workshop LP11
Observo el procés de de-construcció permanent de la memòria per la realitat que m’envolta. En aquest context plantejo qüestions en torn a la identitat. La relació entre aspectes del passat i del present en la recerca d’un ordre universal.
La performance em permet establir un «joc» fascinant entre el món real i el recordat. Capturar un cert sentit del temps i la «influència» en en el transcurs d’esdeveniments passats, modificar-los, construir noves configuracions i transferir-les a l’espai real. A la performance puc trobar la forma per les meves idees, la intuïció i la biologia del cos. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski és un artista polonès, amb una llarga trajectòria dins de les arts visuals i en el món de la performance, al qual La Porta ha convidat a proposar diferents accions dins de la programació del LP d’aquest any. Entre elles un taller dirigit a persones que ja estan desenvolupant el seu propi treball creatiu relacionat amb la presència i el cos.

El principal objectiu del taller és incitar processos cognitius, intel·lectuals i teòrics com a forma de comunicació amb l’entorn. La proposta és avaluar fonts d’inspiració i construir un «genotip» personal definit com a potencial creatiu: genotip – font – genotip.

La participació al workshop és totalment gratuïta, requereix màxima disponibilitat i implica la necessària participació en SELF – 24 h. performance laboratory; una pràctica performativa oberta al públic, amb la qual Karwowski es proposa ocupar l’espai de la Porta des de les 10 del matí del dimarts 15 de març fins a les 10 del matí del dia següent.

A petició d’Antoni Karwowski el workshop només pot acollir un màxim de 7 participants. Totes les persones interessades poden enviar el seu cv i dades de contacte a lp@laportabcn.com abans del dia 25 de febrer. La Porta notificarà al més aviat possible la seva participació únicament a les que resultin seleccionades.

Dates: del 9 al 11 de març de 2011
Horaris: 10-14h
Lloc: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça Espanya

A més del worshop i SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realitzarà dues propostes dins LP’11: la conferència Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de març a les 19h a La Porta, i la performance Standing at the end of white line, el 13 de març a les 20h al CCCB.

Antoni Karwowski. Va néixer el 1948. Va estudiar Belles Arts a la universitat de Torun (Polònia). Les seves activitats artístiques es mouen entre els àmbits del Performance Art i la instal·lació. El 1978 va fundar el grup «A» el qual va organitzar nombroses accions artístiques i exhibicions. Entre 1980 i 1981 va col.laborar com a artista amb l’Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polònia). Entre 1981 i 1986 va organitzar i va mantenir el Centre of Art de Swinoujscie (Polònia). Entre 1992 i 1994 coorganitzar el projecte internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 i 1999 va originar l’International Performance festival «Trawnik» (Polònia – Alemanya). Entre 2000 i 2001 va organitzar el projecte internacional «Art migration» (Polònia – Alemanya). Entre 2002 i 2005 co-organitzar el projecte internacional «Private impact». Des de 2005 i fins al present és co-organitzador i comissari internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Així mateix des de 2005 i fins 2011 és comissari internacional del festival de vídeo art «PI five» de la revista sobre vídeo art del Europi Film Festival «dokumentART». Com a artista ha participat en diverses edicions del Fòrum Ost-West a Alemaniain així com en molts altres projectes artístics internacionals.

workshop LP11
Observo el proceso de deconstrucción permanente de la memoria por la realidad que me rodea. En este contexto planteo cuestiones en torno a la identidad. La relación entre aspectos del pasado y del presente en la búsqueda de un orden universal.
La performance me permite establecer un «juego» fascinante entre el mundo real y el recordado. Capturar un cierto sentido del tiempo y la «influencia» en el devenir de eventos pasados, modificarlos, construir nuevas configuraciones y transferirlas al espacio real. En la performance puedo encontrar la forma para mis ideas, la intuición y la biología del cuerpo. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski es un artista polaco, con una larga trayectoria dentro de las artes visuales y en el mundo de la performance, al que La Porta ha invitado a proponer diferentes acciones dentro de la programación del LP de este año. Entre ellas un taller dirigido a personas que ya están desarrollando su propio trabajo creativo relacionado con la presencia y el cuerpo..

El principal objetivo del taller es el de incitar procesos cognitivos, intelectuales y teóricos como forma de comunicación con el entorno. La propuesta es evaluar fuentes de inspiración y construir un «genotipo» personal definido como potencial creativo: genotipo – fuente – genotipo.

La participación en el workshop es totalmente gratuita, requiere máxima disponibilidad e implica la necesaria participación en SELF – 24 h. performance laboratory; una práctica performativa, abierta al público, con la que Karwowski se propone ocupar el espacio de La Porta desde las 10 de la mañana del martes 15 de marzo hasta las 10 de la mañana del día siguiente.

A petición de Antoni Karwowski el workshop sólo puede acoger a un máximo de 7 participantes. Todas las personas interesadas pueden mandar su cv y datos de contacto a lp@laportabcn.com antes del día 25 de febrero. La Porta notificará en la mayor brevedad posible su participación únicamente a las que resulten seleccionadas.

Fechas: del 9 al 11 de marzo de 2011
Horarios: 10-14h
Lugar: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça España

Además del worshop y SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realizará otras dos propuestas dentro de LP’11: la conferencia Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de marzo a las 19h en La Porta, y la performance Standing at the end of white line, el 13 de marzo a las 20h en el CCCB.

Antoni Karwowski. Nació en 1948. Estudió Bellas Artes en la universidad de Torun (Polonia). Sus actividades artísticas se mueven entre los ámbitos del Performance Art y la instalación. En 1978 fundó el grupo «A» el cual organizó numerosas acciones artísticas y exhibiciones. Entre 1980 y 1981 colaboró como artista con el Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polonia). Entre 1981 y 1986 organizó y mantuvo el Centre of Art de Swinoujscie (Polonia). Entre 1992 y 1994 coorganizó el proyecto internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 y 1999 originó el International Performance festival «Trawnik» (Polonia – Alemania). Entre 2000 y 2001 organizó el proyecto internacional «Art migration» (Polonia – Alemania). Entre 2002 y 2005 co-organizó el proyecto internacional «Private impact». Desde 2005 y hasta el presente es co-organizador y comisario internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Así mismo desde 2005 y hasta 2011 es el comisario internacional del festival de vídeo arte «PI five» y de la revista sobre vídeo arte del Europian Film Festival «dokumentART». Como artista ha participado en diversas ediciones del Forum Ost-West en Alemaniain así como en muchos otros proyectos artísticos internacionales.