Semolinika Tomic

 Semolínika Tomic és una creadora i artista multidisciplinària espanyola d’origen croat que viu a Barcelona des de 1985. Després de treballar amb diverses companyies i artistes, i amb una experiència de vuit anys amb la companyia La Fura dels Baus (1995-2003), el 1998 crea la seva pròpia companyia, i des de 2003 dirigeix L’Antic Teatre – L’Espai de Creació, a Barcelona. En les seves creacions: Lenin is Mine?, Descobrint Lenin a l’Antàrtida, Body Safe(er), Sexe, futbol & altres coses importants…,
On som?, Géminis, Oxigen, Coto de Casa desenvolupa un treball personal basat en la seva pròpia experiència. Tots aquests espectacles i peformances són vius i formen part del seu repertori.

Semolínika Tomic es una creadora y artista multidisciplinar española de origen croata que vive en Barcelona desde 1985. Después de trabajar con diversas compañías y artistas, y con una experiencia de ocho años con la compañía La Fura dels Baus (1995-2003) en 1998 crea su propia compañía, y desde 2003 dirige L’Antic Teatre – L’Espai de Creació, en Barcelona. En sus creaciones: Lenin is Mine?, Descubriendo Lenin en la Antártida, Body Safe(er), Sexo, fútbol & otras cosas importantes…, ¿Dónde Estamos?, Géminis, Oxígeno, Coto de Casa desarrolla un trabajo personal basado en su propia experiencia. Todos estos espectáculos y peformances están vivos y forman parte de su repertorio.

Semolínika Tomic is a Spanish multidisciplinary creator and artist with Croatian roots that lives in Barcelona from 1985. After working with several companies and artists, and with an experience of eight years with the company La Fura dels Baus (1995-2003), in 1998 she creates her own company, and since 2003 she directs L’Antic Teatre – L’Espai de Creació, in Barcelona. In her creations: Lenin is Mine?, Discovering Lenin in Antarctica, Body Safe(er), Sex, football & other important stuff…, Where we are?, Oxygen, Géminis, Coto de Casa develops a personal work based on her own experience. All these shows and peformances are alive now and are part of her repertoire.

3 Respuestas a Semolinika Tomic

  1. Miquel Baixas dijo:

    Semo, me encanto re-encontrarte! besotes! miq

Los comentarios están cerrados.