Taller de performance amb Jelili Atiku

L’espai no és IDIOTA, jo no sóc un GENI (Mètode Egungun, nº 1)

Taller de performance a càrrec de Jelili Atiku
www.jeliliatiku.webs.com

Els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2018
previ a la trobada internacional de poesia d’acció i performance la Muga Caula.

A les Escaules (Alt Empordà)

El taller L’espai no és IDIOTA, jo no sóc un GENI Mètode (Egungun núm. 1), vol millorar les habilitats d’art d’acció i les identitats dels participants, els quals podran crear performaces a partir de les seves experiències personals i col·lectives. En aquest taller es treballaran processos creatius independents i col·laboratius, el desenvolupament artístic, i habilitats de comissariat i producció. Implicarà un compromís intens i rigorós amb el cos, l’espai i els objectes, compromís basat en els principis i idees de les certeses ontològiques i epistemològiques. Explorarà la pregunta: què és una cosa?
Durant els dos primers dies, els participants s’implicaran en la introducció a la performance i en els processos d’alineació dels diferents llenguatges corporal i en la comprensió profunda dels objectes seleccionats de l’arxiu de les seves memòries. Els materials que s’utilitzaran al taller els trobarem en l’entorn proper. Durant el segon dia, el taller interrogarà rituals diaris per desenvolupar i contextualitzar el projecte individual que es farà l’últim dia del taller.

Inscripcions a info@lamugacaula.cat

Preu del taller: 100 euros.

Places limitades.

El taller es farà en llengua anglesa.

esp________________________________________________

 El Espacio no es IDIOTA, yo No soy UN GENIO (Método Egungun #1)

Taller impartido por Jelili Atiku
www.jeliliatiku.webs.com

del 12 al 14 de septiembre de 2018
El taller se realizará los días previos al encuentro internacional de poesia de acción y performance la Muga Caula.

En les Escaules (Alt Empordà) Cataluña, España.

 

El taller El Espacio no es IDIOTA, yo No soy un GENIO (Método Egungun #1) se crea para poner el foco en la mejora de las habilidades e identidades de los participantes- de manera que puedan crear acciones artísticas con
referencias de sus experiencias personales y colectivas. Integrar procesos creativos y desarrollos artísticos independientes y colaborativos con aptitudes de comisariado y producción. Implicar un compromiso intenso y riguroso con el cuerpo, el espacio y los objetos basado en los principios y las ideas de las certezas ontológicas y epistemológicas. Explorará la pregunta, ¿qué es una cosa?
Durante los dos primeros días, los participantes trabajarán sobre la introducción a la performance y el proceso de alinear los diferentes lenguajes de sus cuerpos consigo mismos, la profunda comprensión de objetos seleccionados en el archivo de sus recuerdos; y materiales accesibles en el entorno. El segundo día, se cuestionarán rituales cotidianos para desarrollar y contextualizar sus proyectos individuales que accionarán el último día del taller.

Inscripciones en info@lamugacaula.cat

Precio del taller: 100 euros.

Plazas limitadas.

El taller se impartirá en inglés.

 

eng_________________________________________

 The Space is not IDIOT, I am Not GENIUS (Egungun Method #1)

Workshop by Jelili Atiku
www.jeliliatiku.webs.com

From 12th to 14th September 2018
The workshop will take place the previous days to the International Meeting of Action Poetry and Performance La Muga Caula.

at les Escaules (Alt Emprodà) Catalonia, Spain.

 

The workshop, The Space is not IDIOT, I am Not GENIUS (Egungun Method #1) is created to focus on enhancing performance abilities and identities of the participants – where they can create performance actions referencing their
personal and collectives’ experiences. It will integrate independent and collaborative creative processes and artistic development with curatorial and production skills. It will involve an intense and rigorous engagement with body, space and objects based on the principles and ideas of the ontological and epistemological certainties. It will explore the question, what is a thing?
In the first two days, participants will be involved in the introduction to performance and the processes of aligning to their selves’ distinct body languages, deep understanding of objects selected from their archival memories; and materials that are readily available in the environment. The second day will interrogate daily rituals to develop and contextualize their individual project which will be performed in the last day of the workshop.

Registrations: info@lamugacaula.cat

Price: 100 €.

Limited places.

The workshop will be in English.

Esta entrada fue publicada en Activitats y etiquetada , , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.