Destinatarias & Cia «Ruta 1a a la izquierda» en AdriAntic 23,24,25 de abril 21h


CATALÀ, CASTELLANO, ENGLISH
 

AdriAntic  

via Trajana 11, 1º 2ª


metro La pau

23, 24, 25 d’abril a les 21h


Destinatarias & Cia / Natalia Jiménez + Xus Picher + Gaspar Alloza

«Ruta 1a a la izquierda»  


dansa contemporània / 6€

destinatarias.png

“Ruta 1ª a la izquierda” s’emmarca dins el Projecte Cactus, un projecte itinerant i de col.laboració entre Destinatarias&Cia. i altres artistes iniciat en residència a La Caldera, a Barcelona. Actualment la companyia està desenvolupant la primera fase del projecte a Barcelona, en col.laboració amb el músic Gaspar Allozca, per posteriorment viatjar a Llatinoamèrica.

 Quantes vegades vaig deixar d’estar en cadascuna d’aquestes destinacions i punts de partida a la vegada, quan estava aquí pensava en allà, mentre arribava pensava en el

que havia deixat.

“Ruta 1ª a la izquierda” s’emmarca dins el Projecte Cactus, un projecte itinerant i de col.laboració entre Destinatarias&Cia. i altres artistes iniciat en residència a La Caldera, a Barcelona. Projecte Cactus vol construir quatre peces en quatre ciutats diferents, sent cadascuna una creació que es mou, que es transporta, una creació que s’ajusta al lloc.

A Barcelona proposem la primera creació d’aquesta sèrie, una peça en la qual col.laborem amb un artista musical, Gaspar Alloza. Un espai escènic específic en el que investiguem sobre la idea del viatge del so, del moviment i l’espai. Recorreguts sonors i humans es suspenen entre l’espai real i l’imaginari. En aquest espai indefinit es creen situacions fora de context que ens transporten a un costat humà fresc i espontani o a un costat torçat que en la seva recargolada situació arriba a la tranquil.litat de riure’s de si mateix.

Les altres ciutats en què es completa tot el projecte són: Espai Arte Nimiku a Santiago de Xile, El Barco a Costa Rica i un espai encara per concretar a Sevilla.

 Fitxa artística

Creació Natalia Jiménez i Xus Picher

Baix, contrabaix, guitarra i bateria Gaspar Alloza

Disseny d’il.luminació per determinar

Disseny de vestuari Renata Novella

Fotografia yoanam2

 

Destinatarias & Cia

La dansa és l’origen sobre el qual investiguem ja que és el nostre llenguatge creatiu, l’exposem a la transformació a través de l’intercanvi amb altres persones i amb el medi, per això hi ha un especial interès en construir una fórmula que es desenvolupi amb altres punts de vista i amb les accions i reaccions que es generen en implicar-se en aquesta. Natalia Jiménez i Xus Picher, ballarines i creadores emergents recullen la informació obtinguda en la seva trajectòria i s’uneixen per construir Projecte Cactus, projecte itinerant i de col.laboració amb altres artistes. Actualment Destinatarias estan desenvolupant la primera fase del projecte a Barcelona, en col.laboració amb el músic Gaspar Allozca. Junts estan en el procés de creació de la peça Ruta 1 º a l’esquerra.

Natalia Jiménez

Ballarina i creadora, ha treballat en diferents companyies: Metros, dirigida per Ramon Oller (Barcelona), col.labora amb el coreògraf Guido Tuveri a Sardenya, Hojarasca-danza, Ex-nihilo (França), companyia en la que realitza un treball específic d’integració de la dansa al carrer, i al Caldera Express’08 amb el coreògraf Jeremy Wade. Forma part durant tres anys de la iniciativa de l’Associació Trans-formas de teatre social i de l’oprimit en la que exerceix com a formadora i assistent de diversos col.lectius amb problemàtica social. Dos anys amb el grup de teatre Transit-art, amb persones amb malalties neuromusculars a l’Associació Asem-Catalunya, amb els que aprofundeixen en un treball de moviment i d’acció teatral. Natalia en tota la seva trajectòria està motivada per la creació i la col.laboració entre diferents formes d’entendre l’art. Moguda per això inicia diferents projectes propis i en col.lectiu com: Colectivo Retahílas (llenguatge multidisciplinari) amb la peça Parking anímic. Crea el sol «Aquí, com sempre» presentat al festival de Cádiz en Danza, Museo se Mueve, Antic Teatre, Festival GataDans de Guadalajara, Factoria de Solos de Vic i Sala Xtremo, Jaén. Actualment, treballa com a intèrpret a la companyia de Bebeto Cidra (Barcelona) i Iliacan (Barcelona), i comença al costat de Xus Picher un treball personal de creació, Destinatarias & Cia, amb Projecte Cactus.

Xus Picher

Ballarina i creadora, és una intèrpret amb una consolidada trajectòria com a ballarina i a la qual se li desperta una enorme inquietud de crear. Llicenciada en dansa per la Universitat Nacional de Heredia, Costa Rica. És Tècnic Auxiliar en Delineació Industrial a l’Institut Politècnic de Xeste a València i amplia la seva formació amb un Grau Superior en Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles a IES La Mercè, Barcelona. Ha treballat com a ballarina en diferents companyies de dansa nacionals i internacionals com ara: Cía. Rafael Amargo, Cia. Hojarasca Danza, Cia. Metros, Cia. Nafas Dance Project, Centre Coreogràfic Comunitat Valenciana (Espanya), Wil Swanson DanceWorks (New York), Companyia Nacional de Dansa, Grup Stratego, Dansa Abend, Cia. de Cambra Dansa Una, Cia. Speculum Mundi (San José, Costa Rica). Exerceix com a professora de dansa contemporània i dansa clàssica a diferents centres a València i a San José, Costa Rica. Actualment treballa com a Auxiliar de Producció en ACDAC La Caldera, Barcelona. Ara comença al costat de Natalia Jiménez un treball personal de creació, Destinatarias & Cia, amb Projecte Cactus.

Gaspar Alloza Ginés

Arquitecte tècnic, músic i multiinstrumentista, ha creat i / o col laborat en bandes com Unabomber, Undernotes, Cube o Collision entre d’altres. Actualment forma part dels projectes experimentals «Hannuman» (en trio com baixista / contrabaixista) i «Rizoma» (a duo com a bateria). També en col.laboració amb Destinatarias&Cia. a la primera fase del Projecte Cactus.

 destinatarias7.jpg

CASTELLANO

Jueves 23, viernes 24, sábado 25 de abril a las 21h

Destinatarias & Cia / Natalia Jiménez + Xus Picher + Gaspar Alloza

«Ruta 1a a la izquierda»

danza contemporanea / 6€

«Ruta 1 ª a la izquierda» se enmarca dentro del Proyecto Cactus, un proyecto itinerante y de colaboración entre Destinatarias&Cia. y otros artistas iniciado en residencia en La Caldera, en Barcelona. Actualmente la compañía está desarrollando la primera fase del proyecto en Barcelona, en colaboración con el músico Gaspar Allozca, para posteriormente viajar a Latinoamérica.

Cuántas de las veces dejé de estar en cada uno de estos destinos y puntos de partida a la vez, cuando estaba aquí pensaba en allí, mientras llegaba pensaba en lo que había dejado.

«Ruta 1 ª a la izquierda» se enmarca dentro del Proyecto Cactus, un proyecto itinerante y de colaboración entre Destinatarias&Cía. y otros artistas iniciado en residencia en La Caldera, en Barcelona. Proyecto Cactus quiere construir cuatro piezas en cuatro ciudades diferentes, siendo cada una creación que se mueve, que se transporta, una creación que se ajusta al lugar.

En Barcelona proponemos la primera creación de esta serie, una pieza en la que colaboramos con un artista musical, Gaspar Alloza. Un espacio escénico específico en el que investigamos sobre la idea del viaje del sonido, del movimiento y el espacio. Recorridos sonoros y humanos se suspenden entre el espacio real y lo imaginario. En este espacio indefinido se crean situaciones fuera de contexto que nos transportan a un lado humano fresco y espontáneo oa un lado torcido que en su retorcidos situación llega a la tranquilidad de reírse de sí mismo.

Las otras ciudades en las que se completa todo el proyecto son: Espacio Arte Nimiku en Santiago de Chile, El Barco en Costa Rica y un espacio aún por concretar en Sevilla.

 Ficha artística

Creación Natalia Jiménez y Xus Picher

Bajo, contrabajo, guitarra y batería Gaspar Alloza

Diseño de il. Luminació para determinar

Diseño de vestuario Renata Novella

Foto yoanam2

 Destinatarias&Cia.

La danza es el origen sobre el cual investigamos ya que es nuestro lenguaje creativo, la exponemos a la transformación a través del intercambio con otras personas y con el medio, por eso hay un especial interés en construir una fórmula que se desarrolle con otros puntos de vista y con las acciones y reacciones que se generan al implicarse en ésta. Natalia Jiménez y Xus Picher, bailarinas y creadoras emergentes recogen la información obtenida en su trayectoria y se unen para construir Proyecto Cactus, proyecto itinerante y de colaboración con otros artistas. Actualmente Destinatarias están desarrollando la primera fase del proyecto en Barcelona, en colaboración con el músico Gaspar Allozca. Juntos están en el proceso de creación de la pieza Ruta 1º a la izquierda.

Natalia Jiménez

Bailarina y creadora, ha trabajado en diferentes compañías: Metros dirigida por Ramón Oller (Barcelona), colabora con el coreógrafo Guido Tuveri en Cerdeña, Hojarasca-danza, Ex-nihilo (Francia), compañía en la que realiza un trabajo específico de integración de la danza en la calle y en Caldera Express ’08 con el coreógrafo Jeremy Wade. Forma parte durante tres años de la iniciativa de la Asociación Trans-formas de teatro social y del oprimido en la que ejerce como formadora y asistente de diversos colectivos con problemática social. Dos años con el grupo de teatro Transit-art, con personas con enfermedades neuromusculares en la Asociación Asem-Catalunya, con quienes profundizan en un trabajo de movimiento y de acción teatral. Natalia en toda su trayectoria está motivada por la creación y la colaboración entre diferentes formas de entender el arte. Movida por esto inicia diferentes proyectos propios y en colectivo como: Colectivo Retahílas (lenguaje multidisciplinar) con la pieza Parking Anímico. Crea el solo «Aquí, como siempre» presentado en el festival de Cádiz en Danza, Museo se Mueve, Antic Teatre, Festival GataDans de Guadalajara, Factoría de Solos de Vic y Sala Xtremo, Jaén. Actualmente, trabaja como intérprete en la compañía de Bebeto Cidra (Barcelona) e Iliacan (Barcelona).

Xus Picher

Bailarina y creadora, es una intérprete con una consolidada trayectoria como bailarina y a la que se le despierta una enorme inquietud de crear. Licenciada en danza por la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Es Técnico Auxiliar en Delineación Industrial en el Instituto Politécnico de Cheste en Valencia y amplía su formación con un Grado Superior en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos en I.E.S La Mercè, Barcelona. Ha trabajado como bailarina en diferentes compañías de danza nacionales e internacionales tales como: Cía. Rafael Amargo, Cía. Hojarasca Danza, Cía. Metros, Cía. Nafas Dance Project, Centro Coreográfico Comunidad Valenciana (España), Wil Swanson DanceWorks (New York), Compañía Nacional de Danza, Grupo Stratego, Danza Abend, Cía. de Cámara Danza Una, Cía. Speculum Mundi (San José, Costa Rica). Ejerce como profesora de danza contemporánea y danza clásica en diferentes centros en Valencia y en San José, Costa Rica. Actualmente trabaja como Auxiliar de Producción en A.C.D.A.C La Caldera, Barcelona. Ahora comienza junto a Natalia Jiménez en un trabajo personal de creación, Destinatarias&Cia. con Proyecto Cactus.

Gaspar Alloza Ginés

Arquitecto técnico, músico y multiinstrumentista, ha creado y/o colaborado en bandas como Unabomber, Undernotes, Cube o Collision entre otras. Actualmente forma parte de los proyectos experimentales “Hannuman» (en trío como bajista/contrabajista) y «Rizoma» (en dúo como batería). También en colaboración con Destinatarias&Cia en la primera fase del Proyecto Cactus.

destinatarias3.jpg 

  

 

ENGLISH

 

Thursday 23, Friday 24, Saturday 25 April at 9pm

Destinatarias & Cia / Natalia Jiménez + Xus Picher + Gaspar Alloza

«Ruta 1a a la izquierda»

contemporary dance / 6€

 

«Route 1st to the left» is part of the Cactus Project, a touring project in collaboration among Destinatarias&Co. and other artists started in residence at La Caldera in Barcelona. They are currently developing the first phase in Barcelona, in collaboration with musician Gaspar Allozca, then travel to Latin America.

 

How many times I stopped in each of these destinations and points of departure at the same time: when I was here thought about there, while arriving thought about what I had left.

«Route 1st to the left» is part of the Cactus Project, a touring and collaboration project between Destinatarias&Co. and other artists started in residence in La Caldera in Barcelona. Cactus Project wills to build four pieces in four different cities, being each one a moving creation, which is transported, a creation that conforms to the site.

In Barcelona we propose the first creation of this series, a piece in which we collaborate with a musical artist, Gaspar Alloza. A specific stage in investigating the idea of travel of sound, movement and space. Sound and human itineraries get suspended between reality and imagination. In this indefinite space situations are created, situations out of context that carry us on a fresh and spontaneous human face or on a twisted face that, in its twisted situation, comes to the tranquility of laughing at himself.

The other venues and cities where the entire project will be completed are: Nimiku Art Space in Santiago de Chile, El Barco in Costa Rica and a yet to specify in Seville.

 

Cast

Creation Natalia Jimenez and Xus Picher

Bass, contrabass, guitar and drums Gaspar Alloza

Costume Design Renata Novella

Photo yoanam2

 

DESTINATARIAS&CO.

Natalia Jimenez and Xus Picher, dancers and emerging creators, collect the knowledge from their careers into Project Cactus. They are currently developing the first phase of the project in Barcelona, in collaboration with musician Gaspar Alloza. The dance is the origin of their research, which they expose to transformation through sharing with others and with the environment, with particular interest in building from other points of view and from the actions and responses that are generated by engaging in it.

 

 destinatarias4.jpg