bases convocatoria “El Meu Veí Fa Performance” 2014

EL MEU VEÍ FA PERFORMANCE 2014 / CONVOCATÒRIA PROPOSTES

 

Escena Can Felipa es centra, el mes de febrer, en les performances i oferirà un curs i un cicle d’espectacles anomenat El meu veí fa performance. Per aquest motiu obrim una convocatòria dirigida a artistes i col•lectius (vinguin d’on vinguin) vinculats a les arts performatives que vulguin participar en l’edició del 2014 d’aquest cicle.

Bases

    Podran optar-hi companyies, creadors i creadores que presentin una proposta d’acord amb aquestes bases.
    El projecte ha de ser original, inèdit i no estrenat a Catalunya.

    Cal fer arribar al Centre Cívic una còpia del projecte en format digital amb:

o    Objectius.

o    Proposta de posada en escena.

o    Necessitats tècniques.

o    Trajectòria del creador/creadora.

o    Calendari de producció.

o    Informació de les produccions anteriors amb links a arxius de vídeo.

o    Tota la documentació addicional que l’artista cregui convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

    La direcció artística d’Escena Can Felipa valorarà els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

o    L’interès artístic del projecte.

o    Que siguin inèdits.
o    La viabilitat dels projectes.

o    L’adequació a les infraestructures tècniques del centre.

o    Que hi hagi implícita una investigació i una voluntat per crear noves formes escèniques performatives.

    La direcció escollirà un màxim de 3 projectes. Els treballs seleccionats rebran:

o    Un espai de residència, si cal, durant el darrer trimestre del 2012 o primer trimestre del 2013.

o    Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 3 hores de tècnic).

o    El 100% del taquillatge recaptat a l’estrena i un percentatge a pactar en el cas de fer més representacions.

o    Participació al curs programat durant el cicle.

    El Centre Cívic comunicarà el resultat de la convocatòria a totes les companyies participants.

    El Centre Cívic i les companyies seleccionades establiran un calendari de treball.

    Totes les companyies que es presentin a la convocatòria hauran d’assumir el compromís de realitzar el projecte i estrenar-lo en les mateixes condicions que l’han presentat. En cas que no sigui així o que el projecte no s’acabi duent a terme, la companyia haurà de recompensar el Centre Cívic pels assajos realitzats i pel compromís no assumit.

    Els projectes seleccionats hauran de fer constar el logotip del Centre Cívic Can Felipa en tot el material promocional que facin.

El termini per rebre propostes acaba el 31 de maig del 2013. Les propostes s’hauran d’adreçar en format pdf (màxim 5 MG) a olga@cccanfelipa.cat. si teniu algun dubte podeu trucar al Centre Cívic al 93 256 38 40 (dimarts i divendres de 17:00 a 19:00) i preguntar per l’Olga.

    El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat en la decisió de l’organització.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to bases convocatoria “El Meu Veí Fa Performance” 2014

  1. KelleltLirl says:

    Viagra Pfizer Tabletten cialis online Donde Comprar Cialis En Capital Federal

  2. KelleltLirl says:

    Uroxatral Or Propecia buy cialis Amoxicillin And Teeth

  3. KelleltLirl says:

    Cialis Duree D’Action cialis buy online Priligy Janssen

Comments are closed.