A ca la PA-KA. Què som?

(Más abajo en castellano)

A ca la Pa-Ka és la fusió colaborativa de dues performers, la BlanKA Palamós i Claramunt i el PAco Nogales.
Aquesta fusió s’ha produït per materialitzar la construcció de l’acció “Coses que poden passar quan s’et posen papallones a l’esquena”. Aquesta acció tindrà com apèndix, al Port de Sagunt (Valencia), un taller sobre “Performance i dona”.
El taller va adreçat tant a dones com a homes. En un començament es treballarà en grups separats per gènere per finalitzar amb una sessió de treball conjunt i una mostra de la producció que hagi sorgit del taller.

“Coses que poden passar …” és una reflexió sobre la incidència que ha tingut el feminisme en la conscienciació dels homes i sobre la necessitat individual d’autoconeixement dels homes i de la producció masculina de teoria alliberadora.


A ca la PA-KA es la fusión colaborativa de dos performers, BlanKA Palamós i Claramunt y PAco Nogales.
Esta fusión se ha producido para materializar la construcción de la acción “Cosas que pueden pasar cuando se te posan mariposas en la espalda”. Esta acción tendrá como apéndice en el Port de Sagunt (València) un taller sobre “Performance y mujer”.
El taller va dirigido tanto a mujeres como a hombres. En principio se trabajará en grupos separados por género para finalizar con una sesión de trabajo conjunto y una muestra de la producción que haya surgido del taller.

“Cosas que pueden pasar …” es una reflexión sobre la incidencia que ha tenido el feminismo en la concienciación de los hombres y sobre la necesidad indicvidual de autoconocimiento de los hombres y de la producción masculina de teoría liberadora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *