Fins el 25 d’abril, beques per a la recerca i la creació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament

El 25 d’abril de 2016 finalitza el termini de sol·licitud de les beques per a la recerca i la creació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

becari

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

També poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.

Tota la informació aquí: http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-creacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura

This entry was posted in Beca. Bookmark the permalink.