Playmodes

Eloi Maduell, Santi Vilanova i Jordi Teixidó formen la companyia Playmodes. El seu primer espectacle, Reflexus, mescla de manera senzilla l’audiovisual en directe, la interactivitat, la gestualitat i la poesia. Des del 2007 es porten a terme laboratoris de recerca per unir d’una manera intuitiva i comprensible per al gran públic les noves tecnologies audiovisuals i la dramaturgia en l’àmbit de la escena.
Playmodes també crea instal·lacions audiovisuals, dinamitza projectes docents i dissenya eines de software específiques per a companyies de teatre.

+info: www.playmodes.com