30/11-2/12. Cav_a: Catalan artists visiting French artists. Carme Torrent «100 fuegos horizontales»

Info en CAT/CAS/FR/ENG:

 

///CAT///

Mains d’’Œuvres, estructura d’acompanyament i de residència d’artistes i Antic Teatre, referent de l’escena actual de Barcelona, centre de recursos multidisciplinars dedicat a la recerca, la creació, la producció i la difusió de les arts escèniques i visuals, realitzen una segona col·laboració dins del programa cav_a, Catalan artists visiting French artists, que consistirà en dos representacions de l’espectacle 100 fuegos horizontales de la coreògrafa Carme Torrent, artista associada a l’Antic Teatre, en el marc de l’activitat Deux soirées pour deux solos (Dos vespres per a dos solos), que es realitzarà els dies 30 de novembre i 2 de desembre de 2013, a Mains d’Œuvres.

Aquesta és la segona col.laboració entre els dos espais. La primera va ser el passat mes de juny, amb Amaranta Velarde, dins del Festival Réspirations#2

Treballem intensament perquè aquesta col·laboració pugui prolongar-se amb més intercanvis bilaterals entre els artistes associats a les nostres estructures.

Antic Teatre i Mains d’Œuvres, són part de la xarxa europea de centres culturals independents, Trans Europe Halles (TEH), on junts estan desenvolupant un projecte d’intercanvi d’artistes basat en la investigació i innovació en nous llenguatges escènics.

Aquest programa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Institut Ramon Llull i  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Més info:

http://anticteatre.com/crossborder/paris2013/cat/

 

///CAS///

Mains d’Œuvres, estructura de acompañamiento y de residencia de artistas y  Antic Teatre, referente de la escena actual en  Barcelona, centro de recursos multidisciplinares dedicado  a la búsqueda, la creación, la producción y la difusión de las artes escénicas y visuales, realizan una segunda colaboración dentro del programa cav_a, Catalan artists visiting French artists, que consistirá en dos representaciones del espectáculo 100 fuegos horizontales de la coreógrafa Carme Torrent, artista asociada a Antic Teatre, en el marco de la actividad Deux soirées pour deux solos (Dos noches por dos solos), que se realizará los días  30 de noviembre y 2 de diciembre,  en Mains d’Œuvres.

Esta es la segunda colaboración entre los dos espacios. La primera fue el pasado mes de junio, con Amaranta Velarde, dentro del Festival Réspirations#2.

Trabajamos intensamente para que esta colaboración pueda prolongarse con más intercambios bilaterales entre artistas asociados a nuestras estructuras.

Antic Teatre y Mains d’Œuvres, son parte del red europea de centros culturales independientes, Trans Europe Halles (TEH), donde juntos están desarrollando un proyecto de intercambio de artistas basado en la investigación y innovación en lenguajes escénicos.

Este programa cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, Institut Ramon Llull y Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Más info:

http://anticteatre.com/crossborder/paris2013/cast/index.html

 

///FR///

Mains d’Œuvres, structure d’accompagnement et de résidences d’artistes et Antic Teatre, institution de référence au sein de la scène indépendante barcelonaise, centre de ressources multidisciplinaire dédié à la recherche, la création, la production et la diffusion des arts scéniques et visuels, initient une première collaboration dans le programme cav_a, Catalan artists visiting French artists, qui se concrétise avec deux représentations du spectacle 100 fuegos horizontales de la chorégraphe Carme Torrent, artiste associée à Antic Teatre, dans le cadre Une soirée en deux solos qui tiendra lieu le  30 novembre et le 2 décembre 2013 à Mains d’Oeuvres.

Nous travaillons vivement pour que cette collaboration puisse se prolonger notamment par des accueils bilatéraux d’artistes associés à nos structures.

Antic Teatre et Mains d’Œuvres, font partie du réseau européen de centres culturels indépendants, Trans Europe Halles (TEH), qui, ensemble, développent un projet d’échange d’artistes basée sur la recherche et l’innovation dans les langages scéniques.

Ce programme est soutenue par l’ Ajuntament de Barcelona , l’ Institut Ramon Llull le Departament de  Cultura de la Generalitat de Catalunya.

More info:

http://anticteatre.com/crossborder/paris2013/fr/index.html

 

///ENG///

Mains d’Œuvres, support and residency centre for artists, together with Antic Teatre, reference point for cutting edge performance arts in Barcelona and multidisciplinary resource centre devoted to the search for and the creation, production and dissemination of visual and performing arts, are working together for a second time as part of the programme cav_a, Catalan artists visiting French artists. This will consist of two performances of 100 fuegos horizontales, a piece by choreographer Carme Torrent,  one of the artists connected to Antic Teatre, as part of the event Deux soirées pour deux solos (Two Nights For TwoSolos), which will be taking place on November 30 and December 2  at Mains d’Œuvres.

This is the second collaboration between the two centres; the first took place last June and featured Amaranta Velarde within the Festival Réspirations#2. 

We are working hard for this collaboration to be the first of a series of bilateral exchanges between artists associated with our two centres.

Antic Teatre and Mains d’Œuvres are both members of the European network of independent cultural centres, Trans Europe Halles (TEH), and together they are developing an artist exchange programme based on research and innovation in performance expression.   

This programme is supported by the Barcelona City Council, Institut Ramon Llull and Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Plus d’info:

http://anticteatre.com/crossborder/paris2013/en/index.html