Joan Brossa: Fi. 1997


Joan Brossa en el 30 Festival Polyphonix en 1997. CCCB de Barcelona.
Joan Brossa Wikipedia
Joan Brossa en “A fondo” programa de TVE: video

This entry was posted in Joan Brossa. Bookmark the permalink.