Convocatòria d’ajuts a projectes i activitats de suport als sabers de les dones i la transformació social feminista 2009

  Convocatòria d’ajuts a projectes i activitats de suport als sabers de les dones i la transformació social feminista 2009 

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison presenta la primera edició de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i activitats de suport als sabers de les dones i la transformació social feminista. EL CCDFB és un centre cultural autònom i alternatiu, creat a iniciativa del moviment de dones per a ser un espai de trobada, intercanvi i creació, i per donar suport a noves formes de construir el saber des d’una perspectiva interdisciplinària, intergeneracional, intercultural i feminista.Poden optar a aquestes ajuts les persones físiques, col·lectius i associacions amb domicili o seu social a Catalunya que realitzin actuacions que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. Els ajusts previstos es regeixen per les bases que regulen la primera edició de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i activitats de suport als sabers de les dones i la transformació social feminista, i que s’annexen a la convocatòria.  

La dotació màxima dels ajuts previstos per aquesta convocatòria es de 40.000 euros, amb càrrec al pressupost del Centre de Cultura de Dones de l’any 2009. L’ajut màxim per projecte serà de 8.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és fins l’11 de maig de 2009. Acceso directo a: http://www.bonnemaison-ccd.org/convocatoria09.html