martes 21 ANGELA LAMPRIANIDOU .CIA LAVS “Sitz”

————————————————————————————————————

DIMARTS  21  SETEMBRE     MARTES  21 SEPTIEMBRE     TUESDAY  21 SEPTEMBER

ANGELA LAMPRIANIDOU .CIA LAVS


“Sitz”

nous llenguatges del cos // 10€// socis 8€
nuevos lenguajes del cuerpo //10// socios 8€
new body languages// 10 € //members 8 €


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS  A DISSABTE: 21:00 H
DIUMENGE: 20:00 H

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES  A SABADO: 21:00 H
DOMINGO: 20:00 H

SCHEDULES SHOW
THURSDAY  TO SATURDAY: 21:00 H
SUNDAY: 20:00 H

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com

 Coreografia i Direcció artística: Angela Lamprianidou
Intèrprets: Mireia de Querol, Julia Koch, Angela Lamprianidou
Música: Institutfatima C. Galle P. Rose, Mendelsohn, Mozart
Disseny de Llums: Ignasi Llorens, Isabel Franco
Ajudant coreografia: Julia Koch
Management Ansó Raybut Perez

Col · laboradors: Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Nun-art, Dansa + a prop

Subvencionat per: Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA) de la Generalitat de Catalunya

www.lamprianidou.com →

Sitz declina la paradoxa d’un món dinàmic que existeix fora de tota possibilitat d’ocupar els barris alts de la postura recta, i que tot i així busca la seva dansa, el paradigma de la seva inestabilitat. Sitz és la dansa (vel·leïtosa i per sobre de tot inesgotable) de l’homo sedens, que típicament basà la seva visió de la història en un contrast fonamental entre actors rectes i espectadors asseguts, entre fer i mirar, entre protagonitzar i “testimoniar”.

Davant d’una actualitat eminentment sedentarisme, Sitz denuncia el concomitant anestesiamento tant del cos, com del seu habitant i dels seus sentits. Sitz és una experimentació de totes les morfologies possibles de reacció davant la passivitat inherent a aquest.
 

Angela Lamprianidou ha estudiat dansa contemporània a Essen i Fuerth (Folgwang Hochschule, Ballett Centrum Nuernberg Fuerth), Coreografía a l’Institut del Teatre de Barcelona i desde 2003 crea les seves pròpies peces.

Ha estat convidada amb els seus espectacles a diversos festivals com Arena Festival Erlangen, No Ballett Ludwigshafen, Outnow Festival Bremen i va guanyar el premi “Dansa més a prop” el 2009 amb la seva peça SIT a Barcelona. L’any 2010 va estrenar el seu nou espectacle SItz, juntament amb Mireia de Querol i Julia Koch que formen part de la Companyia LAVS.

Ha col·laborat amb Tomeu Verges, Carol Brown, Uwe Heim, Alexandra Rauh, Mirenda Pennel i Santiago Sempere.
 

 

Sitz declina la paradoja de un mundo dinámico que existe fuera de toda posibilidad de ocupar los barrios altos de la postura recta, y que aún así busca en su danza, el paradigma de su inestabilidad. Sitz es la danza (veleidosa y por ende inagotable) del homo sedens, que típicamente basó su visión de la historia en un contraste fundamental entre actores rectos y espectadores sentados, entre hacer y mirar, entre protagonizar y «atestiguar».

Ante una actualidad eminentemente sedentarista, Sitz denuncia el concomitante anestesiamento tanto del cuerpo, como de su habitante y de sus sentidos. Sitz es una experimentación de todas las morfologías posibles de reacción ante la pasividad inherente al mismo. 

Angela Lamprianidou ha estudiado danza contemporanea en Essen y Fuerth (Folgwang Hochschule, Ballett Centrum Nuernberg Fuerth ), Coreografia en el Institut del Teatre in Barcelona y crea desde 2003 sus propias piezas.  

Ha sido invitada con sus espectaculos en diversos festivales como Arena Festival Erlangen, No Ballett Ludwigshafen, Outnow Festival Bremen y ganó el premio “Dansa més a prop” 2009 con su pieza SIT en Barcelona. En el 2010 estrenó su neuvo espectaculo SItz, junto a Mireia de Querol y Julia Koch que forman parte de la Cia LAVS. 

Ha colaborado con Tomeu Verges, Carol Brown, Uwe Heim, Alexandra Rauh, Mirenda Pennel and Santiago Sempere. 

Sitz declines the paradox of a dynamic world that exists beyond any possibility of occupying the upper quarters of erect stance, still seeking its dance, the paradigm of its unsteadiness. Sitz is the fickle, and thus never-ending, dance of the homo sedens, who typically based his vision of history on a basic contrast between erect actors and a sitting audience, between doing and watching, starring and “witnessing”. 

Before an eminently sedentarist actuality, Sitz denounces the concomitant anesthetizing of both the body and its inhabitant and its senses. Sitz is an experimentation of every possible morphology of reaction to the passiveness inheritent to it.

Angela Lamprianidou has studied dance in Essen and Fuerth (Folgwang Hochschule, Ballett Centrum Nuernberg Fuerth ), Coreography at the Institut del Teatre in Barcelona and creates since 2003 her own pieces.

She was invited in different festivals like Arena Festival Erlangen, No Ballett Ludwigshafen, Outnow Festival Bremen and she has won 2009 the competition “Dansa més a prop” of short peaces with her peace SIT. In 2010 she had the premiere of her new work SITz together with Julia Koch, Mireia de Querol who are forming part of the CIA. LAVS 

She collaborated with Tomeu Verges, Carol Brown, Uwe Heim, Alexandra Rauh, Mirenda Pennel and Santiago Sempere.