Nosaltres

Materic.org – Espai de desenvolupament i investigació artística, enfocat a les pràctiques performatives i a la creació objectual.

Marina Barsy Janer

Enrich F.      

Isil Sol Vil

 

esp_________________________________________________

 Materic.org – Espacio de desarrollo e investigación artística, enfocado a las prácticas performativas y la creación objetual.

eng__________________________________________________

Materic.org – Space for development and artistic research, focused on performative practices and the objetual creation.

Marina Barsy Janer

Enrich F.      

Isil Sol Vil