“TANCAT PER DEFUNCIÓ”TANCAT PER DEFUNCIÓ

Abierto por resurrección. El mítico grupo sabadellense Tancat per Defunció podría optar a un cambio de nombre a tenor de las diversas ‘vidas’ de las que ha ido disfrutando desde que nació, en 1986. En la maleta discográfica de los Tancat hay cuatro álbumes, con títulos premonitorios. El primero fue Sense retorn, un trabajo sorprendente que auguraba que no habría marcha atrás, que venían para quedarse. Con el segundo, Llença-t’hi, se impulsaron más alto que nunca y el éxito fue total. Problemas con la discográfica hicieron que el tercero, Bevent silenci, tardara tres años en salir, obstaculizando la progresión ascendente del grupo y casi obligándolos a callar. El cuarto, Temps de dubtes, permanece inédito. Pero, por suerte, los Tancat no han abandonado los directos y, de vez en cuando, obsequian a los fans irredentos (y a los que no lo son) con recitales potentes que demuestran que siguen muy vivos. Además del incombustible líder Jaume Papell (voz, guitarra y armónica), el grupo actual está formado por Enric Romà (bajo), y David Torras (batería), a los que se acaba de sumar el guitarrista y bluesman Jou Blues. Como los gatos, los Tancat tienen siete vidas. O tal vez más.

Obert per resurrecció. El mític grup sabadellenc Tancat per Defunció podria optar a un canvi de nom a tenor de les diverses ‘vides’ de les quals ha anat gaudint des que va néixer, el 1986. A la maleta discogràfica dels Tancat hi ha quatre àlbums, amb títols premonitoris. El primer va ser Sense retorn, un treball sorprenent que augurava que no hi hauria marxa enrere, que venien per quedar-se. Amb el segon, Llença-t’hi, es van impulsar més amunt que mai i l’èxit va ser total. Problemes amb la discogràfica van fer que el tercer, Bevent silenci, trigués tres anys a sortir, cosa que obstaculitzà la progressió ascendent del grup i gairebé els obligà a restar callats. El quart, Temps de dubtes, encara és inèdit. Però, per sort, els Tancat no han abandonat els directes i, de tant en tant, obsequien els fans irredempts (i als que no ho són) amb recitals potents que demostren que són ben vius. A més de l’incombustible líder Jaume Papell (veu, guitarra i harmònica), el grup actual està format per Enric Romà (baix) i David Torras (bateria), als quals s’hi acaba d’afegir el guitarrista i bluesman Jou Blues. Com els gats, els Tancat tenen set vides. O potser més.

Share

Comments are closed.