Monthly Archives: September 2019

koreón | khoreon .- postulado punk

koreón | khoreon .- postulado punk [Se sustrae del étimo griego ‘khoros’ (χορος) que significa baile | y de ‘khoreía’ (χορεία): danza, corea | más el sufijo nominal ‘-on’ | por aproximación de ‘khorion’ (χόριον): membrana].   Sustancia del movimiento, evento vibrátil fundamental. Acontecimiento esencial responsable … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Cidade da Cultura non pode nin debe dedicarse á Cultura

«A Cidade da Cultura non pode nin debe dedicarse á Cultura»: Unha lousa de máis de 500 millóns de € que anula toda posibilidade dunha política cultural en Galicia (1). A realidade é que ata a fecha a terceira parte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment