DIVENDRES 17 de JUNY 2016 de 18:00 a 24:00h. A.T.A.C. Antic Teatre Al Carrer dins la Festa Major del Casc Antic 2016 en CAT /// CAST /// ENG

mail ATAC GROC

CAT /// CAST /// ENG

A.T.A.C. Antic Teatre Al Carrer

DIVENDRES 17 de JUNY 2016 de 18:00 a 24:00h.

A.T.A.C. Antic Teatre Al Carrer és una acció itinerant pel Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera organitzada per l’Antic Teatre dins la Festa Major del Casc Antic 2016

Recuperem els carrers pel veinat!

INICI: 18:00 h. c/Sant Pere Més Alt 6
20:00 h. Plaça de Sant Pere
21:30 h. Escenari c/Rec Comtal amb Av. Lluís Companys

http://www.anticteatre.com/programa2016/junio/atac.html

https://www.facebook.com/events/1612962729020280/

• Una intervenció artística al carrer que involucra a les entitats, veïnes i comerciants amb actuacions de la comunitat artística de l’Antic Teatre (circ, música, dansa, performance, grafiti, skate i poesia), els alumnes de les escoles de música, dansa, video del barri i grups i entitats locals.

Així, Antic Teatre vol aglutinar en aquesta acció diferents representacions artístiques, socials i veïnals per tal de reclamar l’espai públic i urbà com un lloc de trobada i diàleg per a tothom, posant de manifest el procés de gentrificació del territori.

Amb la Comunitat Artística Multidisciplinar de l’Antic Teatre s’integraran els veïns, equipaments i els comerciants en accions performatives des de la Plaça Sant Pere fins al Passeig Lluís Companys.

La participació ciutadana i la reivindicació es completarà amb l’actuació del cabaret El Desplume conjuntament amb els participants del projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre amb la gent gran veïns del barri de St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera. Un recorregut pel verdader cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

A més a més, l’escenari on es portaran a terme les actuacions serà davant del solar on la constructora Nuñez i Navarro està edificant l’Hotel Rec Comtal. Una construcció polèmica que arraconaria encara més als veïns d’una zona que ja suporta una forta pressió turística. Aurora Roig de la Plataforma contra l’Hotel Rec Comtal llegirà un poema-reivindicatiu titulat “El somni d’un barri millor”

ATAC es dividirà en 3 itineraris de les 18h fins les 23h que acabarà amb un concert de la banda del Barri THE FANTABULOUS MÍTICOS

L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i el retorn al territori de les arts escèniques en un barri en procés de gentrificació. D’aquesta manera l’acte integra les entitats i els veïns que cedeixen els seus espais: equipaments, cases i balcons per tal de fer un acte públic, conjunt.

Les entitats que participaran a ATAC són: – La Comunitat Artística Multidisciplinari de l’Antic Teatre – La Coordinadora de la Festa Major del Casc Antic – Les Veïnes i els Veïns – Els Projectes artístics comunitaris de l’Antic Teatre: Ritme en el temps amb la gent gran, Mou-te Babel amb infants i adolescents – EMP Escola de Música del Palau – Orfeó Català, Palau de la Música Catalana – Centre Sant Pere Apòstol – Llibreria Pròleg en el seu 25è aniversari – Skaters – Casal de Barri Pou de la Figuera – La banda del barri: The Fantabulous Míticos – Associació de Veïns del Casc Antic – Plataforma ciutadana i de veïns contra l’Hotel al Rec Comtal – Comerciants del Barri – Casal de Joves Palau Alòs – EMAV. Escola de Mitjans Audiovisuals Barcelona, Centre Civic Convent Sant Agusti .

L’Antic Teatre

L’Antic Teatre-Espai de Creació és un centre Cultural i social independent situat a en un edifici construït el 1650 entre el Mercat de Santa Caterina i el Palau de la Música, al centre del Barcelona.

Inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona des de 1979. Un espai emblemàtic del barri que compta amb un jardí romàntic molt particular, i amb una gran història cultural i social.

La seva missió és recolzar i fomentar el RISC I LA INNOVACIÓ. Compromès en la recerca de nous llenguatges escènics en l’àmbit de les arts en viu actuals, que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies. Defensar la seva existència com a centre cultural i social INDEPENDENT I SOSTENIBLE, on l’arrelament a la comunitat i el territori hi té un paper fonamental i vertebrador.

Un centre d’experimentació, creació, residències, producció, exhibició, promoció i difusió dels ARTISTES PROFESSIONALS a nivell local, nacional i internacional. I que dóna suport especialment als CREADORS JOVES I EMERGENTS que presenten el seu PRIMER PROJECTE o espectacle, així com als artistes independents experimentats no consolidats, i als que tenen una carrera extensa i reconeguda.

També impulsa als artistes a realitzar PROJECTES ARTÍSTICS AMB LA COMUNITAT del barri. Després de 13 anys de la seva reobertura, se ha creat una gran COMUNITAT ARTÍSTICA de l’Antic Teatre.

La missió de l’entitat es sumar esforços i col·laborar amb tots aquells col·lectius i artistes que són actius social i políticament en la defensa dels interessos del seu sector, i compromesos amb la realitat social que els envolta, i així crear un espai de trobada i reflexió entre el barri, la ciutat, el públic i l’artista, més enllà de l’exhibició.

CAST///

VIERNES 17 de JUNIO 2016 de 18:00 a 24: 00h.

A.T.A.C. Antic Teatre Al Carrer es una acción itinerante por el Barrio de San Pere, Santa Caterina y la Ribera organizada por el Antic Teatre dentro de la Fiesta Major del Casco Antiguo 2016

Recuperamos las calles por el vecindario!

INICIO: 18:00 h. c / Sant Pere Més Alt 6
20:00 h. Plaza de San Pere
21:30 h. Escenario C / Rec Comtal con Av. Lluís Companys

http://anticteatre.com/programa2016/junio/atac_cast.html
https://www.facebook.com/events/1612962729020280/

• Una intervención artística en la calle que involucra a las entidades, vecinos y vecinas y los comerciantes, con actuaciones de la comunidad artística del Antic Teatre (circo, música, danza, performance, grafiti, skate y poesía), los alumnos de las escuelas de música, danza, video del barrio y grupos y entidades locales.

Así, Antic Teatre quiere aglutinar en esta acción diferentes representaciones artísticas, sociales y vecinales para reclamar el espacio público y urbano como un lugar de encuentro y diálogo para todo el mundo, poniendo de manifiesto el proceso de gentrificación del territorio.

Con la Comunitat Artística Multidisciplinaria del Antic Teatre se integrarán los vecinos, equipamientos y los comerciantes en acciones performáticas, desde la c/Sant Pere Més Alt y la Plaça Sant Pere hasta el Passeig Lluís Companys.

La participación ciudadana y la reivindicación se completará con la actuación del cabaret El Desplume y Victor Guerrero: un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon para darle color a una Barcelona gris y asfixiada. También actuarán los participantes del proyecto artístico comunitario del Antic Teatre con la gente mayor, vecinos del barrio de St. Pere, Sta. Caterina y la Ribera.

Además, el escenario donde se llevarán a cabo las actuaciones será ante el solar donde la constructora Nuñez y Navarro está edificando el Hotel Rec Comtal. Una construcción polémica que arrinconaría todavía más a los vecinos de una zona que ya soporta una fuerte presión turística. Aurora Roig de la Plataforma contra el Hotel Rec Comtal leerá un poema-reivindicativo titulado “El sueño de un barrio mejor”

A.T.A.C se dividirá en 3 itinerarios desde las 18h hasta las 23h y acabará con un concierto de la banda del barrio, THE FANTABULOUS MÍTICOS.

El objetivo es fomentar la participación de la ciudadanía y el regreso al territorio de las artes escénicas en un barrio en proceso de gentrificación. De este modo el acto integra las entidades y los vecinos que ceden sus espacios — equipamientos, casas y balcones — para hacer un acto público juntos.

Las entidades que participarán en A.T.A.C son: – La Comunidad Artística Multidisciplinaria del Antic Teatre – La Coordinadora de la Festa Major del Casc Antic – Las Vecinas y los Vecinos – Los Proyectos artísticos comunitarios del Antic Teatre: Ritmo en el tiempo con la gente mayor, Muévete Babel con niños y adolescentes – la Escuela de Música del Palacio (EMP) – Orfeón Catalán, Palau de la Música Catalana – Centro Sant Pere Apòstol – Librería Pròlog en su 25 aniversario – Skaters – Casal de Barrio Pou de la Figuera – La banda del barrio: The Fantabulous Míticos – Asociación de Vecinos del Casc Antic – Plataforma ciudadana y de vecinos contra el Hotel Rec Comtal – Comerciantes del Valle – Casal de Jóvenes Palau Alòs – EMAV. Escuela de Medios Audiovisuales Barcelona, Centre Civic Convent Sant Agusti

El Antic Teatre

El Antic Teatre-Espacio de Creación es un centro Cultural y social independiente situado a en un edificio construido el 1650 entre el Mercado de Santa Caterina y el Palau de la Música, al centro del Barcelona.

Incluido en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico e Histórico-Artístico de la Ciutat de Barcelona desde 1979, se trata de un espacio emblemático del barrio que cuenta con un jardín romántico muy particular, y con una gran historia cultural y social.

La misión del Antic Teatre es apoyar y fomentar el RIESGO Y LA INNOVACIÓN. Comprometido en la investigación de nuevos lenguajes escénicos en el ámbito de las artes vive actuales, que evitan técnicas aprendidas y repetición de metodologías.

También, defender su existencia como centro cultural y social INDEPENDIENTE Y SOSTENIBLE, donde el arraigo a la comunidad y el territorio tiene un papel fundamental y vertebrador.

Es un centro de experimentación, creación, residencias, producción, exhibición, promoción y difusión de los ARTISTAS PROFESIONALES a nivel local, nacional e internacional que apoya especialmente a los CREADORES JÓVENES Y EMERGENTES que presentan su PRIMER PROYECTO o espectáculo, así como a los artistas independientes experimentados no consolidados, y a los que tienen una carrera extensa y reconocida.

Asi mismo impulsa a los artistas a realizar PROYECTOS ARTÍSTICOS CON LA COMUNIDAD del barrio. Después de 13 años de su reapertura, se ha creado una gran COMUNIDAD ARTÍSTICA del Antic Teatre.

La entidad pretende sumar esfuerzos y colaborar con todos aquellos colectivos y artistas que son activos social y políticamente en la defensa de los intereses de su sector, y comprometidos con la realidad social que los rodea, y así crear un espacio de encuentro y reflexión entre el barrio, la ciudad, el público y el artista, más allá de la exhibición.

ENG ///
http://anticteatre.com/programa2016/junio/atac_english.html

https://www.facebook.com/events/1612962729020280/

Antic Teatre presents A.T.A.C. (Antic Teatre al Carrer – Antic Teatre on the Street): an itinerant street action as part of the Casc Antic Festa Major 2016

On Friday June 17, from 6.30pm to 11pm, as part of the local Casc Antic annual celebrations, Antic Teatre is organising a walkabout event through the Sant Pere, Santa Caterina and la Ribera neighbourhoods.

• This will be an artistic intervention on the street, involving local businesses, organisations, and residents, with performances by Antic Teatre artists (circus, music, dance, performance, graffitti, skateboarding and poetry), students from the local music, dance and video schools, and local organisations.

For the event, Antic Teatre will put together a variety of artistic, social and neighbourhood actions in an attempt to reclaim public and urban space as the place where people can meet and be together, and to highlight the gentrification process that the area is currently experiencing.

Local residents, businesses and installations will join Antic Teatre’s Multidisciplinary Artistic Community in a range of performance activities taking place from Carrer Sant Pere Més Alt and Plaça Sant Pere to Passeig Lluís Companys.

The public event will be topped off with a performance by Victor Guerrero and the El Desplume cabaret, in a trip to the genuine cabaret shows of the 70s, with its venues, its artists and its disreputable atmosphere. More than a theatrical production, this is a party, and a tribute to all those who fought to bring some colour to Barcelona when it was grey and choking. Also on stage will be the members of Antic Teatre’s community artistic project for seniors, themselves all residents of St. Pere, Sta. Caterina and la Ribera.

In addition, the stage on which the performances will take place will be set in front of the site where construction company Nuñez y Navarro is building the Hotel Rec Comtal. This controversial project in an area already suffering from major tourism overload is likely to squeeze out local residents even further. Aurora Roig from the Platform Against the Hotel Rec Comtal will read a protest poem called “A dream of a better neighbourhood”.

A.T.A.C will subdivide into 3 itineraries from 6.30pm to 11pm and will end with a free concert by local band THE FANTABULOUS MÍTICOS.

The aim is to encourage local participation and a return to community based art in an area experiencing gentrification. For this reason the event includes the organisations and local residents who are lending their installations, houses and balconies in order to create a public action together.

Organisations taking part in A.T.A.C are: Antic Teatre Multidisciplinary Artistic Community – the Casc Antic Festa Major Co-ordinator – Local Residents – Antic Teatre’s community artistic projects: Ritme en el temps with seniors, Mòu-te Babel with children and teenagers – Palau de la Música Music School (EMP) – Palau de la Música Choral Society – Sant Pere Apòstol Centre – Pròlog bookshop, celebrating its 25th anniversary – Skaters – Pou de la Figuera Community Centre – local rock band The Fantabulous Míticos – Casc Antic Neighbours Association – Citizen and Neighbours Platform Against the Hotel Rec Comtal – Del Valle Merchants – Palau Alòs Youth Centre – Barcelona Media School (EMAV) – Sant Agusti Convent Civic Centre

Antic Teatre

Antic Teatre-Espacio de Creación is an independent Cultural and social centre based in a building dating back to 1650 situated between the Santa Caterina market and the Palau de la Música, in the centre of Barcelona.

Listed in the Architectural, Historic and Artistic Heritage Catalogue of Barcelona City since 1979, it is an emblematic venue with its own unique inner garden and an important cultural and social history.

The organisation’s aim is to support and encourage RISK AND INNOVATION; to this end it is committed to the research for new performance languages in contemporary live arts that avoid rote-learned techniques and repetition of methodologies.

It also aims to defend its existence as an INDEPENDENT AND SUSTAINABLE cultural and social centre whose strong links to the community and the area play a fundamental role. Antic Teatre is a centre for experimentation, creation, residencies, and the production, exhibition, promotion and dissemination of PROFESSIONAL ARTISTS locally, nationally and internationally, in particular supporting YOUNG AND EMERGING CREATORS with their FIRST PROJECT or show, as well as independent artists, both unknown and with established careers.

It encourages artists to engage in ARTISTIC PROJECTS WITH THE LOCAL COMMUNITY. Thirteen years after first opening its doors, Antic Teatre has created a major ARTISTIC COMMUNITY.

The organisation aims to join forces and collaborate wtih all those collectives and artists who are socially and politically active in defence of their sectors, and who are committed to the social reality in which they live, so as to create a place for exchange and interaction between local residents, the city, the audience and the artists, above and beyond mere exhibition.

mail ATAC BLAU