“Compre romper a marcha pola mesma estrada que fagamos cos nosos pasos e afrontar nela unha pelegrinaxe sin chegada, porque en cada relanzo d’o camiño agárdanos unha voz que nos berra: Máis alá! “

Alvaro Cebreiro e Manuel Antonio. Rianxo, 1922
This entry was posted in proceso. Bookmark the permalink.