Convocatoria beca de creación MAPA 2011

*castellano a continuación

Festival MAPA 011 Pueblo. convoca:

Beca de l’Associació d’Artistes Escènics.

Beca destinada a produir una peça site-especific de creació contemporània dins el marc del festival MAPA 2011.

Requisits:

-Presentació, abans del 25-8-2011, per correu electrònic a: info@festivalmapa.org, d’un projecte artístic site-specific que tingui relació amb el tema general del festival (veure document adjunt).

En el projecte es fara constar:

-Idea-concepte general de la proposta

-Pla d’assaigs

-Equip artístic

-Presentació pública: dues funcions de la peça resultant dins el marc de MAPA 2011.

La beca ofereix:

-1500 € en concepte de producció.

-Estància i manutenció (1 persona), durant 10 dies a Pontós (Girona) seu del festival del 14 al 25 de Setembre.

Procediment:

-El comitè de selecció farà públic el guanyador de la beca el dia 1-9-2011.

(NOTA: L’import exacte de la beca es de 1924,80 . Amb l’entrega de l’ajut es procedeix al l’extinció dels fons de l’associació d’artistes escènics i al tancament de la mateixa.)

—————————————————————————————————————-
castellano
Festival MAPA 011 Pueblo. convoca:

Beca de la asociación de artistas escénicos.

Beca destinada a producir una pieza site-specific de creación contemporánea dentro del marco del festival MAPA 2011.

Requisitos:

-Presentación, antes del 30-8-2011, por correo electrónico a: info@festivalmapa.org, de un proyecto artístico site-specific que tenga relación con el tema general del festival (ver documento adjunto).

En el proyecto constará de:

-Idea-concepto general de la propuesta

-Plan de ensayos

-Equipo artístico

-Presentación pública: dos funciones de la pieza resultante dentro del marco de MAPA 2011.

La beca ofrece:

-1500 € en concepto de producción.

-Estancia y manutención (1 persona), durante 10 días en Pontós (Girona) sede del festival del 14 al 25 de septiembre.

Procedimiento:

-El comité de selección comunicará el ganador de la beca el 1-9-2011.

(NOTA: El importe exacto de la beca se de 1924,80 . Con la entrega de la ayuda se procede al la extinción de los fondos de la asociación de artistas escénicos y al cierre de la misma.)

This entry was posted in Convocatorias nacionales, Residencias. Bookmark the permalink.