About

Dramangular és una plataforma de nous formats dramatúrgics i parateatrals.
Dramangular és un nou projecte de l’associació Saison, que neix avalat per AREAtangent i pel Festival Lola.
Dramangular neix per cercar nous formats que ajudin a la creació, l’experimentació i la difusió de la dramatúrgia contemporània i no convencional.
Dramangular proposa una visió angular de la dramatúrgia i pretén desvincular l’escriptura dramatúrgica i la investigació textual del procés escènic tradicional.
Dramangular vincularà cada any l’escriptura a d’altres disciplines artístiques creant un punt de trobada parateatral on desenvolupar nous llenguatges i propiciant una nova relació entre l’autor teatral i l’espectador més enllà de l’escena.
http://www.dramangular.com

________________________________________________________________________________________

Dramangular es una plataforma de nuevos formatos dramatúrgicos y parateatrales.
Dramangular es un nuevo proyecto de la asociación Saison, que nace con el apoyo de AREAtangent y el Festival Lola.
Dramangular nace para buscar nuevos formatos que ayuden a la creación, la experimentación y la difusión de la dramatúrgia contemporánea y no convencional.
Dramangular propone una visión angular de la dramatúrgia y pretende desvincular la escritura dramatúrgica y la investigación textual del proceso escénico tradicional.
Dramangular une cada año la escritura teatral con otras disciplinas artísticas, creando un punto de encuentro parateatral donde desarrollar nuevos lenguajes y crear una nueva relación del autor teatral con el espectador más allá de la escena.
http://www.dramangular.com