16 Beques per a joves artistes i gestors culturals

Beques Agata Baum de Bernis per a artistes i gestors culturals

El Goethe-Institut concedirà, una sola vegada, 16 beques per a joves artistes i gestors culturals de l’àrea de Barcelona

Convocatòria de beques
17.12. – 28.2.2015
Goethe-Institut Barcelona
C/ Roger de Flor, 224 08025 Barcelona
Alemany, català, castellà
+34 93 2926006
Lupe.Garcia@barcelona.goethe.org
Objectiu de les beques
L’objectiu de les beques és reforçar l’interès de joves artistes i creadors de cultura en l’intercanvi cultural amb Alemanya.Origen de les beques
La concessió de les beques és possible gràcies a la generosa herència d’Agata Baum de Bernis, una part de la qual ha llegat al Goethe-Institut Barcelona.

1. A qui van adreçades les beques?
Les beques van adreçades a joves artistes i gestors culturals (fins als 30 anys) de l’àmbit de la dansa, el teatre, la música i les arts plàstiques que no parlin o parlin molt poc alemany i que resideixin a l’àrea de Barcelona.

2. Prestacions de les beques
Els becaris rebran (descomptant possibles taxes i impostos):

 • 4 cursos intensius d’idiomes, de 4 setmanes cadascun, al Goethe-Institut Barcelona (25 hores setmanals) per obtenir el nivell B1 d’idiomes.
 • Contribució per a la manutenció per un import de 500 € per alumne i curs (és a dir, 2.000 € per 4 mesos).
 • Una pràctica gestionada a través del Goethe-Institut de dos a tres mesos de durada en un centre cultural d’Alemanya (elecció del centre d’acord amb el beneficiari).
 • Pagament de les despeses de viatge (anada i tornada) des de Barcelona al lloc de la pràctica en Alemanya.
 • Contribució per a la manutenció durant la pràctica en Alemanya per un valor de 1.000 € al mes.

3. Durada i obligacions

 • La durada de la beca comprèn el període des de l’inici del curs d’idiomes, al setembre de 2015, fins a l’estiu de 2016, depenent de les dates de la pràctica.
 • Les beques inclouen cursos intensius d’idiomes, que seran indispensables com a preparació per a la pràctica a Alemanya i que requeriran la dedicació de moltes hores (24 hores setmanals). Un cop superats amb èxit els cursos, es farà la pràctica laboral d’entre dos i tres mesos de durada en un centre cultural (a partir del gener de 2016 o més endavant, depenent de la disponibilitat del centre cultural escollit).
 • Abans de presentar les seves sol·licituds per a les beques, els postulants hauran de ser conscients de la important quantitat de temps que exigeix la beca.

4. Documentació necessària per a la sol·licitud

 • Curriculum vitae
 • 2 referències
 • Carta de motivació: per què vol fer una pràctica a Alemanya i què n’espera?, quines són les institucions que voldria conèixer?, quins objectius persegueix amb aquesta pràctica?
 • Certificat d’empadronament

5. Procediment per a la sol·licitud
La presentació de la sol·licitud es farà mitjançant e-mail a Lupe.Garcia@barcelona.goethe.org, en català o castellà. La data de tancament del termini de presentació de sol·licituds és el 28 de febrer de 2015.

6. Procés de selecció
El jurat es reunirà durant l’última setmana de març de 2015 per decidir sobre la concessió de les beques. S’informarà els becaris seleccionats immediatament i se’ls convocarà a entrevistes que es faran entre mitjans d’abril i mitjans de maig de 2015 amb l’objectiu de buscar un lloc adequat per fer la pràctica.

7. Criteris de selecció
Es valorarà:

 • Que la qualificació professional del sol·licitant compleixi els requisits de la beca.
 • Que la carta de motivació i els objectius descrits compleixin els requisits de la beca.

8. Condicions generals

 • L’ajuda econòmica per un import de 500 € durant els cursos d’idiomes serà abonada mensualment. És condició indispensable per al pagament assistir regularment als cursos i superar-los.
 • La condició per al pagament de la contribució per a la manutenció per un import total de 2.000 o 3.000 € (depenent de la durada de la pràctica) és la presentació del contracte de pràctiques firmat. En el moment d’iniciar la pràctica es pagarà el 80% de la contribució. El 20% restant serà abonat després d’entregar l’informe final (al final de la pràctica).

9. Jurat
El jurat estarà compost pels següents membres:

 • Francesc Casadesús, director artístic del Mercat de les Flors
 • Xavier Albertí, director artístic del Teatre Nacional de Catalunya
 • Christina Scheppelmann, directora artística del Gran Teatre del Liceu
 • Martí Gassiot, testamentari
 • Marion Haase, directora del Goethe-Institut Barcelona

Les decisions del jurat seran inapel·lables i queda exclosa la via judicial.

This entry was posted in Beca, Convocatorias nacionales. Bookmark the permalink.