Archives for posts with tag: acción

postal nits salvatges

+ info: www.laportabcn.com

Puedes comprar ya tus entradas con descuento a 3€ aquí en Atrapalo

SWEET MARÇ
del 9 al 28 de març
Sweet Març
Sweet Març manté el to i els objectius llançats al nostre darrer cicle del 2009, Sweet Desembre. Els sweets funcionen com a marc de presentació, moments de pràctica escènica i trobada amb el públic, dels espais còmodes de La Porta.

Els espais còmodes són ajudes o col·laboracions puntuals que s’estableixen per donar resposta directa a les necessitats específiques de cada procés i potenciar marcs efectius de treball per als creadors.

PROGRAMA

dimarts 9 i dimarts 16 de març / 20:00h {escena+vídeo}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de març / 20:00h {instal·lació+acció}

Patricia CaballeroSerie inacabada

divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de març
divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de març / 20:00h {escena}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

A partir de les 18h es podrà consultar el treball documental Los que se ven entre sí relatiu a aquesta creació.

Totes les activitats es desenvolupen a LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

ENTRADA LLIURE / AFORAMENT LIMITAT

Organitza: La Porta
Amb la col·laboració de La Poderosa
Agraïments: Jordà Ferré

SWEET MARÇ
del 9 al 28 de marzo
Sweet Març mantiene el tono y los objetivos lanzados en nuestro último ciclo del 2009, Sweet Desembre. Los sweets funcionan como marco de presentación, momentos de práctica escénica y encuentro con el público, de los espacios cómodos de La Porta.

Los espacios cómodos son ayudas o colaboraciones puntuales que se establecen para dar respuesta directa a las necesidades específicas de cada proceso y potenciar marcos efectivos de trabajo para los creadores.

PROGRAMA

martes 9 y martes 16 de marzo / 20:00h {escena+vídeo}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo / 20:00h {instalación+acción}

Patricia CaballeroSerie inacabada

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo
viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo / 20:00h {escena}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

A partir de les 18h se podrá consultar el trabajo documental Los que se ven entre sí relativo a esta creación.

Todas las actividades se desarrollan en LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO

Organiza: La Porta
Con la colaboración de: La Poderosa
Agradecimientos: Jordà Ferré

SWEET MARÇ
from 9th to 28th of March
Sweet Març maintains the tone and the goals launched in our last cycle of 2009, Sweet Desembre. The sweets work as frame of presentation, moments of scenic practice and meeting with the public, of the espacios cómodos (comfortable spaces) of La Porta.

The espacios cómodos are punctual collaborations established to give direct answer to the specific needs of every process and to promote effective frames of work for the creators.

PROGRAM

Tuesday 9 and Tuesday 16 of March / 8pm {scene+video}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

Friday 12, Saturday 13 and Sunday 14 of March / 8 pm {installation+action}

Patricia CaballeroSerie inacabada

Friday 19, Saturday 20, Sunday 21 of March
Friday 26, Saturday 27, Sunday 28 of March / 8 pm {scene}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

From 6pm you can consult the documentary work Los que se ven entre sí related to this creation.

All the activities will take place at LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

FREE ADMISSION / LIMITED SEATING

Organised by: La Porta
With the collaboration of La Poderosa
Thanks to: Jordà Ferré