Convocatoria CALDERA OBERT (hasta 08/10/10)

OBERT set2010

Tens una proposta arriscada, innovadora, agosarada? Té com a eix central el cos, el moviment i les arts escèniques contemporànies? Tens una proposta per a un espai escènic no convencional on el públic pot estar en qualsevol lloc de la sala? vols provar què passa quan no hi ha separació  espacial entre l’intèrpret i el públic en el sentit més clàssic? Vols jugar alguna proposta en un espai polivalent a quatre bandes? Arrisca’t! Juga! Experimenta!

La Caldera ofereix a tots els professionals de les arts escèniques un espai on poder mostrar les seves propostes al públic amb un mínim d’estructura tècnica. En aquesta edició, busquem propostes d’un màxim de 20′ per a espai diàfan (no hi haurà seients i el públic podrà estar on vosaltres decidiu: a terra, circulant o dret en algun lloc de la sala).

Sis d’aquestes propostes es presentaran els dies 6 i 7 de Novembre a la sala 0 de la Caldera.

T’animem a participar!

Bases

Per participar al CalderaOBERT cal imprimir aquest document degudament omplert, respectant els espais adjudicats per a cada apartat, i fer-ho arribar personalment o per correu certificat a La caldera amb el material adjunt que  es sol·licita. No grapeu ni enquaderneu el plec de fulls.

El termini per a la recepció de les propostes acaba el dia 8 d’Octubre del 2010 a les 13h. Per les sol·licituds rebudes via correu, es consideraran les propostes enviades fins el dia 1 d’octubre del 2010 (És imprescindible que envieu escanejat el resguard de la certificació de correus via email a info@lacaldera.info)

La Caldera. OBERT | Torrent d’en Vidalet, 43. 08012 Barcelona. Horari d’oficina de 9:30 a 13h.

La proposta no pot durar més de 20 minuts i es treballarà sobre un plànol de llum general compartit amb la possibilitat d’afegir algun efecte  especial. Els participants es fan càrrec de totes les despeses que puguin generar les seves propostes (desplaçaments, dietes, fungible, etc.).

Amb la fitxa de sol·licitud, no t’oblidis d’adjuntar la fitxa artística i els CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona] i el DVD de la peça si el teniu o material de vídeo d’alguna peça anterior.

Resolucions

Les resolucions es comunicaran a partir del dia 15 d’octubre 2010. Farem una trobada amb  les persones seleccionades per parlar dels requeriments específics per a la seva presentació.  Només us demanem disponibilitat i flexibilitat durant la mateixa setmana de les presentacions (de l’1 al 7 de Novembre) pels assajos tècnics i generals. Als seleccionats, un cop estigui resolta la convocatòria se’ls hi demanarà que facilitin la fitxa del projecte en format digital i se’ls hi regalarà una còpia en dvd de la funció.

OBERT set2010 ESP

¿Tienes una propuesta arriesgada, innovadora, atrevida? ¿Tiene como eje central el cuerpo, el movimiento y las artes escénicas contemporáneas? Tiene una propuesta para un espacio escénico no convencional donde el público puede estar en cualquier lugar de la sala? ¿Quieres probar que pasa cuando no hay separación  espacial entre el intérprete y el público en el sentido más clásico? Quieres jugar alguna propuesta en un espacio polivalente a cuatro lados? Arriésgate! Juega! Experimenta!

La Caldera ofrece a todos los profesionales de las artes escénicas un espacio donde poder mostrar sus propuestas al público con un mínimo de estructura técnica. En esta edición, buscamos propuestas de un máximo de 20′ para espacio diáfano (no habrá asientos y el público podrá estar donde vosotros  decidáis: en el suelo, circulando o en pie en algún sitio de la sala).

Seis de estas propuestas se presentarán los días 6 y 7 de Noviembre en la sala 0 de la Caldera.

Te animamos a participar!

Bases

Para participar en el CalderaOBERT es necesario imprimir este documento debidamente rellenado, respetando los espacios adjudicados para cada apartado, y traerlo personalmente o por correo certificado a La caldera con el material adjunto que  se solicita. No grapéis ni enquadernéis las hojas.

El terminio para la recepción de las propuestas termina el día 8 de Octubre del 2010 a las 13h. Para las solicitudes recibidas vía correo postal, se considerarán las propuestas enviadas hasta el día 1 de Octubre del 2010 (Es imprescindible que mandéis escaneado el resguardo de la certificación de correos vía email a info@lacaldera.info)

La Caldera. OBERT | Torrent d’en Vidalet, 43. 08012 Barcelona. Horario de oficina de 9:30 a 13h.

La propuesta no puede durar más de 20 minutos y se trabajará sobre un plano de luces general compartido con la posibilidad de añadir algún efecto  especial. Los participantes se responsabilizan de todos los gastos que puedan generar sus propuestas (desplazamientos, dietas, fungible, etc.).

Con la ficha de solicitud, no olvides adjuntar

La ficha artística y los CV de los participantes: rasgos más destacados a nivel de formación y experiencia profesional. [máximo 1/2 página por persona]

DVD de la pieza si lo tenéis o material de video de alguna pieza anterior.

Resoluciones

Las resoluciones se comunicarán a partir del día 15 de Octubre 2010. Haremos un encuentro con las personas seleccionadas para hablar de las necesidades específicos para su presentación.

Os pedimos disponibilidad y flexibilidad durante la misma semana de las presentaciones (del 1 al 7 de Noviembre) para los ensayos técnicos y generales.

A los seleccionados, una vez se hay hecho público el fallo se les pedirá que faciliten la ficha del proyecto en formato digital.

This entry was posted in Ayudas a la difusión, Convocatorias nacionales and tagged , , . Bookmark the permalink.