Emocions i cos. Expressió a través de la dansa.

//cat (castellà al final)

La Teresa, la Núria, la Pepi, la Pilar, l’Aurora, la Carmen, la Carme,… són veïnes del barri “de tota la vida”. Es coneixen cada racó i expliquen històries quotidianes i de les coses que hi ha viscut.

La classe comença sempre agitada, amb totes explicant-se com va una cosa o altra, i més aquests primers dies quan algunes fa mesos que no s’han vist. La Núria i l’Aurora li diuen a la Teresa que està estupenda, que s’ha aprimat. Hi ha 3 noves participants al grup que primer es queden una mica a part, tot i que es coneixen d’altres activitats, aquí són noves i pregunten a les altres què hauran de fer, quant dura la classe..

Es col·loquen en cercle i comencen, de cop (per fii!!!) es fa el silenci i la música i els moviments marquen el ritme suau d’inici de la classe.

Per aquesta nova fase els proposem un repte que encara no s’ha treballat davant del públic. Hauran de treballar una emoció a través de la dansa.

A través d’un exercici ho comencen a treballar: hi ha una cadira enmig de la sala, i totes es mouen per tot l’espai. Una d’elles seu i diu una emoció o sentiment, i la resta han d’interpretar-lo. Totes van passant per la cadira, i el resultat és sempre diferent i particular de cada una d’elles.

//cast

Teresa, Núria, Pepi, Pilar, Aurora, Carmen, Carme… son vecinas del barrio «de toda la vida». Conocen cada rincón y nos cuentan historias cotidianas y sobre las cosas vividas en ellos.

La clase empieza agitada, con todas explicandose las últimas novedades, además, estos primeros dias algunas hace meses que no se han visto. Nuria y Aurora le dicen a Teresa que está estupenda, que ha adelgazado este verano, y ella sonríe. Hay tres nuevas participantes en el grupo, que primera se quedan un poco a parte, aunque se conocen de otras actividades. Aqui son las nuevas y preguntan a las demás qué se hace durante la actividad, cuánto dura…

Se colocan en círculo y empiezan, de repente (por fin!!) se hace el silencio y la música y los movimientos marcan el ritmo suave del inicio de la clase. 

Para esta nueva fase les proponemos un reto que aun no se ha trabajado delante del público: tendrán que expresar una emoción a través de la danza.

A través de un ejercicio lo empiezan a trabajar: hay una silla enmedio de la sala y todas se mueven por todo el espacio. Una de ellas se sienta y dice una emoción o sentimiento en voz alta, y el resto debe interpretarlo. Todas van pasando por la silla y el resultado es siempre diferente y particular de cada una de ellas.