Coacher, assistent artístic, ull extern, adviser, dramaturg, acompanyant, cuidador… Com i des d’on mirar el treball d’un altre?

La quantitat de paraules diferents que s’arriben a utilitzar per nomenar aquesta figura, tan comuna en les pràctiques de creació actuals, reflecteix perfectament la complexitat del rol que se li atorga, la dificultat a l’hora d’intentar una definició clara de la seva funció.

Per pensar i buscar algunes bases que ens permetin entendre millor els diferents llocs de la mirada i contrastar possibles aproximacions a aquesta qüestió, hem organitzat una trobada de dos dies (divendres 23 i dissabte 24 de setembre).

Hem convidat a participar a Bojana Mladenovic, actual directora artística del Het Veem Theatre a Amsterdam, amb una llarga experiència acompanyant processos d’artistes vinculats a DasArts.

La sessió del divendres 23 està oberta a tota persona interessada en assistir a l’exposició que realitzarà Bojana (en anglès) i participar en el debat posterior.

El dissabte 24 seguirem amb sessions de treball a porta tancada. Amb els continguts i reflexions que apareguin en aquests dos dies de trobada elaborarem un document que posteriorment estarà disponible a la nostre web per a consulta, estudi i/o aportacions.

Divendres 23 de setembre – 17:00 h, ENTRADA LLIURE
a La Porta — casa – C/ Sant Germà, 5, 3r – 08004 Barcelona

——————————————————————————————————————-

Coacher, asistente artístico, ojo externo, adviser, dramaturgo, acompañante, cuidador… ¿Cómo y desde dónde mirar el trabajo de otro?

La cantidad de palabras diferentes que se llegan a usar para nombrar esa figura, tan común en las prácticas de creación actuales, refleja perfectamente lo complejo del rol que se le otorga, la dificultad a la hora de intentar una definición clara de su función.

Para pensar y buscar algunas bases que nos permitan entender mejor los diferentes lugares de la mirada y contrastar posibles aproximaciones a esta cuestión, hemos organizado un encuentro de dos días (viernes 23 y sábado 24 de septiembre).

Hemos invitado a participar a Bojana Mladenovic, actual directora artística del Het Veem Theatre en Ámsterdam, con una larga experiencia acompañando procesos de artistas vinculados a DasArts.

La sesión del viernes 23 está abierta a toda persona interesada en asistir a la exposición que realizará Bojana (en inglés) y participar en el debate posterior.

El sábado 24 seguiremos con sesiones de trabajo a puerta cerrada. Con los contenidos y reflexiones que aparezcan en estos dos días de encuentro elaboraremos un documento que posteriormente estará disponible en nuestra web para consulta, estudio y/o aportaciones.

Viernes 23 de septiembre – 17:00 h, ENTRADA LIBRE
en La Porta — casa – C/ Sant Germà, 5, 3r – 08004 Barcelona