— HelloWorld!

Shift de Lisa Parra en el Festival IDN

12.01.2011 / 12.01.2011 - Arts escèniques
SHIFT "Lisa Parra amb el col·lectiu lana" (Madrid)
Dins de la programació del Festival IDN Imatge, Dansa i Nous mitjans 2011

Performance de dansa i de noves tecnologies que aborda el tema del cos com a objecte i la identitat personal. Centrat en el límit borrós entre el real i el virtual, l'obra planteja si es pot construir o no la idea de la identitat perdurable. Durant l'actuació s'utilitza el procés innovador “llum estructurada” per generar les imatges de les ballarines. Aquestes imatges són projectades simultàniament en el mateix escenari, en temps real, amb la finalitat de crear un àmbit compartit entre el moviment, la imatge i el so.

Shift aquella pieza de danza que se desarrolló en el primer taller HelloWorld!, tras su paso por Madrid, pronto se verá en Barcelona dentro del festival IDN.

Dale duro Lisa.
D.