Continua: no hay citas disponibles.

no hay citas disponibles.

En els dies 22 i 23, a la Plaça de la Vila de Gràcia, a Gràcia, i en els dies 29 i 30 d’octubre, a la Plaça de Can Fabra, a Sant Andreu, sempre a les 18 h, davant de les respectives Oficines d’Atenció Ciutadana de les dues places principals dels seus barris, i voltants, ocorre la performance de carrer, seguida per debats públics, no hay citas disponibles., de ERRO Grupo. Les accions de la intervenció urbana, i els debats públics, activitats gratuïtes, porten les persones a un recorregut per les zones mentre les situacions performatives són presentades i compten com a activitats principals de el projecte Teatre immigrant de Carrer, amb Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i ciutat 2021.

no hay citas disponibles. proposa una reflexió sobre les situacions quotidianes on sempre sona d’alguna manera la frase d’el títol de l’obra. La situació de no hi ha cites disponibles. es construeix per plantejar la discussió pública, a l’espai urbà, entre les relacions d’estrangeria, immigració, desnonament, mercat clandestí de cites, manca d’oportunitats i els periples burocràtics de les nostres quotidianitats.

El ERRO Grupo juga amb el concepte d’immigrant, com a expressió màxima de persones posades reiteradament en el entre-espai de l’món, persones sense cap. Així, orbiten la creació d’aquesta intervenció urbana la idea de transeünt, d’estar en trànsit, i de com no hi ha cites, no hi ha espai, no hi ha sostre, no hi ha papers – en el seu sentit social, burocràtic i teatral.

no hay citas disponibles. ha estrenat al desembre de 2020 i ha realitzat una sèrie de presentacions a Raval durant l’any de 2021. Aquest projecte resulta d’la trobada de Pedro Bennaton i Luana Raiter, de l’ERRO Grupo, que actualment treballen entre Brasil i Barcelona, ​​amb professionals de teatre que també es troben en transició de les seves ciutats d’origen fins a Barcelona. Són ells, Clei Grött, també del Brasil, i Teresa Sanz, de Bilbao, Espanya.

Accions (i debats posteriors a les accions): 22 i 23/10, a la Plaça de la Vila de Gràcia, i 29 i 30/10/21, a la Plaça de Can Fabra, sempre a les 18h.
Durada: 90 minuts.
Públic: tots els públics.
Contactes de producció: nohaycitasdisponibles@gmail.com

Crèdits:
Dramatúrgia: Luana Raiter i Pedro Bennaton.
Actuació: Clei Grött, Luana Raiter i Teresa Sanz.
Direcció: Pedro Bennaton.
Projecte i concepte: ERRO Grupo.
Difusió: Lucía Sáiz Báez.
Creació: Col·lectiva.
Projecte Teatre immigrant de Carrer, amb Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i ciutat 2021.

Sobre ERRO Grupo

ERRO, fundat el 2001 a Florianópolis, Brasil, amb l’objectiu d’experimentar l’art com una intervenció en la vida quotidiana de les persones, els seus conceptes interdisciplinaris i les diferents àrees de l’llenguatge, actualment està integrat per membres residents al Brasil i a Barcelona (els directors i dramaturgs Luana Raiter i Pedro Bennaton).

ERRO Grupo utilitza espais públics com a camps d’acció i creació de relacions entre les persones que caminen pels carrers. Amb 20 anys dedicats a el teatre i l’actuació de carrer, ERRO investiga la unió dels llenguatges artístics, l’actor / performer i la dissolució de l’art en la vida. A través de la interferència en els fluxos quotidians de la ciutat, el paisatge urbà i els mitjans de comunicació, el grup investiga l’exploració de l’espai urbà a partir dels seus significats, entorns, arquitectures, lleis i discursos, a través de la creació de possibles situacions.

A més de la publicació dels seus llibres Poètica do ERRO: dramatúrgies i Poètica do ERRO: registres (2014), Persistència (2016) i Jogo dóna Guerra (2019), entre 2001 i 2021, el grup va fer circular les seves obres i tallers a més de setanta (70) ciutats de Brasil, en gran manera altres internacionals com a Ciutat de Mèxic, Austin, Nova York, Buenos Aires, Bogotà, Santiago, Mont-real, Barcelona, ​​Timisoara, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Bucarest i París.               Actualment, el grup treballa en els següents projectes: PIM-PAM – 34a. Bienal São Paulo 2021 i DESNONISSEA – Centre d’Arts Santa Mònica, Barcelona, tots dos en col·laboració amb el director català Roger Bernat; i, en el grup, al no hay citas disponibles., SHOWROOM i Peça de Mercat (o Cinema Antic), també a Barcelona.

Teaser (anterior) no hay citas disponibles.: https://youtu.be/AXO6n1_UznM
ERRO Grupo: www.errogrupo.com.br
Facebook: www.facebook.com/pg/ErroGrupo
Instagram: https://www.instagram.com/errogrupo/
Twitter: https://twitter.com/errogrupo

(Castellano)

En los días 22 y 23, en la Plaça de la Vila de Gràcia, en Gràcia, y en los días 29 y 30 de octubre, en la Plaça de Can Fabra, en Sant Andreu, siempre a las 18h, delante de las respectivas Oficinas de Atención Ciudadana de las dos plazas principales de sus barrios, y alrededores, ocurre la performance callejera, seguida por debates públicos, no hay citas disponibles., de ERRO Grupo. Las acciones de la intervención urbana, y los debates públicos, actividades gratuitas, llevan las personas a un recorrido por las zonas mientras las situaciones performativas son presentadas y cuentan como actividades principales del proyecto Teatre Immigrante de Carrer, con Subvención del Ayuntamiento de Barcelona de actividades y servicios de distrito y ciudad 2021.

no hay citas disponibles. propone una reflexión acerca de las situaciones cotidianas donde siempre suena de alguna manera la frase del título de la obra. La situación de no hay citas disponibles. se construye para plantear la discusión pública, en el espacio urbano, entre las relaciones de extranjería, inmigración, desahucio, mercado clandestino de citas, falta de oportunidades y los periplos burocráticos de nuestras cotidianidades.

El ERRO Grupo juega con el concepto de inmigrante, como expresión máxima de personas puestas reiteradamente en el entre-espacio del mundo, personas sin lugar. Así, orbitan la creación de esta intervención urbana la idea de transeúnte, de estar en tránsito, y de cómo no hay citas, no hay espacio, no hay techo, no hay papeles – en su sentido social, burocrático y teatral.

no hay citas disponibles. ha estrenado en diciembre de 2020 y realizado una serie de presentaciones en Raval durante el año de 2021. Este proyecto resulta del encuentro de Pedro Bennaton y Luana Raiter, del ERRO Grupo, que actualmente trabajan entre Brasil y Barcelona, con profesionales de teatro que también se encuentran en transición de sus ciudades de origen hasta Barcelona. Son ellos, Clei Grött, también de Brasil, y Teresa Sanz, de Bilbao, España.

Acciones (y debates posteriores a las acciones): 22 y 23/10, en Plaça de la Vila de Gràcia, y 29 y 30/10/21, en Plaça de Can Fabra, siempre a las 18h.
Duración: 90 minutos.
Público: todos los públicos.
Contactos de producción: nohaycitasdisponibles@gmail.com

Créditos:
Dramaturgia: Luana Raiter e Pedro Bennaton.
Actuación: Clei Grött, Luana Raiter y Teresa Sanz.
Dirección: Pedro Bennaton.
Proyecto y concepto: ERRO Grupo.
Difusión: Lucía Sáiz Báez.
Creación: Colectiva.
Proyecto Teatre immigrant de Carrer, con Subvención del Ayuntamiento de Barcelona de actividades y servicios de distrito y ciudad 2021.

Sobre ERRO Grupo 

ERRO, fundado en 2001 en Florianópolis, Brasil, con el objetivo de experimentar el arte como una intervención en la vida cotidiana de las personas, sus conceptos interdisciplinarios y las diferentes áreas del lenguaje, actualmente está integrado por miembros residentes en Brasil y en Barcelona (los directores y dramaturgos Luana Raiter y Pedro Bennaton).

ERRO Grupo utiliza espacios públicos como campos de acción y creación de relaciones entre las personas que andan por las calles. Con 20 años dedicados al teatro y la actuación de calle, ERRO investiga la unión de los lenguajes artísticos, el actor/performer y la disolución del arte en la vida. A través de la interferencia en los flujos cotidianos de la ciudad, el paisaje urbano y los medios de comunicación, el grupo investiga la exploración del espacio urbano a partir de sus significados, entornos, arquitecturas, leyes y discursos, a través de la creación de posibles situaciones.

Además de la publicación de sus libros Poética do ERRO: dramaturgias y Poética do ERRO: registros (2014), Persistencia (2016) y Jogo da Guerra (2019), entre 2001 y 2021, el grupo hizo circular sus obras y talleres en más de setenta (70) ciudades del Brasil, sobremanera otras internacionales como Ciudad de México, Austin, Nueva York, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Montreal, Barcelona, Timisoara, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Bucarest y París.

Actualmente, el grupo trabaja en los siguientes proyectos: PIM-PAM – 34ª Bienal São Paulo 2021 y DESNONISSEA – Centre d’Arts Santa Mònica, Barcelona, ambos en colaboración con el director catalán Roger Bernat; y, en el grupo, en el no hay citas disponibles., SHOWROOM y Peça de Mercat (o Cinema Antic), también en Barcelona.

 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.