Documentació de la primera sessió de treball/ Documentación de la primera sesión de trabajo

Documentación fotográfica tomada por Iván de la Toba Nogales.

About acalapaka

(en castellano más abajo) A ca la PA-KA és la fusió colaborativa de dues performers, la BlanKA Palamós i Claramunt i el PAco Nogales. Aquesta fusió s'ha produït per materialitzar la construcció de l'acció "Coses que poden passar quan s'et posen papallones a l'esquena". Aquesta acció tindrà com apèndix, al Port de Sagunt (València), un taller sobre "Performance i dona". El taller va adreçat tant a dones com a homes i l'acabarem amb una mostra de la producció que hagi sorgit del taller. "Coses que poden passar ..." és una reflexió sobre la incidència que ha tingut el feminisme en la conscienciació dels homes i sobre la necessitat individual autoconeixement dels homes i de la producció de teoria alliberadora. A ca la PA-KA es la fusión colaborativa de dos performers, BlanKA Palamós i Claramunt y Paco Nogales. Esta fusión se ha producido para materializar la construcción de la acción “Cosas que pueden pasar cuando se te posan mariposas en la espalda”. Esta acción tendrá como apéndice en el Port de Sagunt (València) un taller sobre “Performance y mujer”. El taller va dirigido tanto a mujeres como a hombres y finalizará con una sesión de trabajo conjunto y una muestra de la producción que haya surgido del taller. “Cosas que pueden pasar …” es una reflexión sobre la incidencia que ha tenido el feminismo en la concienciación de los hombres y sobre la necesidad indicvidual de autoconocimiento de los hombres y de la producción de teoría liberadora.
This entry was posted in documentació, documentación, fotos. Bookmark the permalink.

One Response to Documentació de la primera sessió de treball/ Documentación de la primera sesión de trabajo

  1. Savverio Longo says:

    Qué imágenes increíbles. Siempre dueños de la poesía, siempre articulándose a los sentimientos, siempre tan bellos.

Comments are closed.