleepwalk Collective ha presentado su trabajo en Australia, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Austria, Kosovo, Bosnia&Herzegovina y Holanda, y fomado parte de la programación de prestigiosos festivales y teatros como The Barbican (Londres), el Festival Internacional de Sydney, Escena Contemporánea en Madrid, el Festival de Edimburgo, el MESS de Sarajevo, o el Festival de Avignon.

Catatonically deadpan, gratuitously vapid and gleefully strung out, KARAOKE is a performance about love and the atom bomb for 2 performers and an autocue. Playing out as an actual karaoke, the text and the action read off a screen and projected up for the audience to see, this show is an exercise in manic anti-theatricality that’s either brazenly cynical or pathetically honest depending on how you want to look at it. There will be an awkward kind of chemistry. A narcotic kind of grace. And when the chorus kicks in you can all join in.

Blurring irony and sincerity, interest and boredom, fantasy and “reality”, this show was created as a kind of “hymn to the superficial”, a love letter of sorts to the paper-thin world of mass communication and the softly mediated intimacy in which we seem to spend so much of our lives, all-night channel surfing and too much time online, beset by the demands of pop-up ads and the wide-eyed promises of pop music, all of it imbued with an almost hypnotic sadness.

KARAOKE follows AMUSEMENTS as the middle part of LOST IN THE FUNHOUSE, a loosely connected trilogy of performances about pleasure and boredom in this, the adolescent decade of the 21st Century.

Sleepwalk Collective is an award-wining live-art and experimental theatre group creating intimate performance experiences between the UK and Spain. They make fragile, nocturnal works for theatres and other spaces, emerging from a fascination with pop culture junk, intoxication, and the mysteries and complexities of our relationships with one another.

Balancing delicately between joy and tragedy, their performances are playful and sensual, defined by a minimalist aesthetic and a seductive sense of danger.

Formed in London in 2006 by iara Solano Arana (Spain), Malla Sofia Pessi (Finland) and Sammy Metcalfe (UK), the company is currently based in the Spanish Basque Country, where their work is supported by Factoría de Fuegos.

To date the company have created 5 full-scale performances for theatres, a series of 1-on-1 pieces, and a number of smaller and site-specific works.

As well as touring extensively across the UK and Spain, Sleepwalk Collective have presented work in Australia, Germany, France, Italy, Portugal, Austria, Kosovo, Bosnia&Herzegovina and The Netherlands, including performances atThe Barbican (London), Sydney Internacional Festival, Escena Contemporánea (Madrid), Edinburgh Fringe Festival, MESS (Sarajevo), and Avingon OFF Festival.