Monthly Archives: September 2019

koreón | khoreon .- postulado punk

koreón (khoreon): [Se sustrae del étimo griego ‘khoros’ (χορος) que significa baile / ‘khoreía’ (χορεία): danza, corea; más el sufijo nominal ‘-on’. Por aproximación de ‘khorion’ (χόριον): membrana]. 1. Impronta de movimiento, evento vibrátil fundamental. Potencia, momento y surco. 2. Acontecimiento esencial responsable de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on koreón | khoreon .- postulado punk

A Cidade da Cultura non pode nin debe dedicarse á Cultura

«A Cidade da Cultura non pode nin debe dedicarse á Cultura»: Unha lousa de máis de 500 millóns de € que anula toda posibilidade dunha política cultural en Galicia (1). A realidade é que ata a fecha a terceira parte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A Cidade da Cultura non pode nin debe dedicarse á Cultura