23-26/9 – RAQUEL GUALTERO “Persona”-nous llenguatges del cos en Antic Teatre

———————————————————————————————————————————————–

★ DIJOUS 23 – DIUMENGE 26 SETEMBRE  JUEVES 23- DOMINGO 26 SEPTIEMBRE  THURSDAY 23 – SUNDAY 26 SEPTEMBER ★

RAQUEL GUALTERO


“Persona”

nous llenguatges del cos // 10€// socis 8€
nuevos lenguajes del cuerpo //10// socios 8€
new body languages// 10 € //members 8 €


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS  A DISSABTE: 21:00 H
DIUMENGE: 20:00 H

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES  A SABADO: 21:00 H
DOMINGO: 20:00 H

SCHEDULES SHOW
THURSDAY  TO SATURDAY: 21:00 H
SUNDAY: 20:00 H

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com

 Direcció i concepte: Raquel Gualtero i Hugo Garcia
Interpretació i coreografia: Raquel Gualtero
Técnic a l’escenari: Hugo Garcia
Realització vídeo: Albert Bataller i Ferran Gassiot
Música: Marc Teitler
Disseny de llums: Katinka Marak
Assistència artística: Renée Copraij, Jordi Andújar, Ariadna Estalella

Co-productors:
Centro Coreográfico la Gomera (Islas Canarias),
Antic Teatre
/ AdriAntic (Barcelona),
Violet B. (Holanda),
Jardin d’Europe (Programa
Europeo),
4Culture (Romania),
Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA) de la Generalitat de Catalunya

Col.laboren:
La Porta (Barcelona),
La Nave del Duende, (Casar de Caceres),
La Caldera (Barcelona),
La Poderosa (Barcelona)

www.raquelgualtero.com →

"Persona" és part de la programació artística «DANSALONA 2010» en col.laboració amb altres teatres de Barcelona.

Concepte: L’etimologia del terme Persona ve del grec i significa “màscara”.
Aquest treball vol reflectir la nostra vulnerabilitat com “persones”, doncs
ens desenvolupem a partir de la necessitat i l’existència dels altres.

Persona planteja preguntes com:
• Fins a on, fins a què punt vam decidir ser qui som?
• Quant som per necessitat i per la presència de l’altre. Quant, pel
context que ens envolta?
• Com puc crear tensió, interès, complicitat amb el públic? Fins a
on deixar-se veure? Fins a on ens amaguem?
• Com utilitzem el ritme per explicar la nostra història?
• Quantes veritats deixem entre veure a l’escenari?

I una afirmació: “sense tu jo no existiria”. En la relació social, Persona
tracta sobre allò que som i que resumim amb l’afirmació anterior. Aquest
«sense tu» es refereix a tot allò que ens envolta al llarg de la nostra
vida.
 

Vaig estudià a l’escola Hoogeschool voor de Kunsten, Modern Theatre Dance, d’Amsterdam, entre 2001-2005. Durant l’últim any d’estudis vaig crear la meva primera peça “Blanco”, i vaig tenir la possibilitat de participar en diversos festivals a Amsterdam, Croàcia i Barcelona. 

Vaig participar al programa de beques danceWEB 2006 dins del festival ImPulsTanz (Austria). He treballat amb diverses companyies Europees com, Magpie Music Dance Company (Amsterdam), Compagnia Zappala Danza (Itàlia), Deja Donne (Itàlia), Scottish Dance Theatre (Escòcia). En aquests moments estic treballant per acabar “Persona”, i he obtingut noves residències i actuacions al llarg de 2010. 

Concepto: La etimología del término Persona viene del griego y significa máscara. Este trabajo quiere reflejar nuestra vulnerabilidad como personas, pues nos desarrollamos a partir de la necesidad y la existencia de los demás.

Persona plantea las siguientes preguntas: 
• Hasta dónde, hasta que punto decidimos ser quienes somos?
• Cuánto somos por la necesidad y la presencia del otro, así como por el contexto que nos rodea?
• Cómo puedo crear tensión, interés, necesidad, con el público? ¿Hasta dónde dejarse ver? Hasta dónde nos escondemos?

• Cómo usamos el ritmo para hacer surgir nuestra historia?
• Cuántas “verdades” dejamos traslucir en el escenario?
 

Y una afirmación: “Sin ti yo no existiría”. En la relación social, Persona trata sobre aquello que somos y que resumimos con la afirmación anterior: “Sin ti yo no existiría”. Este “sin ti” se refiere a todo aquello que nos rodea a lo largo de nuestra vida.
 

Estudié en la escuela Hoogeschool voor de Kunsten, Modern Theatre Dance, en Amsterdam, entre 2001-2005. Durante mi último año de estudios creé mi primera pieza “Blanco” y tuve la posibilidad de participar en varios festivales en Amsterdam, Croacia y Barcelona.  

Participé en el programa de becas danceWEB 2006 dentro del festival ImPulsTanz (Austria). He trabajado en varias compañías Europeas como, Magpie Music Dance Company (Amsterdam), Compagnia Zappala Danza (Italia), Deja Donne (Italia), Scottish Dance Theatre (Escocia). En estos momentos estoy trabajando para acabar “Persona” y he obtenido nuevas residencias y actuaciones a lo largo de 2010.  

Concept: Etymology (term persona; mask – term personae; to sound through)
This work expresses our vulnerability as people as we develop from the need and the existence of others.

Persona addresses the questions:
• How much are we the owners of who we are?
• How much are we being influenced by the context we are placed in, and how much do we question that context?
• How can I create a tension, interest, and necessity with the public? How much do we allow to be seen? How much do we leave to be hidden?
• How do we use rhythm to let our story be discovered? How do we surprise who is watching us?
• How many “truths” are we willing to show on stage?
 

Persona can be summed up in this statement: “Without you I would not exist”. When we use, “Without you,” we refer to all that we are exposed to or surrounded by in our whole lives.
 

I studied in the school Hoogeschool voor de Kunsten, Modern Theatre Dance in Amsterdam, 2001-2005. During my last year I created my first piece “Blanco”, and I had the opportunity to participate in several festivals in Amsterdam, Croatia and Barcelona. 

I participated in the scholarship program DanceWEB 2006 within the festival ImPulsTanz (Austria).

I have worked with several companies in Europe, Magpie Music Dance Company (Amsterdam), Compagnia Zappala Danza (Italy), Deja Donne (Italy) Scottish Dance Theatre (Scotland). I am currently working to finish «Persona», and I have obtained new residences and performances during 2010.