“11 EDICIONES DE CORPO(A)TERRA ROBADAS” texto de Matías Daporta

Mentres o sector esixe lexitimidade e recoñecemento social, dentro do mesmo permitímonos saltarnos todos os principios éticos que rixen as boas prácticas que o mesmo sector definiu. A continuación un analise sobre un premio a un roubo.
Hai unhas semanas comunicáronse os proxectos gañadores do premio Rodolfo Prada á xestión cultural. Un premio único en Galicia que premia as boas prácticas en xestión cultural. Un premio necesario y pertinente xa que visibilizar estes roles ás veces invisibles e pon a xestión cultural en valor diante da sociedade e as institucións. Pero este ano, na súa sexta edición, resultou premiado un proxecto de dubidosa ética e que non cumpre as bases. Este feito pon en perigo a lexitimidade do premio e mancha a reputación de Rodolfo Prada, profesional que lle da nome ao premio polo seu compromiso histórico coa cultura en Galiza.
A continuación expoñerei as razóns polas que a organización e o comité do premio Rodolfo Prada, a cargo da Deputación de Ourense, debe considerar a retirada do premio ao festival ABANEA con urxencia. Comezarei contextualizando formalmente o festival en cuestión e continuarei enumerando unha serie de datos que o ilexitiman a ser premiado. Finalmente demostrarei como a dirección de ABANEA exerceu un roubo dun patrimonio inmaterial e colectivo.
O festival ABANEA é un festival de danza e movemento na rúa de primeira xeración. Isto significa que o ano pasado, 2022, realizou a súa primeira e única edición. O premio Rodolfo Prada non premia individuos, senón proxectos e o primeiro punto das súas bases estabrece ter unha traxectoria para candidatarse (punto número 1 do artigo 3 das bases do premio). Mais este festival carece de traxectoria algunha, tampouco a Asociación que o organiza, e por tanto, resulta dificil de comprender que xa reciba honores pola súa xestión.
Ademais, o festival premiouse pola provincia de A Coruña, mais o festival ubícase nas provincias de Ourense e Pontevedra. Costa comprender que premien a un festival deste xeito, habendo na provincia de A Coruña festivais con moita máis traxectoria e puidendo o xurado candidatar eles mesmos proxectos non presentados (punto número 3 do artigo 3 das bases do premio).
De todas maneiras, as razóns que me levan a escribir estas liñas son moito máis complexas e urxentes para a comunidade cultural e profesional da Galiza. Como algunhas lectoras saberán, o ano anterior á primeira edición do festival ABANEA, organizouse a última edición, a onceava, do festival Corpo(a)Terra. Aconteceu nas mesmas localizacións, nas rúas de Gondomar (A Coruña) e Allariz (Ourense). C(a)T foi un festival de artes do corpo na rúa que tiña orixinalmente como sede a cidade de Ourense. Durante dez anos as prazas e rúas da cidade acolleron a artistas do corpo de Galicia, de España e do estranxeiro para o gozo dos paseantes e do sector. Mais, por desacordos co Concello de Ourense a dirección da asociación organizadora, Traspediante, considerou que era tempo de marchar. A opción foi Gondomar.
O festival C(a)T comezou as súas andanzas cun grupo de artistas amigas, do que eu mesmo formaba parte, querendo dinamizar a cidade e o sector. As directoras do festival inicialmente foron Begoña Cuquejo e Marta Alonso, e para facelo realidade estivemos colaborando de forma altruista: Maciej Sado, Paulina Funes, Cristina Balboa, Estevo Creus e un gran e diverso número de artistas. A primeira edición foi un éxito e instaurou un festival único en Galicia: xestionado de forma colectiva, horizontal e feminista. As 11 edicións destacaron polo esforzo que poñían na creación de comunidade, no estar xuntas e no coidado de todas por todas. Era un festival con poucos fondos, pero cuxa precariedade era compensada polo trato e o cariño.
As dúas directoras do festival ABANEA, Marta Alonso e Paula Quintas, formaban parte da xunta directiva de Traspediante e da dirección de Corpo(a)Terra, tendo a Begoña Cuquejo como presidenta. Quintas comezou a traballar co festival facendo o catering, e pasou a formar parte da xunta anos máis tarde dentro do espírito colectivo da presidenta. A maioría do colectivo orixinario seguiu traballando co festival ata a súa defunción.
As directoras de Corpo(a)Terra, tras un conflicto interno en xaneiro de 2022 (o conflicto detrás da decisión non atende ao caso), decidiron acudir a unha facilitadora profesional para atopar unha solución. Marta Alonso e Paula Quintas forzaron que o único consenso fose o peche total do festival e a Asociación Traspediante, en contra inicialmente da presidenta e a colectividade.
O acordo chegado coas facilitadora implicaba que a xunta pecharía todo o que foi xerado pola asociación nos 14 anos de existencia e polo festival durante as once edicións. Esto conlevaría a cancelación do recentemente apalabrado convenio de C(a)T co Agadic, que prometía reducir considerablemente a carga de traballo en xestión e burocracia e que convertiría o festival nun estratéxico da cultura galega. Tamén deberíanse interrompir as relacións institucionais como a da Redacieloabierto (Rede de festivais de danza contemporanea en espacios non convencionais) ou perder a puntuaxe pola traxectoria da Asociación na deputación da Coruña.
Para sorpresa dalgunha de nós, pouco despois, Marta Alonso e Paula Quintas anunciaron públicamente a primeira edición do festival ABANEA. Este presentábase nas mesmas cidades da última edición do defunto Corpo(a)Terra, Allariz e Gondomar. Compartía tamén unha estética similar e parte da programación acordada para a doceava edición de Corpo(a)Terra. O festival ABANEA era unha descarada réplica do Corpo(a)Terra. Non lle deixaron nin que arrefrecera.
O caso de ABANEA representa a día de hoxe un caso de roubo patrimonial inmaterial, social e colectivo. Un roubo contra o festival Corpo(a)Terra, a Asociación Traspediante e a todas as persoas que formaron parte destes proxectos durante anos.
Costa falar de roubo cando algo parece non ter corpo, como pode ser un festival. Mais C(a)T si tiña corpo, o festival tiña moitos corpos, e unha filosofía de traballo, unha enerxía propia, un prestixio, unha metodoloxía de traballo e unha forma de pensar a rúa e a danza.
A forma de traballar as prazas foi deseñada pola ex-directora de Traspediante, Begoña Cuquejo, que se inspiraba en En pé de Pedra, e agora replícanse en ABANEA. A rede na que está metida Abanea era a rede de C(a)T. De feito, a presenza do novo festival nesta rede tamén é cuestionable xa que os estatutos da Red a Cielo Abierto esixían que festivais tivesen a lo menos duas edición para poder formar parte desta. A relación económica de ABANEA co AGADIC e un traspaso ilexítimo do convenio prometido a Corpo(a)Terra e pertencía a sua comunidade, a todas o que o fixemos posible durante tantos anos. A dirección non respetou o acordo asinado e tampouco á colectividade. ABANEA é unha copia, unha versión sen alma, unha comunidade rota. A lo menos sabemos que haberá sempre unha diferencia enorme entre ambos festivais, C(a)T organizábase dende a colectividade e as artes do corpo, e Abanea como unha plataforma profesional para promocionar ás directoras, coa danza como excusa.
No acordo de peche pódese ler que se propuxo buscar a unha nova dirección para C(a)T, mais consideraron que non confiaban en ninguén para levalo a cabo. Disto conclúese que as directoras de ABANEA aproveitáronse dun sistema asociativo trampa, xa que formalmente asociación Traspediante non tiña socias, para pechalo sen dar contas a comunidade e así promover un festival que sería o mesmo que o anterior pero sen a responsabilidade colectiva que implicaba dirixir o anterior.
Non sei como foron as conversas da dirección de Abanea coas institucións para herdar tódolos beneficios de C(a)T, pero non poden ser exemplo de boas prácticas en xestión cultural e non deberían premiarse. A deputación de Ourense ten que iniciar unha investigación sobre a lexitimidade deste premio e considerar a súa retirada.
Se queremos un premio a xestión cultural que prestixie a profesión, necesitamos que os proxectos premiados estén á altura do sector. Un premio debe esixir excelencia e uns mínimos de ética e boas prácticas, non mera existencia.
Posted in Uncategorized | Comments Off on “11 EDICIONES DE CORPO(A)TERRA ROBADAS” texto de Matías Daporta

A1700

Posted in Uncategorized | Comments Off on A1700

EnCorpsEnSemble

www.laperformative.com

Posted in Uncategorized | Comments Off on EnCorpsEnSemble

PEDRAS NAS LUCES (espectáculo coreografiando drones)

 

 

 

 

 

 

 

 

+ flikr

Posted in Uncategorized | Comments Off on PEDRAS NAS LUCES (espectáculo coreografiando drones)

#megustaspixelad_

Posted in Uncategorized | Comments Off on #megustaspixelad_

#microactivismos

Posted in Uncategorized | Comments Off on #microactivismos

#microactivismos

Posted in Uncategorized | Comments Off on #microactivismos

MICROACTIVISMOS


Posted in Uncategorized | Comments Off on MICROACTIVISMOS

Bailarina Hipnótica última fase de residencia en Graner

Bailarina Hipnótica última fase de Residencia en Graner

Pase abierto al público 12 de Febrero a las 18.00

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bailarina Hipnótica última fase de residencia en Graner

SUMMER INTENSIVE FESTIVAL _EL GÉNERO Y EL CUERPO CAPITALIZADO 2016 I

Como consumidora y cogeneradora de summer intensive festival, quiero realizar una autocrítica en tercera personaMe pongo la “peluca” (citando a Quim Pujol).

Judith Butler en “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”, dice:

La performatividad es un proceso que implica la configuración de nuestras acciones. La vida precaria caracteriza a aquellas vidas que no están cualificadas como reconocibles, legibles o dignas de despertar sentimientos.

[…]

Hay que actuar y al actuar se reclaman las bases del poder que hace falta.

[…]

No hay reproducción en el mundo social si al mismo tiempo no se reproducen aquellas normas por las que se rige la inteligibilidad del cuerpo, tanto en el espacio como en el tiempo, por inteligibilidad considero “LEGIBILIDAD EN EL ESPACIO SOCIAL Y EL TIEMPO”, así como una relación implícita hacia los otros (exclusión) condicionada y mediada por normas sociales.

[…]

Sobre lo que define quién es considerado sujeto, y quién no, ahí es dónde la performatividad se vincula con la precariedad. La performatividad de género está relacionada con quién es considerado a efectos de vida, quién puede ser leído como viviente.

 

Los datos siguientes reflejan quién puede ser sujeto de ocupar los puestos de poder y los puestos remunerados en ciertos circuitos de danza contemporánea. Qué espacios ocupan, qué tiempo ocupan y cómo las mujeres han sido una vez más relegadas a no ser visibles. Lo haré mediante un mero análisis numérico que habla por sí solo de las múltiples complejidades sociales en torno a nuestra profesión.

Nombro ciertos festivales de danza que comparten un formato de summer intensive festival, lo que conlleva en general un programa de varios cursos de danza al día, en su mayoría de entrenamiento físico o técnica de danza intensiva, de varios docentes diferentes por día y por lo general comprimidos durante alrededor de 15 días:

Deltebre dansa. Cataluña

Participan 13 docentes: 9 hombres, 4 mujeres

En total se imparten 11 workshops: 9 impartidos por hombres, 3 impartidos por mujeres (de los cuales 2 compartidos con varones y 1 de mujeres específicamente)

Enxebre danza. Galicia

Participan 10 docentes: 9 hombres, 1 mujer

Se imparten un total de 10 workshops: 8 impartidos por hombres, 2 impartidos por mujeres (1 sola y 1 compartido)

Unmated. Portugal

Participan 14 docentes: 9 hombres, 3 mujeres

Se imparten un total de 14 workshops: 11 impartidos por hombres y 3 impartidos por mujeres (2 completos, 1 de horas reducidas)

Revés. Costa Rica

Participan 7 docentes: 5 hombres, 2 mujeres

Se imparten 10 workshops: 8 impartidos por hombres y 2 impartidos por mujeres (1 completo de técnica de ballet contemporáneo y 1 de horas reducidas)

Este intensivo dura 4 semanas. De las 140 horas totales, las docentes imparten sólo 24 horas.

Podemos concluir que es una inercia que hay que quebrar de modo consciente o sólo seguirá reproduciéndose, porque al ver el trabajo de calidad de estos profesores serán contratados en otros lugares y así sucesivamente. No porque sean de más calidad, sino porque no podemos optar a la comparación.

Así que haremos como nos dice Butler, hacer la acción: El próximo año el equipo del Festival corpo(a)terra se compromete a programar un 90% de docentes mujeres. Animamos al resto de Festivales a sumarse!

Begoña Cuquejo Suárez

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on SUMMER INTENSIVE FESTIVAL _EL GÉNERO Y EL CUERPO CAPITALIZADO 2016 I