Archives for category: convocatorias

DIRECTAMENTE OCUPADXS!
-convocatoria abierta-

Paz Rojo, dentro del marco OCUPACIONES / La Porta, nos invita a experimentar durante un fin de semana la pregunta ¿qué, para qué, quiénes, dónde, cuándo, cómo nos vivimos en la tensión entre la individualización y la necesidad de lo colectivo? El escenario en el que ubicamos esta pregunta es en la relación entre las nociones de cuerpo, ocupación y marca. [leer más]

img
Cuándo: sábado 14 enero de 12.00 a 18.00 horas y domingo 15 de enero de 12.00 a 17.00 horas.
Dónde: La Porta__casa, C/ Sant Germà 5, 3º, Barcelona – Metro Plaza España
Contactoinfo@laportabcn.com
Estos dos días se articularán en castellano y, en caso de que sea necesario, se facilitará la traducción en inglés.

DIY (Do It Yourself) con Oreet Ashery y Olga Mesa

Desarrollo profesional por artistas y para artistas

Dentro del ciclo WALA! what about Live Art?, que se presentará del 7 al 11 de diciembre, y en paralelo al programa de actividades públicas que propone, se realizarán dos DIY con Oreet Ashery (Reino Unido) y Olga Mesa / Association Hors Champ-Fuera de Campo (Francia / España).

Los DIY son una herramienta ideada por Live Art Development Agency para ofrecer a los creadores que trabajan en las artes en vivo de concebir y ejecutar proyectos de desarrollo profesional para otros artistas.

Encuentros de un día y medio en los que Oreet y Olga propondrán un dispositivo para  compartir con otros profesionales temáticas, prácticas, preguntas que forman parte y  conectan con su momento actual como creadoras.

Fechas y horarios:

DIY con Oreet Ashery – miércoles 7 y jueves 8 de diciembre (miércoles de 15:00 a 19:00 h / jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h)

DIY con Olga Mesa – sábado 10 y domingo 11 de diciembre (sábado de 10:00 a 14:00 h / domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h)

Lugar: La Porta___casa, C/ de Sant Germà 5, 3º1 08004 Barcelona  / tel. 932 95 54 40

Más información sobre los DIY e inscripciones:

Convocatoria DIY_CAST

Convocatòria DIY_CAT

3 PROCESSOS DE CREACIÓ
Convocatòria 2011
3 processos

La Porta obre una convocatòria pública per participar en la 3a edició del projecte.

Dirigit a artistes, no necessàriament procedents de les arts escèniques, que es troben a l’inici de la seva trajectòria i interessats en realitzar la seva investigació partint del cos i la presència.

Més que una oportunitat de producció d’un treball concret, 3 processos de creació proposa un espai de formació i pràctica: ofereix un acompanyament especialitzat i les condicions necessàries per dur a terme un procés de creació propi, des del moment de concepció de la proposta fins a la seva eventual presentació pública.

L’objectiu és brindar a aquells que aborden les seves primeres creacions un marc que els permeti experimentar i elaborar les seves idees sense pressions, alhora que facilita l’oportunitat de confrontar-se amb moments de diàleg, crítica i anàlisis, imprescindibles per aprofundir en la matèria de treball i la seva maduració.

Condicions que ofereix el projecte: suport econòmic, cessió d’espai d’assaig, coaching artístic professional, sessions de mostra i reflexió sobre el procés, assistència tècnica especialitzada, moments de presentació pública, documentació, assessorament administratiu.

3 processos de creació no cobreix les despeses d’allotjament, desplaçament i/o dietes dels participants.

És imprescindible el compromís de disponibilitat en el període d’execució efectiva de la pràctica: dos mesos intensius (setembre-octubre) i els dos moments de presentació (novembre i gener 2012). Calendari detallat, més informació sobre el projecte i procés de selecció aquí.

Els candidats hauran d’enviar una carta de presentació, exposant el seu interès i motivacions per participar en el projecte, a info@laportabcn.com. Es pot adjuntar tota la informació i els materials que es considerin oportuns: formació, experiències anteriors, referents, línies de treball actual…

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 15 DE MAIG

3 processos de creació és un projecte de La Porta, coordinat per Sergi Fäustino i amb la col·laboració de La Poderosa, La Caldera i l’Estruch de Sabadell.

3 PROCESOS DE CREACIÓN
Convocatoria 2011

La Porta abre una convocatoria pública para participar en la 3ª edición del proyecto.

Dirigido a artistas, no necesariamente procedentes de las artes escénicas, que se encuentran al inicio de su trayectoria e interesados en realizar su investigación a partir del cuerpo y la presencia.

Más que una oportunidad para producir una obra concreta, 3 procesos de creación propone un espacio de formación y práctica: ofrece un acompañamiento especializado y las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de creación propio, desde el momento de concepción de la propuesta hasta su eventual presentación pública.

El objetivo es brindar a aquellos que abordan sus primeras creaciones un marco que les permita experimentar y elaborar sus ideas sin presiones, al tiempo que les facilita la oportunidad de confrontarse con momentos de diálogo, crítica y análisis, imprescindibles para profundizar en la materia del trabajo y su posterior maduración.

Condiciones que ofrece el proyecto: apoyo económico, cesión de espacio de ensayo, coaching artístico profesional, sesiones de muestra y reflexión sobre el proceso, asistencia técnica especializada, momentos de presentación pública, documentación, asesoramiento administrativo.

3 procesos de creación no cubre los gastos de alojamiento, desplazamiento y/o dietas de los participantes.

Es imprescindible el compromiso de disponibilidad en el periodo de ejecución efectiva de la práctica: dos meses intensivos (septiembre-octubre) y los dos momentos de presentación (novembre 2011 i enero 2012). Calendario detallado, más información sobre el proyecto y proceso de selección aquí.

Los candidatos deberán enviar una carta de presentación, exponiendo su interés y motivaciones para participar en el proyecto, a info@laportabcn.com. Se podrá adjuntar toda la información y los materiales que se considere oportunos: formación, experiencias anteriores, referentes, líneas de trabajo actual…

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – 15 DE MAYO

3 procesos de creación es un proyecto de La Porta, coordinado por Sergi Fäustino y con la colaboración de La Poderosa, La Caldera y l’Estruch de Sabadell.

workshop LP11
Observo el procés de de-construcció permanent de la memòria per la realitat que m’envolta. En aquest context plantejo qüestions en torn a la identitat. La relació entre aspectes del passat i del present en la recerca d’un ordre universal.
La performance em permet establir un «joc» fascinant entre el món real i el recordat. Capturar un cert sentit del temps i la «influència» en en el transcurs d’esdeveniments passats, modificar-los, construir noves configuracions i transferir-les a l’espai real. A la performance puc trobar la forma per les meves idees, la intuïció i la biologia del cos. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski és un artista polonès, amb una llarga trajectòria dins de les arts visuals i en el món de la performance, al qual La Porta ha convidat a proposar diferents accions dins de la programació del LP d’aquest any. Entre elles un taller dirigit a persones que ja estan desenvolupant el seu propi treball creatiu relacionat amb la presència i el cos.

El principal objectiu del taller és incitar processos cognitius, intel·lectuals i teòrics com a forma de comunicació amb l’entorn. La proposta és avaluar fonts d’inspiració i construir un «genotip» personal definit com a potencial creatiu: genotip – font – genotip.

La participació al workshop és totalment gratuïta, requereix màxima disponibilitat i implica la necessària participació en SELF – 24 h. performance laboratory; una pràctica performativa oberta al públic, amb la qual Karwowski es proposa ocupar l’espai de la Porta des de les 10 del matí del dimarts 15 de març fins a les 10 del matí del dia següent.

A petició d’Antoni Karwowski el workshop només pot acollir un màxim de 7 participants. Totes les persones interessades poden enviar el seu cv i dades de contacte a lp@laportabcn.com abans del dia 25 de febrer. La Porta notificarà al més aviat possible la seva participació únicament a les que resultin seleccionades.

Dates: del 9 al 11 de març de 2011
Horaris: 10-14h
Lloc: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça Espanya

A més del worshop i SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realitzarà dues propostes dins LP’11: la conferència Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de març a les 19h a La Porta, i la performance Standing at the end of white line, el 13 de març a les 20h al CCCB.

Antoni Karwowski. Va néixer el 1948. Va estudiar Belles Arts a la universitat de Torun (Polònia). Les seves activitats artístiques es mouen entre els àmbits del Performance Art i la instal·lació. El 1978 va fundar el grup «A» el qual va organitzar nombroses accions artístiques i exhibicions. Entre 1980 i 1981 va col.laborar com a artista amb l’Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polònia). Entre 1981 i 1986 va organitzar i va mantenir el Centre of Art de Swinoujscie (Polònia). Entre 1992 i 1994 coorganitzar el projecte internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 i 1999 va originar l’International Performance festival «Trawnik» (Polònia – Alemanya). Entre 2000 i 2001 va organitzar el projecte internacional «Art migration» (Polònia – Alemanya). Entre 2002 i 2005 co-organitzar el projecte internacional «Private impact». Des de 2005 i fins al present és co-organitzador i comissari internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Així mateix des de 2005 i fins 2011 és comissari internacional del festival de vídeo art «PI five» de la revista sobre vídeo art del Europi Film Festival «dokumentART». Com a artista ha participat en diverses edicions del Fòrum Ost-West a Alemaniain així com en molts altres projectes artístics internacionals.

workshop LP11
Observo el proceso de deconstrucción permanente de la memoria por la realidad que me rodea. En este contexto planteo cuestiones en torno a la identidad. La relación entre aspectos del pasado y del presente en la búsqueda de un orden universal.
La performance me permite establecer un «juego» fascinante entre el mundo real y el recordado. Capturar un cierto sentido del tiempo y la «influencia» en el devenir de eventos pasados, modificarlos, construir nuevas configuraciones y transferirlas al espacio real. En la performance puedo encontrar la forma para mis ideas, la intuición y la biología del cuerpo. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski es un artista polaco, con una larga trayectoria dentro de las artes visuales y en el mundo de la performance, al que La Porta ha invitado a proponer diferentes acciones dentro de la programación del LP de este año. Entre ellas un taller dirigido a personas que ya están desarrollando su propio trabajo creativo relacionado con la presencia y el cuerpo..

El principal objetivo del taller es el de incitar procesos cognitivos, intelectuales y teóricos como forma de comunicación con el entorno. La propuesta es evaluar fuentes de inspiración y construir un «genotipo» personal definido como potencial creativo: genotipo – fuente – genotipo.

La participación en el workshop es totalmente gratuita, requiere máxima disponibilidad e implica la necesaria participación en SELF – 24 h. performance laboratory; una práctica performativa, abierta al público, con la que Karwowski se propone ocupar el espacio de La Porta desde las 10 de la mañana del martes 15 de marzo hasta las 10 de la mañana del día siguiente.

A petición de Antoni Karwowski el workshop sólo puede acoger a un máximo de 7 participantes. Todas las personas interesadas pueden mandar su cv y datos de contacto a lp@laportabcn.com antes del día 25 de febrero. La Porta notificará en la mayor brevedad posible su participación únicamente a las que resulten seleccionadas.

Fechas: del 9 al 11 de marzo de 2011
Horarios: 10-14h
Lugar: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça España

Además del worshop y SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realizará otras dos propuestas dentro de LP’11: la conferencia Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de marzo a las 19h en La Porta, y la performance Standing at the end of white line, el 13 de marzo a las 20h en el CCCB.

Antoni Karwowski. Nació en 1948. Estudió Bellas Artes en la universidad de Torun (Polonia). Sus actividades artísticas se mueven entre los ámbitos del Performance Art y la instalación. En 1978 fundó el grupo «A» el cual organizó numerosas acciones artísticas y exhibiciones. Entre 1980 y 1981 colaboró como artista con el Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polonia). Entre 1981 y 1986 organizó y mantuvo el Centre of Art de Swinoujscie (Polonia). Entre 1992 y 1994 coorganizó el proyecto internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 y 1999 originó el International Performance festival «Trawnik» (Polonia – Alemania). Entre 2000 y 2001 organizó el proyecto internacional «Art migration» (Polonia – Alemania). Entre 2002 y 2005 co-organizó el proyecto internacional «Private impact». Desde 2005 y hasta el presente es co-organizador y comisario internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Así mismo desde 2005 y hasta 2011 es el comisario internacional del festival de vídeo arte «PI five» y de la revista sobre vídeo arte del Europian Film Festival «dokumentART». Como artista ha participado en diversas ediciones del Forum Ost-West en Alemaniain así como en muchos otros proyectos artísticos internacionales.