lunes 28, eQuals organiza una encuentro con Mònica Terribas en Antic Teatre cat///esp

Tot i que el sector cultural cada cop està més feminitzat, els homes continuen ocupant gran part dels llocs de màxima responsabilitat. A més, els principals càrrecs polítics de l’àmbit cultural estan representats en la seva majoria per homes.

El dilluns 28, eQuals organitza una xerrada amb Mònica Terribas, juntament amb la presentació de la performance «Greenwich Art Show», de Macarena Recuerda Shepherd.

Es prega confirmar assistència a equalscat@gmail.com

A les 19h, gratuit i a l’Antic Teatre!!!

Grup de persones que treballem per a la igualtat d’oportunitats de la dona i l’home al món de la cultura.

http://www.anticteatre.com/programa2013/enero/equals.html

https://www.facebook.com/equals.cat?fref=ts

Voleu saber més coses d’eQuals?
Aquí la nostra declaració d’intencions:

Què és eQuals?
eQuals és un grup obert de persones que treballen per la igualtat d’oportunitats professionals de la dona en el sector cultural. Tot i que es tracta d’un sector cada cop més feminitzat, els homes continuen ocupant gran part dels llocs de màxima responsabilitat. A més, els principals càrrecs polítics de l’àmbit cultural estan representats en la seva majoria per homes.
Els objectius d’eQuals se centren a donar visibilitat a la dona en el sector cultural i en sensibilitzar el conjunt del sector per fomentar la paritat en la contractació i adjudicació de responsabilitats. També té l’objectiu de crear una xarxa estable de persones que vetllin per la consecució dels objectius anteriors.

Seguiu-nos també al twitter a @eQualscat

ESP///
Aunque el sector cultural cada vez está más feminizado, los hombres siguen ocupando gran parte de los puestos de máxima responsabilidad. Además, los principales cargos políticos del ámbito cultural están representados en su mayoría por hombres.

El lunes 28, eQuals organiza una charla con Mònica Terribas, junto con la presentación de la performance «Greenwich Art Show», de Macarena Recuerda Shepherd.

Se ruega confirmar asistencia a equalscat@gmail.com

A las 19h, gratuito y en el Antic Teatre!

Grupo de personas que trabajamos para la igualdad de oportunidades de la mujer y el hombre en el mundo de la cultura.

¿Qué es eQuals?

eQuals es un grupo abierto de personas que trabajan por la igualdad de oportunidades profesionales de la mujer en el sector cultural. Aunque se trata de un sector cada vez más feminizado, los hombres siguen ocupando gran parte de los puestos de máxima responsabilidad. Además, los principales cargos políticos del ámbito cultural están representados en su mayoría por hombres.
Los objetivos de eQuals se centran en dar visibilidad a la mujer en el sector cultural y en sensibilizar al conjunto del sector para fomentar la paridad en la contratación y adjudicación de responsabilidades. También tiene el objetivo de crear una red estable de personas que velen por la consecución de los objetivos anteriores.

Síguenos también en Twitter a @ eQualscat