performance art a les Capelles del Convent de Barcelona amb Ananda Santos · Alicia Soler i Marta Vusquets //

performance art a les Capelles del Convent de Barcelona amb Ananda Santos · Alicia Soler i Marta Vusquets //
22cubic és una residència artística enfocada en l’art de la performance, l’art d’acció i de la inacció situada des del 2024 a les Capelles del Convent de Sant Agustí de Barcelona.
Amb una dècada de trajectòria, 22cubic ofereix a artistes l’espai, el temps, els recursos, les complicitats i l’acompanyament necessaris per dur a la realitat els seus imaginaris.
Inauguració de 22cubic residència artística amb dues obres de performance de lis artistes Ananda Santos · Alicia Soler i Marta Vusquets, seleccionadis per crear una obra d’art d’acció, d’inacció o de performance site-specific a les Capelles del Convent de Sant Agustí de Barcelona.
__horari
25 // 06 // 2024
19H
__entrada
LLIURE I GRATUÏTA
__lloc
LES CAPELLES DEL CONVENT
P. de l’Acadèmia 3, Barcelona
__artistes
ANANDA SANTOS · ALICIA SOLER

(ellxs)
AMOR, HÁBLAME DEL OLVIDO
d’on brollà la sang /
macera la ferida /
un silenci estrepitós /
dolç temps mort /
el cant del xot //

Ananda Santos • Alicia Soler //

MARTA VUSQUETS

(Catalunya)
(ella)
CONSAGRACIÓ(NS)
Consagrar-se com a forma d’abandonar la interrogació, de lliurar-se a tot allò que desconeixem, confiar que habitarà la veritat als nostres cors.
Practicar l’acceptació més enllà de marcs de submissió i opressió, acceptació des del posicionament que sempre hi ha oportunitats per a la connexió (amb nosaltres mateixes/is amb les/lis altres, amb l’entorn), per dinamitar tota autoritat (i les opressions que comporta) i sobretot: per percebre la bellesa, per gaudir(-nos).
Aquesta és una invitació a abraçar pràctiques vitals des de l’experimentació i l’alegria que al misteri no se’l coneix, però se li accedeix i se’l pre/sent.
Tot el sagrat és misteri.

Marta Vusquets //

__col·laboren
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
OTOXO PRODUCTIONS
més info:

performance art a Les Capelles del Convent amb Ananda Santos · Alicia Soler i Marta Vusquets //


*espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda* l’entrada és a peu de carrer, l’espai consta de dos pisos amb ascensor i bany adaptat al pis inferior.

esp_________________________________________

performance art en las Capillas del Convento de Barcelona con Ananda Santos · Alicia Soler y Marta Vusquets //
22cubic es una residencia artística enfocada en el arte de la performance, el arte de acción y de la inacción situada desde 2024 en las Capillas del Convent de Sant Agustí de Barcelona.
Con una década de trayectoria, 22cubic ofrece a artistas el espacio, el tiempo, los recursos, las complicidades y el acompañamiento necesarios para llevar a la realidad sus imaginarios.
Inauguración de 22cubic residencia artística con dos obras de performance de les artistas Ananda Santos · Alicia Soler y Marta Vusquets, seleccionades para crear una obra de arte de acción, de inacción o de performance site-specific en las Capillas del Convento de Sant Agustí de Barcelona.
__horario
25 // 06 // 2024
19H
__entrada
LIBRE Y GRATUITA
__lugar
LAS CAPILLAS DEL CONVENTO
P. de l’Acadèmia 3, Barcelona
__artistas
ANANDA SANTOS · ALICIA SOLER

(ellxs)
AMOR, HÁBLAME DEL OLVIDO
d’on brollà la sang /
macera la ferida /
un silenci estrepitós /
dolç temps mort /
el cant del xot //

Ananda Santos • Alicia Soler //

MARTA VUSQUETS

(Cataluña)
(ella)
CONSAGRACION(ES)
Consagrarse como forma de abandonar la interrogación, de entregarse a todo aquello que desconocemos, confiar en que habitará la verdad en nuestros corazones.
Practicar la aceptación más allá de marcos de sumisión y opresión, aceptación desde el posicionamiento de que siempre hay oportunidades para la conexión (con nosotra/es misma/es, con la/es otra/es, con el entorno), para dinamitar toda autoridad (y las opresiones que acarrea) y sobre todo: para percibir la belleza, para disfrutar(nos).
Esta es una invitación a abrazar prácticas vitales desde la experimentación y la alegría de que al misterio no se le conoce, pero se le accede y se le pre/siente.
Todo lo sagrado es misterio.

Marta Vusquets //

__colaboran
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
OTOXO PRODUCTIONS
más información http://www.materic.org/es/performance-art-en-las-capillas-del-convento-con-ananda-santos-%c2%b7-alicia-soler-y-marta-vusquets/
*espacio accesible para personas con movilidad reducida* la entrada es a pie de calle, el espacio consta de dos pisos con ascensor y baño adaptado en el piso inferior.

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en performance art a les Capelles del Convent de Barcelona amb Ananda Santos · Alicia Soler i Marta Vusquets //

La tornada a l’arrelament // La vuelta al enraizamiento // The return to rooting //

LA TORNADA A L’ARRELAMENT //

MATERIC.ORG espai de creació i pedagogia radical neix el 2015 en una nau industrial de l’Hospitalet de Llobregat. En aquests anys hem acollit i cultivat les residències artístiques 22cubic, un programa de pedagogia radical i diverses mostres artístiques. Després de cinc anys en aquest temple lluminós de la perifèria, el 2020 vam alçar vol cap al nomadisme. Sense comptar ja amb un espai físic, es van ampliar les col·laboracions des del local fins a l’internacional. Co-creàrem festivals de performance, vam oferir un programa de pedagogia radical que qüestionava la virtualitat i acollírem propostes audiovisuals de performance. Després d’aquest esdevenir nòmada, el 2024 hem trobat un niu de complicitats a l’espai del Convent de Sant Agustí a Barcelona. Des d’aquest espai medieval ara reprenem les residències artístiques 22cubic, oferint les Capelles del Convent com a lloc de creació de performance.Seguir llegint >

LA VUELTA AL ENRAIZAMIENTO //

MATERIC.ORG espacio de creación y pedagogía radical nace en el 2015 en una nave industrial de L’Hospitalet de Llobregat. En estos años albergamos y cultivamos las residencias artísticas 22cubic, un programa de pedagogía radical y diversas muestras artísticas. Luego de cinco años en ese templo luminoso de la periferia, en el 2020 alzamos vuelo hacia el nomadismo. Sin contar ya con un espacio físico, se ampliaron las colaboraciones desde lo local hasta lo internacional. Co-creamos festivales de performance, ofrecimos una pedagogía radical que cuestionaba la virtualidad y acogimos propuestas audiovisuales de performance. Luego de este devenir nómada, en 2024 hemos encontrado un nido de complicidades en el espacio del Convent de Sant Agustí en Barcelona. Desde este espacio medieval ahora retomamos las residencias artísticas 22cubic, ofreciendo les Capelles del Convent como lugar de creación de performance.Seguir leyendo >
MATERIC.ORG art space and radical pedagogy, was born in 2015 in an industrial warehouse in L’Hospitalet de Llobregat. In these years we hosted and cultivated the 22cubic artistic residencies, a radical pedagogy program and various artistic exhibitions. After five years in that peripheral luminous temple, in 2020 we took flight towards nomadism. Without having a physical space, collaborations expanded from the local to the international. We co-created performance festivals, we offered a radical pedagogy that questioned virtuality and we welcomed audiovisual performance proposals. After this nomadic becoming, in 2024 we found a nest of complicities in the space of the Convent de Sant Agustí in Barcelona. From this medieval space we now return to the 22cubic artistic residences, offering the Capelles del Convent as a place for performance creationContinue reading >
Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en La tornada a l’arrelament // La vuelta al enraizamiento // The return to rooting //

FINA -finestra internacional d’acció // ARTefACTe3 // Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil // Nieves Correa & Abel Loureda

FINA -finestra internacional d’acció // ARTefACTe3 //
és un programa d’exhibició d’art d’acció que té lloc a Sabadell (Barcelona). El seu acrònim ret homenatge a l’artista Fina Miralles.
accions a diferents espais urbans de Sabadell (Barcelona)
_12:00H Plaça del Mercat, Sabadell (Barcelona)
_13:00H encreuament entre Passeig de la Plaça Major i Racó del Campanar, Sabadell (Barcelona)
ARTISTES//
Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil (Puerto Rico x Catalunya)
https://www.marinaxisil.art/
Nieves Correa & Abel Loureda (Espanya)
http://www.nievescorrea.org/con-abel/
organitza: club9
col·laboren: Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i MATERIC.ORG -espai nòmada de creació i pedagogia radical
esp____________________________
FINA -finestra internacional d’acció // ARTefACTe3 //
es un programa de exhibición de arte de acción que tiene lugar en Sabadell (Barcelona). Su acrónimo rinde homenaje a la artista Fina Miralles.
acciones en diferentes espacios urbanos de Sabadell (Barcelona)
_12:00H Plaza del Mercado, Sabadell (Barcelona)
_13:00H cruce entre Paseo de la Plaza Mayor y Rincón del Campanar, Sabadell (Barcelona)
ARTISTAS//
Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil (Puerto Rico x Cataluña)
https://www.marinaxisil.art/
Nieves Correa & Abel Loureda (España)
http://www.nievescorrea.org/con-abel/
organiza: club9
colaboran: Acadèmia de Belles Arts de Sabadell y MATERIC.ORG -espacio nómada de creación y pedagogía radical
Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en FINA -finestra internacional d’acció // ARTefACTe3 // Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil // Nieves Correa & Abel Loureda

taller de fermentaciones, biomateriales e hidrocuerpxs con AOUCH.Lab

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en taller de fermentaciones, biomateriales e hidrocuerpxs con AOUCH.Lab

open call _ convocatoria abierta _ SALIVA SONOGRAPHIC ZINE #2

Glandulas Syntax, pulsando con MATERIC.ORG invocan vuestros metabolismos de emergencia a crear un experimento gráfico y sónico para Saliva Zine SONOGRÁFICA #2

TEMAS a metabolizar

__ECOLOGIA OBSCURA

__INTERCONECCIONES TRANS-ESPECIE Y HIBRIDIZACIONES. Alianzas entre animales, geologia, bacterias, plantas y agua

__CARNE Y CANIBALISMO COMO APROXIMACIONES RADICALES A LAS POLÍTICAS-DE-CUERPXS HUMANOS Y NO HUMANOS

__MAGIA, ALCHIMIA, CURANDERXS Y CURANDERES, Y ECO-RITUALES ABSOLUTAMENTE VITALES

FÓRMULA METABÓLICA = [Gráfica + Sonora]

+
GRÁFICA: cualquier experimentación plástica-gráfica- visual traducida en JPG
nombre_titulo_tema_geografia.jpg
BLANCO/NEGRO- A5/Max 300DPI.
+
SONORA: Cualquier experimentación plástica sonora traducida en WAV
nombre_tÍtulo_tema_geografia.wav
max 10 MINTS- max 280MB por tema
+
LINK/BIO o pensamientos hechos alimentos

INTERSECCIÓN GRÁFICA + SONORA

fecha límte
1 de Junio 2021

enviar propuesta gráfica + sonora al correo
sonographix.lab@gmail.com con el asunto Glandulas_Syntax

DIT/DIWO/DIY simbiótico

Saliva es un experimento DIT/DIWO/DIY auto-descentralizada. Cada creador/a/e o colectivx podrá auto-editar-publicar-grabar y compartir Saliva como necesite a partir de un archivo “ready-to-copy-rec.” Retroalimentando de forma autogestionada y simbióticamente nuestras hambres.

+++INFORMACIÓN+++

eng_________________________________

Glandulas Syntax, pulsing with MATERIC.ORG evoque your emergency metabolisms to create a graphic and sonic experiment for Saliva Sonographic Zine #2

TÓPICS to be metabolized

__Dark Ecology

__Transpecies relationality and Hybridity. From animal, to bacteria, to geology, to plants and water alliances

__Flesh and cannibalism as radical approaches to human and non-human Body-Politics

__Magic, alchemy, curanderxs and curanderes, eco-rituals absolutely vital

METABOLIC FORMULA = [Graphic + Sound]

+
GRAPHIC: any visual experiment translated into .JPG
name_title_tópic_geography.jpg
WHITE / BLACK_A5 max 300DPI.
+
SOUND: Any sound experiment translated into .WAV
name_title_tópic_georgraphy.wav
max. 10 mints _ 280 MB by theme
+
LINK/BIO

GRAPHIC + SOUND INTERSECTION

deadline
1st June 2021

send graphic and sound proposal to the email
sonographix.lab@gmail.com with the subject Glandulas_Syntax

SYMBIOTIC DIT/DIWO/DIY

Saliva is a self-descentralized DIT/DIWO/DIY experiment. Each creatxr or colective can self-edit-publish-record and exchange Saliva as needed, thru a ready-to-copy-rec. Retro-feeding each others hungers thru self-manageability and symbiotically.

+++INFORMATION+++

 

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en open call _ convocatoria abierta _ SALIVA SONOGRAPHIC ZINE #2

taller de performance art | CUERPAS EN LA URBE intervenciones performativas en el espacio “público”

Immersió al món de l’art de la performance des del nostre entendre la vida a partir de l’amor subversiu i les cures extremes. S’iniciarà un treball des de la cuerpa com a espai (de vida / primigeni). La cuerpa com a espai acollidor i / o inhòspit, com a terra, com a llar, com a lloc. És des d’aquesta corporalitat (com a espai propi) que sorgeix la sensibilitat i enteniment dels altres espais. En aquesta ocasió treballarem posant èmfasi en la urbe i els seus ritmes.
Es donaran eines per desenvolupar activacions tan unipersonals com a comunitaries, entenent que l’espai que ocupem / habitem determina tots els altres espais (corporalitats-llocs) i viceversa. Es treballa a partir d’exercicis d’escolta extrema identificant i reconstruint la memòria de la cuerpa com a geografia política-afectiva. El reconeixement de l’altre i de l’ésser en comunitat heterogènia s’explora mitjançant l’activació dels espais múltiples interns / externs. La cocreació d’intervencions sorgirà a partir d’aquesta exploració d’empoderament amb les nostres cuerpas, energies i imaginaris.

Inscripcions obertes a partir del 6 d’abril 2021

enllaç inscripcions >>> http://www.marinaxisil.com/taller-de-performance-cuerpas…/

Dates i horaris
tots els dijous del 22 d’abril al 13 de maig 2021
22 i 29 d’abril 2021
6 i 13 de maig 2021
de 17:30h a 20:30h

Nombre d’hores
12 horas

Lloc
CC Can Felipa
C/ Pallars, 277. Barcelona

Artistes

Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil (Puerto Rico x Catalunya)
són artistes, curadores, investigadores i pedagogues de la performance. Directores de l’espai de creació i pedagogia radical MATERIC.ORG. Curadores de MAR DE ISLAS trobada de performance del Carib i EMPREMTA festival internacional de performance. Comencen la seva obra conjunta el 2015 seguint una filosofia d’Amor Subversiu i Cures eXtremes. Han presentat obra a Europa, Àsia i les Amèriques a festivals, museus i galeries. La seva obra forma part de l’arxiu del Live Art Development Agency (Regne Unit), de l’Art Exchange Project (Regne Unit), del Museu de l’Empordà (Catalunya), de l’Arxiu Aire (Catalunya) i del Netherlands Institute for Sound and Vision (Països Baixos), entre d’altres. Han realitzat cursos de performance dins del Programa d’Estudis Independents de l’MACPR – Museu d’Art Contemporani de Puerto Rico, per Massana Permanent de l’Escola Massana de Barcelona i en els departaments de Belles Arts de la Universitat de Puerto Rico i la Universitat de Barcelona.

www.marinaxisil.com

esp_______________________
Inmersión al mundo del arte de la performance desde nuestro entender la vida a partir del amOr Subversivo y los Cuidados eXtremos. Se iniciará un trabajo desde la cuerpa como espacio (de vida/primigenia). La cuerpa como espacio acogedor y/o inhóspito, como tierra, como hogar, como lugar. Es desde esta corporalidad (como espacio propio) que surge la sensibilidad y entendimiento de los demás espacios. En esta ocasión trabajaremos poniendo énfasis en la urbe y sus ritmos.
Se darán herramientas para desarrollar activaciones tanto unipersonales como en comunidad, entendiendo que el espacio que ocupamos/habitamos determina todos los demás espacios (cuerpas-lugares) y vice versa. Se trabaja a partir de ejercicios de escucha eXtrema identificando y reconstruyendo la memoria corporal como geografía político-afectiva. El reconocimiento de lx otrx y del ser en comunidad heterogénea se explora mediante la activación de los espacios múltiples internos/externos. La co-creación de intervenciones surgirá a partir de esta exploración de empoderamiento con nuestrxs cuerpxs, energías e imaginarios.

Inscripciones abiertas a partir del 6 de abril 2021

enlace inscripciones >>> http://www.marinaxisil.com/taller-de-performance-cuerpas…/

Fechas y horarios
todos los jueves del 22 de abril al 13 de mayo 2021
22 y 29 de abril 2021
6 y 13 de mayo 2021
de 17:30h a 20:30h

Número de horas
12 horas

Lugar
CC Can Felipa
C/ Pallars, 277. Barcelona

Artistas

Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil (Puerto Rico x Cataluña)
son artistas, curadoras, investigadoras y pedagogas de la performance. Directoras del espacio de creación y pedagogía radical MATERIC.ORG. Curadoras de MAR DE ISLAS encuentro de performance del Caribe y EMPREMTA festival internacional de performance. Empiezan su trabajo conjunto en el 2015 siguiendo una filosofía de AmOr Subversivo y Cuidados eXtremos. Han presentado obra en Europa, Asia y las Américas en festivales, museos y galerías. Su obra forma parte del archivo del Live Art Development Agency (Reino Unido), del Art Exchange Project (Reino Unido), del Museu de l’Empordà (Catalunya), del Arxiu Aire (Catalunya) y del Netherlands Institute for Sound and Vision (Países Bajos), entre otros . Han realizado cursos de performance dentro del Programa de Estudios Independientes del MACPR – Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, para Massana Permanent de L’Escola Massana y en los departamentos de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Barcelona.

www.marinaxisil.com

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en taller de performance art | CUERPAS EN LA URBE intervenciones performativas en el espacio “público”

taller de performance online MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA con Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer

esp_________eng below________________
taller de performance online MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA con Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer
El arte de acción o performance es un acto/arte experiencial, vivo y mutante. En este encuentro sentiremos qué es el amor subversivo y los cuidados extremos, cuidarnos para ser cuidadxs y cuidadorxs. Crearemos una cuerpa de afectos, saberes y nuevas sensibilidades para conocernos, aceptarnos, subvertir los cánones impuestos y con ello ser cuerpxs rebeldes activadas hacia nuevos horizontes que ya se divisan.
El proceso creativo surge a partir de esta exploración de empoderamiento con nuestrxs cuerpxs, energías e imaginarios convocando formas alternas de conexión y relación. Mediante propuestas de exploración profundizaremos en nuestrxs seres para reaprenderlxs y revivirlxs desde otros ejes. Se trabajará a partir de ejercicios de escucha eXtrema identificando y reconstruyendo la memoria de la cuerpx como geografía político-afectiva. De esta manera nos insertaremos de una forma más vivencial a esta práctica viviente.
Se darán herramientas para desarrollar performance desde el objeto y el espacio. Se crearán performance colectivas e individuales, cuestionando esta dicotomía. Se utilizará la cámara como ente performático explorando los formatos de acción viva, foto performance y vídeo performance.

__Número de horas
12 horas:
6h de contacto online + 6h de propuestas fuera de la pantalla (con seguimiento personalizado)

__Días de contacto online
miércoles 10, 17 y 24 de marzo 2021

__Horario de contacto online
18:00h–20:00h (UTC +1 / horario España)

__Precio
60€

__Inscripciones y más información
xx@marinaxisil.com

__Pedagogxs
Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer
www.marinaxisil.com .
son artistas, curadoras, investigadoras y pedagogas de la performance. Directoras del espacio de creación y pedagogía radical MATERIC. ORG. Curadoras de MAR DE ISLAS encuentro de performance del Caribe y EMPREMTA festival internacional de performance. Empiezan su trabajo conjunto en el 2015 siguiendo una filosofía de AmOr Subversivo y Cuidados eXtremos. Han presentado obra en Europa, Asia y las Américas en festivales, museos y galerías. Su obra forma parte del archivo del Live Art Development Agency (Reino Unido), del Art Exchange Project (Reino Unido), del Museu de l’Empordà (Catalunya), del Arxiu Aire (Catalunya) y del Netherlands Institute for Sound and Vision (Países Bajos), entre otros . Han realizado cursos de performance dentro del Programa de Estudios Independientes del MACPR – Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, para Massana Permanent de L’Escola Massana y en los departamentos de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Barcelona.

eng___________________________
performance workshop online | BEYOND THE SCREEN with Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil
Performance art is an experiential, live and mutant act / art. In this encounter we will feel what is «subversive love and extreme care»; to take care of ourselves, to be cared for and become caretakers. We will create a body of affections, knowledge and new sensibilities in order to know and accept ourselves, subverting the imposed canons and thereby being rebellious bodies activated towards new horizons that are already visible.
The creative process will emerge from this exploration of empowerment with our bodies, energies, and imaginations, calling upon alternative forms of connection and relationship. Through exploration proposals, we will deepen into our Selves to relearn from our bodies-memories. We will work with exercises of eXtreme listening, identifying and reconstructing the memory of the body as a political-affective geography. In this way we will insert ourselves more experientially into this living practice.
Tools will be given to develop performances using objects and working with the space (site-specific). Collective and individual performances will be created, questioning this dichotomy. The camera will be used as a performance entity exploring the formats of the live action, photo performance and video performance.

__Number of hours
12hours:
6h of online contact + 6h of proposals away from the screen (with personalised follow-up)

__Days of online contact
Wednesday 10, 17 & 24 March, 2021

__Times of online contact
18:00h–20:00h (UTC +1 / Spain)

__Price
60€

__Inscriptions and more information
xx@marinaxisil.com

__Pedagogues
Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

www.marinaxisil.com .
are visual and performance artists, curators, researchers and pedagogues. Directors of the MATERIC. ORG cultural centre and curators of MAR DE ISLAS performance encounter of the Caribbean and EMPREMTA international performance festival. They begin their joint work in 2015 following a philosophy of Subversive Love and eXtreme Care. They have presented work in Europe, Asia and the Americas in festivals, museums and galleries. Their work is part of the collections of the Live Art Development Agency (UK), the Museu de l’Empordà (Catalonia) and the Netherlands Institute for Sound and Vision (Netherlands). They have held performance courses at the University of Puerto Rico, the Museum of Contemporary Art of Puerto Rico, the Escola Massana of Art and Design in Barcelona, and the University of Barcelona.

 

 

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en taller de performance online MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA con Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer

curso de performance | EL MUNDO DE LA PERFORMANCE: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ARTE DE ACCIÓN con Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

Teoría y práctica del Arte de la Performance o Arte de Acción. A través de ejercicios específicos de autoconocimiento corporal y mental se agudizará la intuición y el sentido de comunidad prestando especial atención a la parte sensitiva – energética- política de la cuerpa que habitamos. Se trabajará este arte vital a través de la escucha extrema desde el ser individual hasta el ser comunal. Esta exploración corposensorial irá conjuntamente enlazada con charlas y debates sobre las múltiples teorías corporales (cuerpx-geografía, cuerpx políticx, afectivx / afectadx, cuerpx identitarix y fronterizx, cuerpx ritual, etc.), conociendo artistas que trabajan esta práctica desde diversas geografías y realidades. La exploración generada permitirá la reapropiación de la cuerpa por parte de lxs participantes y su uso como herramienta para la creación de acciones individuales y colectivas. Se trabajará la estética, composición, concepto, motivación y realización de las acciones junto a la intervención de los espacios y el uso de objetos.

pedagogas___
Isil Sol Vil x Marina Barsy Janer
www.marinaxisil.com
número de horas___
60h
fechas___
19//02//2021 – 11//06//2021
días___
Viernes
horario___
16:30h–20:30h
lugar___
Escola Massana centro de arte y diseño de Barcelona

inscripciones del 13//01//2021 al 25//01//2021

PROGRAMA COMPLETO>>>

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en curso de performance | EL MUNDO DE LA PERFORMANCE: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ARTE DE ACCIÓN con Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

EXPOSICIÓN LATIDOAMÉRICA EXTENDIDA: EUROPA

Les invitamos a la doble muestra de Latidoamérica Extendida: Europa con obras de vídeo y foto performance, a ser expuestas en el CC Convent de Sant Agustí y como parte del FLUX CLUB en el Antic Teatre. En el marco de la primera edición del Encuentro CONTINUO L A T I D O AMERICANO DE PERFORMANCE 2020, el comité de Latidoamérica Extendida: Europa ha invitado a artistas latinoamericanxs que residen en Europa a proponer vídeo y foto performances que se relacionen con sus distintas experiencias como migrantes. En esta muestra se presentarán las obras de artistas latinoamericanxs en Europa escogidas a partir de invitaciones puntuales y convocatoria abierta.

LATIDOAMÉRICA EXTENDIDA : EUROPA

Cruzar el océano para migrar.
La historia del mundo es la historia de la migración. La historia de los nombres que se les ha dado a esos grupos humanos en movimiento: pobladores, migrantes, refugiados, colonizadores, expatriados, diáspora.
Nosotrxs cruzamos el océano para vivir entre los «conquistadores». En nuestro programa hemos decidido hablar sobre cómo y porqué llegamos aquí, y sobre todo cómo logramos quedarnos, cómo y porqué quisimos y pudimos irnos.
La fluidez de fronteras y territorios ha llegado a humedecer nuestra identidad. Habitamos espacios híbridos y fluidos de enunciación. La identidad y la nacionalidad son equivalentes y opuestas a toda hora.
Lo «Latinoamericano» desde “Europa” se vive entre redes expandidas, familias encontradas y otredades encarnadas.

Curaduría de Marina Barsy Janer, Diana Soria Hernández y Guadalupe Aldrete

Organizan: MATERIC.ORG y Latitud 32ºn / 55ºs

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS

CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Plaça de l’Acadèmia, Barcelona

26 // 11 // 2020 – 11 // 12 // 2020

17H-20H

ANTIC TEATRE

Carrer de Verdaguer i Callís, 12, Barcelona

30 // 11 // 2020

20H

evento con aforo limitado y reserva previa en>>> taquilla@anticteatre.com
especificarreserva para FLUX CLUB del 30 de noviembre. Nombre completo y número de entradas

ARTISTAS

Calebe Simões de Souza (Brasil/España)
Cristiana Nogueira (Brasil/Portugal)
Dani d’Emilia (Brasil/Portugal)
David Sebastián López Restrepo (Colombia/Dinamarca)
Diana Soria Hernández (México/Finlandia)
Eduardo Mamede (Brasil/Alemania)
Elena Victoria Pastor (Venezuela/Alemania)
Eliu Almonte (República Dominicana/España)
Francisca Trobok (Chile/España)
Guadalupe Aldrete (México/Austria)
Karla Puente Figueredo (Cuba/Polonia)
Marina Barsy Janer (Puerto Rico/España)
MAx Provenzano (Venezuela/Portugal)
Odette Fajardo Montaño (México/España)
Paula Flores (México/Austria)
Ricardo Sarmiento Ramírez (Cuba/Alemania)
Rive Díaz Bernal (México/España)
Rocío Boliver (México/España)
Van Jesus (Brasil/España)

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en EXPOSICIÓN LATIDOAMÉRICA EXTENDIDA: EUROPA

curso de performance | CUERPX POLÍTICO – CUERPX RITUAL con Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

Este curso de performance se enfoca en la re-politización de nuestrxs cuerpxs a través de un empoderamiento holístico de nuestro Ser en el mundo. A través de ejercicios específicos de autoconocimiento e intuición individual-comunal, trabajaremos estados alterados del ser que develarán la política de lxs cuerpxs dentro de una comunidad efímera. Dentro de esta investigación continua se crearán acciones individuales y colectivas en espacios públicos e íntimos. Al final del curso lxs participantes tendrán conocimiento sobre distintas teorías políticas de lxs cuerpxs desde donde accionar y habrán generado las herramientas para desarrollar intervenciones de performance en distintos espacios.
Durante el curso compartiremos lo que definimos como AmOr Subversivo x Cuidados eXtremos. Desde una visión descolonial se trabajarán otros modelos de relación (entre humanos, el espacio, el tiempo, la naturaleza y los objetos). En esta práctica buscamos la recuperación de saberes de la cuerpa que han sido silenciados u oprimidos, ante la fuerza de un capitalismo salvaje y colonial que fabrica el cuerpo del trabajador-consumidor. Nos enfocamos en la magia cotidiana y la energía existente en nuestras corporalidades. La relación con la materia, con el espacio y con lxs demás se desarrolla como diálogo horizontal a través de un proceso de hipersensibilidad y escucha extrema. El re-aprender esta manera de vivir, crear y relacionarnos como acto político es el inicial enfoque de este curso. Desde la realidad ritual del tiempo-espacio-cuerpx se explora la potencialidad de las acciones y sus efectos (físicos, psíquicos, energéticos, sociales) en lxs que accionan y en sus alrededores. Se estudian los condicionamientos sociales (género, raza, clase, etc.) que habitan nuestrxs cuerpxs para trabajar a partir de éstxs la performatividad.
Los conceptos y teorías políticas de lxs cuerpxs a ser exploradas serán tanto discutidas con textos y obras de artistas, como vivenciadas a través de lxs cuerpxs de lxs participantes mediante los ejercicios propuestos. El curso desarrolla exploraciones corposensoriales a través de ejercicios e intervenciones en espacios públicos y privados. Se trabajará tanto de manera individual como de manera colectiva, cuestionando y repensando ambos términos. Se desarrollará un proyecto performático continuo desde la exploración corposensorial de cada individuo y la comunidad creada en el curso.

Dirigido a todas aquellas personas mayores de edad interesadas en el arte de la performance o arte de acción

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN >>>


Aquest curs de performance s’enfoca en la re-politització de les nostres corporalitats a través d’un empoderament holístic del nostre Ser en el món. A través d’exercicis específics d’autoconeixement i intuïció individual-comunal, treballarem estats alterats de l’ésser que debel·laran la política dels i les cuerpxs dins d’una comunitat efímera. Dins d’aquesta investigació contínua es crearan accions individuals i col·lectives en espais públics i íntims. A la fi del curs els i participants tindran coneixement sobre diferents teories polítiques dels i les cuerpxs des d’on accionar i hauran generat les eines per desenvolupar intervencions de performance en diferents espais.
Durant el curs compartirem el que definim com a Amor Subversiu x Cures eXtrems. Des d’una visió descolonial es treballaran altres models de relació (entre humans, l’espai, el temps, la natura i els objectes). En aquesta pràctica busquem la recuperació de sabers de la cuerpa que han estat silenciats o oprimits, davant la força d’un capitalisme salvatge i colonial que fabrica el cos del treballador-consumidor. Ens enfoquem en la màgia quotidiana i l’energia existent a les nostres corporalitats. La relació amb la matèria, amb l’espai i amb les i els altres es desenvolupa com a diàleg horitzontal a través d’un procés d’hipersensibilitat i escolta extrema. El fet de reaprendre aquesta manera de viure, crear i relacionar-nos com a acte polític és l’inicial enfocament d’aquest curs. Des de la realitat ritual del temps-espai-cuerpx s’explora la potencialitat de les accions i els seus efectes (físics, psíquics, energètics, socials) en les i els que accionen i en els seus voltants. S’estudien els condicionaments socials (gènere, raça, classe, etc.) que habiten les nostres corporalitats per treballar a partir d’aquestes la performativitat.
Els conceptes i teories polítiques dels i les cuerpxs a ser explorades seran tant discutides amb textos i obres d’artistes, com vivenciades a través dels i les corporalitats dels i les participants mitjançant els exercicis proposats. El curs desenvolupa exploracions corposensorials a través d’exercicis i intervencions en espais públics i privats. Es treballarà tant de manera individual com de manera col·lectiva, qüestionant i repensant tots dos termes. Es desenvoluparà un projecte performàtic continu des de l’exploració corposensorial de cada individu i la comunitat creada al curs.

Dirigit a totes aquelles persones majors d’edat interessades en l’art de la performance o art d’acció.

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ >>>

Publicado en Activitats | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarios desactivados en curso de performance | CUERPX POLÍTICO – CUERPX RITUAL con Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil