Neotaxidermia de Victoria Macarte – Nou blog en procés / Nuevo blog en proceso

Victoria Macarte fa públic el procés creatiu de Neotaxidermia al seu blog de Teatron.
++++++++++++++++++++
Victoria Macarte hace público el proceso creativo de Neotaxidermia en su blog de Teatron.

Imagen de Neotaxidermia, de Victoria Macarte

Es la més recent incorporació als blogs en procés de Teatron, uns espais íntims i a la vegada públics a on diferents creadors comparteixen tot tipus d’informació sobre el seu treball, documentant així el seu particular procés. Us els recomanem. I us animem a compartir amb el món els vostres propis procesos creatius.
++++++++++++++++++++
Es la más reciente incorporación a los blogs en proceso de Teatron, unos espacios íntimos y a la vez públicos donde diferentes creadores comparten todo tipo de información sobre su trabajo, documentando así su particular proceso. Os los recomendamos. Y os animamos a compartir con el mundo vuestros propios procesos creativos.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.