ANGELA LAMPRIANIDOU – Opa Europa tanz tanz sonst sind wir verloren -Opa Europa, balla, balla sinó estem perduts

————————————————————————————————————————————–

★ 29 i 30 Setembre  29 y 30 Septiembre 29 & 30 September  29 et 30 Septembre
 ANGELA LAMPRIANIDOU

“Opa Europa tanz tanz sonst sind wir verloren :
(Opa Europa, balla, balla sinó estem perduts)”

ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 45 min


Nous llenguatges del cos
Nuevos lenguajes del cuerpo
New languages of the body
Nouveaux langages du corps

HORARIS

DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00


5 euros

HORARIOS

SÁBADO: 21:00

DOMINGO: 20:00


5 euros

SCHEDULES

SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00


5 euros

HORAIRES

SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00


5 euros


Coreografia: Angela Lamprianidou
Música: Dimitris Mitropanos, Melina Merkouri, Eleutheria Arwanitaki
Veu en off: Julia Koch
Intèrprets: Angela Lamprianidou, Paco Lopez i Elisabet Ruiz com a convidada
Llums: Andrés Acebes

Veu en off: Paul Rose


www.lamprianidou.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Ella és Hellas. La coreògrafa Angela Lamprianidou transita a través de les seves identitats (espanyola, alemanya i grega), i va entrant en tres diferents realitats. Angela neix a Alemanya, és d’origen grec i viu des 11 anys a Barcelona. Aquesta “melange” vital li permet fluir en aquests tres conceptes geogràfics i/o mentals.

Amb la mitologia grega i els balls tradicionals grecs, estableix un diàleg entre la seva biografia i la política actual, nosaltres i la polis.

“Zeus ve i roba a Europa, tan de bo que això passés avui dia!”

“Les entrevistes i trobades entre públic, convidats, Zeus i Europa poden suposar un menjar tan lleuger com indigest, així que, si us plau, abans d’aquest espectacle no s’ha de menjar, follar o cagar!!”

“Tanz Tanz oder wir sind verloren (ballar, ballar o estem perduts) és l’únic que ens queda? “

Angela Lamprianidou. Hola sóc l’Angela Lamprianidou, fa sis anys que estic creant espectacles com Sitz, Aihop, Back to emotions, Katahrsis Loop. Els meus espectacles van ser convidats a Outnow Festival Alemania, Volles Kraft Spektakel, Mica Moca Belrin, Mercat de Les Flors, Ponec Teatre Prag. Sóc llicenciada en coreografia i noves técniques d’intrpretació, per l’Institut del Teatre el 2008, i en Odontologia, per la Universitat d’Alemania, el 1999. Visc entre Berlín i Barcelona. He col-laborat amb Tokyo Porks, Tomeu verges, Constanza Macras, Alexandra Rauh, Carol Borwn, Santiago Sempere etc.
Per mi la dansa no té una forma sola, sino que és una energia continua i emocional.

Ella es Hellas. La coreógrafa Angela Lamprianidou transita a través de sus identidades (española, alemana y griega), y va entrando en tres diferentes realidades. Ángela nace en Alemania, es de origen griego y vive desde hace 11 años en Barcelona. Esta «melange» vital le permite fluir en estos tres conceptos geográficos y / o mentales.

Con la mitología griega y los bailes tradicionales griegos, establece un diálogo entre su biografía y la política actual. Nosotros y la polis.

«Zeus viene y roba a Europa. ¡Ojala que esto sucediera hoy en día!»

«Las entrevistas y encuentros entre público, invitados, Zeus y Europa pueden suponer una comida tan ligera como indigesta, así que, por favor, antes de este espectáculo no se debe comer, follar o cagar!»

«Tanz Tanz oder wir sind verloren (bailar, bailar o estamos perdidos) es lo único que nos queda? «

Angela Lamprianidou. Hola soy Angela Lamprianidou, hace 6 años que estoy creando espectáculos como Sitz, Alihop, Back to emotions, Katahrsis Loop. Mis espectáculos fueron invitados a Outnow Festival Alemania, Volles Kraft Spektakel, Mica Moca Belrin, Mercat de Les Flors, Ponec Teatre Prag. Soy licenciada en coreografía y nuevas técnicas de interpretación, por el Institut del Teatre en el 2008, y en Odontología, por la Universidad de Alemania, en el 1999. Vivo entre Berlín y Barcelona. He colaborado con Tokyo Porks, Tomeu verges, Constanza Macras, Alexandra Rauh, Carol Borwn, Santiago Sempere etc.
Para mí la danza no tiene una forma sola, sino que es una energía continua y emocional.

She is Hellas. Choreographer Angela Lamprianidou moves between her various identities (Spanish, German and Greek) and enters into different realities. Angela was born in Germany, her origins are Greek, and she has lived in Barcelona for the past 11 years. This combination of identities means she can flow between the three geographic and/or mental states.

 
Using Greek mythology and traditional Greek dance, she establishes a dialogue between her biography and current politics. Us and the polis.

 
«Zeus comes along and steals Europa. If only this could happen today!»

 
«The interviews and encounters between audience, guests, Zeus and Europa are a meal both light and indigestible, so please make sure that you don’t eat, fuck or shit before the show!»

 
«Tanz, tanz oder wir sind verloren (dance, dance, or we are lost) – is this all that we have left?»

Hello! My name is Angela Lamprianidou, I am a choreographer and a performer. I have been creating performances such as Sitz, Back to Emotions, Alihop and Katharsis for the past six years. My shows have been presented at national and international festivals and theatres including  Mercat de les flors, Outnow, Volles Kraft Spektakel, Mica Moca Berlin and Ponec Theatre, Prague.
I have a degree in Choreography and New Performance Techniques from the Institut del Teatre (2008) and another in Dentistry from the University of Germany (1999). I live between Berlin and Barcelona. I have collaborated with Tokyo Porks, Tomeu Verges, Constanza Macras, Alexandra Rauh, Carol Borwn and Santiago Sempere among others.
For me dance has more than one form, it’s a continuous and emotional energy.