AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2018 – CONVOCATÒRIA OBERTA

 

Els programes d’arts visuals i d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les bases de la 4a edició de la convocatòria Al meu barri fan performances 2019. Destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el Poblenou, aquesta convocatòria busca generar processos artístics que apropin la creació contemporània als veïns i veïnes del barri, amb l’horitzó d’una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2019.

Pot participar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu, sense límit d’edat o nacionalitat.
· Les necessitats tècniques i humanes del projecte cal que s’adeqüin a la realitat del centre i el festival.
· Les persones seleccionades es comprometen a complir amb un calendari de treball compartit amb Can Felipa i el festival Escena Poblenou que culmina amb la presentació pública durant el mes d’octubre durant el Festival.
· Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
· Un cop realitzat el projecte, les persones i/o els col·lectius seleccionats es comprometen a entregar al centre cívic una breu memòria explicativa que documenti tot el procés.
· Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.
· El centre i el festival es reservant el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.
· La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

Qui som?
El centre cívic Can Felipa ha ideat el La(b) Felipa per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d’arts visuals i arts escèniques, el Poblenou i la ciutadania. Es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l’activitat del centre.
El festival Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A qui ens dirigim?
A artistes visuals, escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional acreditada, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

Què demanem?
Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic convocatoria@cccanfelipa.cat amb:
– Breu descripció del projecte, que inclogui com es planteja tant el procés de co-creació com la presentació pública (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies per generar un marc de confiança i participació que permeti un treball col·laboratiu (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Motivacions i objectius per dur a terme el projecte que responguin a les preguntes: quina relació hi ha amb el projecte? Amb quina finalitat es presenta a aquesta convocatòria? Per què al Poblenou? (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos de maig i octubre del 2019, especificant la dinàmica de treball i el número de trobades previstes.
– Necessitats tècniques i humanes.
– Trajectòria professional on s’especifiqui l’experiència de treball amb col·lectius i amb enllaços per visionar.

Què oferim?
La dotació econòmica és de 3.000€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció.
Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic (segons disponibilitat), difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 16 i el 20 d’octubre del 2019.

Calendari
15 d’abril: data límit de presentació de projectes.
7 de maig: publicació de projecte seleccionats al web.

desscarregat les bases a: http://www.cccanfelipa.cat/uploads/editor/AMBFP%202019.pdf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.