Formació

L’Espai en Construcció ofereix una formació basada en la pedagogia de Jacques Lecoq i els ensenyaments de Thomas Prattki (director de la London International School of Performing Arts). La nostra formació està oberta als canvis i evoluciona contínuament, per això adaptem la línia pedagògica a les necessitats del grup i de cada individu ja sigui actor, director o creador.

En els nostres cursos, treballem tres aspectes que ens semblen bàsics per al teatre: l’actor, la relació i l’espai. Creiem que l’actor ha de conèixer els seus propis mecanismes interpretatius per poder establir una relació amb un altre actor. Aquesta relació serà el que l’espectador copsarà si l’ensenyem de forma adequada a l’espai.

Treballem a partir del cos i de la paraula. Estudiem les dinàmiques i els ritmes, treballem textos, improvisem i fem un treball extern i un treball intern perquè entenem que són aspectes indivisibles. Creiem que l’alumne és més important que el mètode i per això tots els exercicis estan pensats per desbloquejar, descobrir i proporcionar habilitats interpretatives i creatives.

Volem facilitar que l’actor identifiqui i alliberi el seu potencial creatiu i interpretatiu que assumim que és il·limitat. Així mateix, volem proporcionar-li eines per a poder canalitzar aquest potencial i crear el seu propi teatre. A l’Espai en Construcció reciclem i formem actors versàtils, efectius, que accepten els riscos i amb recursos interpretatius. Actors que esdevenen creadors.

Per a més informació sobre els nostres cursos podeu enviar un email a info@espaienconstruccio.com o entrar al nostre web:

www.espaienconstruccio.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *