CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA 2018-2019

El programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, dividida en dues modalitats: Escena actual i Menuda Felipa. Els projectes seleccionats en les diferents modalitats donaran forma a la programació d’escena Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

D’entre tots els projectes seleccionats en totes les categories s’atorgaran un màxim de 3 ajuts La(b) de 400€. Aquests ajuts es donaran en funció de les propostes de mediació presentades.

 

Modalitat 1: Escena Actual

Podran optar-hi companyies, creadors i creadores que presentin una proposta escènica contemporània, d’acord amb aquestes bases:

Cal fer arribar al Centre Cívic una còpia del projecte en format digital amb:

 • Proposta de posada en escena.

 • Necessitats tècniques.

 • Trajectòria del creador/creadora.

 • Calendari de producció.

 • Informació de les produccions anteriors amb links a arxius digitals.

 • Una proposta d’activitat de mediació vinculada al projecte escènic presentat per desenvolupar-la en el marc del La(b) Felipa.*

 • Tota la documentació addicional que l’artista cregui convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

La direcció artística d’Escena Can Felipa valorarà positivament els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

 • L’interès artístic dels projectes.

 • Que siguin de creació.

 • La viabilitat dels projectes.

 • L’adequació a les infraestructures tècniques del centre.

 • Que hi hagi implícita la voluntat de construir complicitats amb el barri i d’investigar noves interaccions amb el territori a través de la creació escènica

Els treballs seleccionats rebran:

 • Un espai de residència entre el tercer trimestre del 2018 i el 2019, a determinar.

 • Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 4 hores de tècnic).

 • Acompanyament d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització del projecte, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació

 • El 100% del taquillatge recaptat a l’estrena i un percentatge a pactar en el cas de fer més representacions.

Modalitat 2: Menuda Felipa

Podran optar-hi companyies, creadors i creadores que presentin una proposta escènica per a públic familiar, d’acord amb aquestes bases:

 Cal fer arribar al Centre Cívic una còpia del projecte en format digital amb:

 • Proposta de posada en escena.

 • Necessitats tècniques.

 • Trajectòria del creador/creadora.

 • Informació de les produccions anteriors amb links a arxius digitals.

 • Calendari de producció

 • Una proposta d’activitat de mediació vinculada al projecte escènic presentat per desenvolupar-la en el marc del La(b) Felipa.*

 • Tota la documentació addicional que l’artista cregui convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

La direcció artística d’Escena Can Felipa valorarà positivament els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

 • L’interès artístic del projecte.

 • Que siguin de creació.

 • La viabilitat dels projectes.

 • L’adequació a les infraestructures tècniques del centre.

 • Que hi hagi implícita la voluntat de construir complicitats amb el barri i d’investigar noves interaccions amb el territori a través de la creació escènica

Els treballs seleccionats rebran:

 • Un espai de residència entre el tercer trimestre del 2018 i els dos primers trimestres del 2019, a determinar.
 • Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 4 hores de tècnic).

 • Acompanyament d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització del projecte, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació.

 • El 100% del taquillatge recaptat a l’estrena i un percentatge a pactar en el cas de fer més representacions.

Podeu fer arribar les propostes telemàticament fins el 18.06.18 a convocatoria@cccanfelipa.cat

La comissió de selecció de la convocatòria estarà formada per: EVA GARCIA Experta en creació i producció artística comunitària. Actualment comissaria del programa ART i PART; MAYTE LUQUE Referent projecte Dansa del centre cívic Barceloneta i OLGA FUSTÉ coordinadora del programa d’arts escèniques de Can Felipa.

El Centre Cívic comunicarà el resultat de la convocatòria a totes les companyies participants.

El Centre Cívic i les companyies seleccionades establiran un calendari de treball. Totes les companyies que es presentin a la convocatòria hauran d’assumir el compromís de realitzar el projecte i estrenar-lo en les mateixes condicions que l’han presentat. En cas que no sigui així o que el projecte no s’acabi duent a terme, la companyia haurà de recompensar el centre cívic pels assajos realitzats i pel compromís no assumit.

Els projectes seleccionats hauran de fer constar el logotip del Centre Cívic Can Felipa en tot el material promocional que facin.

Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística i la seva exhibició, i alhora, facilitar-los vies de professionalització en l’àmbit de les arts escèniques i/o diversificar-ne el perfil professional.

D’entre tots els projectes seleccionats en totes les categories s’atorgaran un màxim de 3 ajuts La(b) de 400€. Aquests ajuts es donaran en funció de les propostes de mediació presentades.

Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.

El centre es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió de la comissió de selecció si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat en la decisió de l’organització, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

El termini per rebre propostes acaba el 18 de juny del 2018. Les propostes s’hauran d’adreçar en format pdf (màxim 5 M) a convocatoria@cccanfelipa.cat, si teniu algun dubte podeu trucar al Centre Cívic al 93 256 38 40 (dimarts i divendres de 17:00 a 19:00) i preguntar per l’Olga Fusté

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.