taller / laboratori de performance «ARMANDO RAÍCES CON ALAS» amb Marina Barsy Janer x isil Sol Vil

CAT

ARMANDO RAÍCES CON ALAS

Taller / Laboratori de performance
24 – 28 juliol 2017
230€ / inclou aliments i àrea d’acampada.
Sammasati Natural Valley. Tarragona (Catalunya)
Termini final per inscripcions: 15 juliol
Inscripcions i informació: xx@marinaxisil.com

 

taller de performance armando raíces con alas Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil _ EMPREMTA 2017 _

DESCRIPCIÓ
Laboratori de performance amb els artistes Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer. 5 dies d’immersió i escolta extrema en la naturalesa, activant la pluri-presència del cos en alquímia i comunitat. Un espai i temps de creació contínua des de la mirada personal cap a la destrucció fronterera amb / per / des de l’altrea i totes les nostres relacions. Des dels nostres particulars universos i la memòria de les nostres carns, juntxs acariciarem l’abisme i la transmutació.

BIO i línia de treball
Marina Barsy Janer (1988, San Juan, Puerto Rico) Isil Sol Vil (1982, Igualada, Catalunya) són artistes, curadors i investigadors de la performance. Directors d’EMPREMTA festival internacional de performance i organitzadors al centre cultural MATERIC.ORG. Comencen el seu treball conjunt al 2015 seguint una filosofia d’AmOr Subversiu i Cures eXtremes. Han presentat obra en galeries, museus, universitats, simposis, festivals i en espais urbans a Catalunya, Espanya, Xipre, Regne Unit, Alemanya, Grècia, Colòmbia, Argentina i Perú.

Artistes de performance trobats. Procedents de mons tan dispars com l’acadèmia i el carrer, Amèrica Llatina i Europa, el masculí i el femení. Les seves pràctiques individuals convergeixen en entendre l’art com un acte transgressor.
Aquest acte transgressor s’evidencia i es posa de manifest a partir de l’entremesclament de les seves pròpies psiques, cossos, sensorialitats i afectivitats extremes, amb això, eliminen la concepció dual de l’ésser. Mitjançant la mimetització es traça el camí a la supressió de l’ego, i l’aparició de l’ésser anonimal, desheretat de qualsevol títol individual o diferencial. Entenen la mimesi, no com a imitació, sinó com un vincle cap a la desconstrucció de la noció moderna de l’individu (neoliberal).
La seva pràctica artística porta a l’extrem la mimetització dels cossos en un espai específic i en un entorn determinat. Exploren sensibilitats alternes que desafien les cronologies històriques imposades i destrueixen la dicotomia home o/i dona. Les seves peces s’emmarquen en la necessitat d’establir una mateixa connexió i ritme corporal de pura escolta. No són dos cossos, no són dos artistes, són el cos en un espai, un temps i una presència. El seu punt d’unió, com a punt de fuga, és un bategar constant on la pluripresència del cos, la destrucció fronterera i la descolonització cos-ment és un acte de rebel·lia i subversió.

www.marinaxisil.com


ESP

ARMANDO RAÍCES CON ALAS

Taller / Laboratorio de performance
24 – 28 julio 2017
230€ / Incluye alimentos y área de campamento
Sammasati Natural Valley. Tarragona (Catalunya)
Plazo final para inscripciones: 15 julio
Inscripciones e información: xx@marinaxisil.com

taller de performance armando raíces con alas Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil _ EMPREMTA 2017 _

DESCRIPCIÓN
Laboratorio de performance con los artistas Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer. 5 días de inmersión y escucha eXtrema en la naturaleza, activando la pluri-presencia del cuerpo en alquimia y comunidad. Un espacio y tiempo de creación continua desde la mirada personal hacia la destrucción fronteriza con/para/desde lo otroa y todas nuestras relaciones. Desde nuestros particulares universos y la memoria de nuestras carnes, juntxs acariciaremos el abismo y la transmutación.

BIO y línea de trabajo
Marina Barsy Janer (1988, San Juan, Puerto Rico) Isil Sol Vil (1982, Igualada, Catalunya) son artistas, curadores e investigadores de la performance. Directores de EMPREMTA festival internacional de performance y organizadores del centro cultural MATERIC.ORG. Empiezan su trabajo conjunto en el 2015 siguiendo una filosofía de AmOr Subversivo y Cuidados eXtremos. Han presentado su trabajo en galerías, museos, universidades, simposios, festivales y en espacios urbanos en Catalunya, España, Chipre, Reino Unido, Alemania, Grecia, Colombia, Argentina y Perú.

Artistas de performance encontrados. Procedentes de mundos tan dispares como la academia y la calle, América Latina y Europa, lo masculino y lo femenino. Sus prácticas individuales convergen al entender el arte como un acto transgresor.
Dicho acto transgresor se evidencia y se pone de manifiesto a partir del entremezclamiento de sus propias psiques, cuerpos, sensorialidades y afectividades eXtremas, con ello, eliminan la concepción dual del ser. Mediante la mimetización se traza el camino a la supresión del ego, y a la aparición del ser anonimal, desheredado de cualquier título individual o diferencial. Entienden la mímesis, no como imitación, sino como un vínculo hacia la deconstrucción de la noción moderna del individuo (neoliberal).
Su práctica artística lleva al eXtremo la mimetización de los cuerpos en un espacio específico y en un entorno determinado. Exploran sensibilidades alternas que desafían las cronologías históricas impuestas y destruyen la dicotomía hombre o/y mujer. Sus piezas se enmarcan en la necesidad de establecer una misma conexión y ritmo corporal de pura escucha. No son dos cuerpos, no son dos artistas, son el cuerpo en un espacio, un tiempo y una presencia. Su punto de unión, como punto de fuga, es un latir constante donde la pluripresencia del cuerpo, la destrucción fronteriza y la descolonización corpomente es acto de rebeldía y subversión.
www.marinaxisil.com

Publicado en NOTÍCIES | NEWS | Etiquetado , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en taller / laboratori de performance «ARMANDO RAÍCES CON ALAS» amb Marina Barsy Janer x isil Sol Vil

EMPREMTA 2017 festival internacional de performance

CAT

SAL _ RUNES _ FANG

3 materials _ 3 dies _ 6 artistes

En aquesta edició d’EMPREMTA festival internacional de performance traslladem les propostes artístiques a la matèria i a les seves connotacions personals i socials.

Cada artista treballa amb un material oferint diferents i dispars visions a partir del recorregut personal de cadascú.

La matèria conversa amb els cossos. Per a cada dia, un material. A partir d’aquesta materialitat cada artista s’endinsarà amb i per a ella des del seu transcórrer individual i inquietud particular. Dues propostes artístiques es presentaran unides per una mateixa matèria, una mateixa data i un mateix espai.

L’espai de la Catalunya industrial, MATERIC.ORG, serveix com a matriu de les propostes. Situat al barri de Sta. Eulàlia a L’Hospitalet de Llobregat, cinturó industrial i obrer de Barcelona, aquest entorn es presta com a fil conductor per a cada dia, proposta i material.

Cos i matèria, són i coexisteixen.

SAL 20/05/17 _ 19:30H

Melina Peña

Kubra Khademi

RUNES 27/05/17 _ 19:30H

Lucho Hermosilla

Miguel Andrés

FANG 03/06/17 _ 19:30H

Lesley Yendell

Begoña Grande

www.festivalempremta.com
______________________________________________________________

ESP

SAL _ ESCOMBROS _ BARRO
3 materiales _ 3 días _ 6 artistas

En esta edición de EMPREMTA festival internacional de performance trasladamos las propuestas artísticas a la materia y a sus connotaciones personales y sociales.
Cada artista trabaja con un material ofreciendo distintas y dispares visiones a partir del recorrido personal de cada cual.

La materia conversa con los cuerpos. Para cada día, un material. A partir de esta materialidad cada artista se empapará con y para ella desde su transcurrir individual e inquietud particular. Dos propuestas artísticas se presentarán unidas por una misma materia, una misma fecha y un mismo espacio.

El espacio de la Catalunya industrial, MATERIC.ORG, sirve como matriz de las propuestas. Situado en el barrio de Sta. Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), cinturón industrial y obrero de Barcelona, este entorno se presta como hilo conductor para cada día, propuesta y material.

Cuerpo y materia, son y coexisten.

SAL 20/05/17 _ 19:30H

Melina Peña

Kubra Khademi

ESCOMBROS 27/05/17 _ 19:30H

Lucho Hermosilla

Miguel Andrés

BARRO 03/06/17 _ 19:30H

Lesley Yendell

Begoña Grande

 

www.festivalempremta.com
______________________________________________________________

ENG

SALT_RUBBLE_MUD

3 materials _ 3 days _ 6 artists

For this edition of EMPREMTA festival internacional de performance we move the artistic proposals towards the matter and its personal and social connotations.

Each artist works with a specific material, offering different and diverse perspectives that are born from her/his personal approach to it.

The matter speaks to and with the bodies. For each day, one material. From this materiality each artist will be immersed in it through her/his individual journey and particular enquiry. Two artistic proposals will be united by a same material, on a same day and in a same space.

At the space of industrial Catalonia, MATERIC.ORG works as the matrix of these proposals. Located in the neighbourhood of Sta. Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), the industrial and labour engine surrounding Barcelona, this environment offers itself as a common thread for each day, proposal, and material.

Body and matter, are and coexist.

SALT 20/05/17

Melina Peña

Kubra Khademi

RUBBLE 27/05/17

Lucho Hermosilla

Miguel Andrés

MUD 03/06/17

Lesley Yendell

Begoña Grande

 

www.festivalempremta.com

 

Publicado en NOTÍCIES | NEWS | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en EMPREMTA 2017 festival internacional de performance