Archives for posts with tag: convocatoria

3 PROCESSOS DE CREACIÓ
Convocatòria 2011
3 processos

La Porta obre una convocatòria pública per participar en la 3a edició del projecte.

Dirigit a artistes, no necessàriament procedents de les arts escèniques, que es troben a l’inici de la seva trajectòria i interessats en realitzar la seva investigació partint del cos i la presència.

Més que una oportunitat de producció d’un treball concret, 3 processos de creació proposa un espai de formació i pràctica: ofereix un acompanyament especialitzat i les condicions necessàries per dur a terme un procés de creació propi, des del moment de concepció de la proposta fins a la seva eventual presentació pública.

L’objectiu és brindar a aquells que aborden les seves primeres creacions un marc que els permeti experimentar i elaborar les seves idees sense pressions, alhora que facilita l’oportunitat de confrontar-se amb moments de diàleg, crítica i anàlisis, imprescindibles per aprofundir en la matèria de treball i la seva maduració.

Condicions que ofereix el projecte: suport econòmic, cessió d’espai d’assaig, coaching artístic professional, sessions de mostra i reflexió sobre el procés, assistència tècnica especialitzada, moments de presentació pública, documentació, assessorament administratiu.

3 processos de creació no cobreix les despeses d’allotjament, desplaçament i/o dietes dels participants.

És imprescindible el compromís de disponibilitat en el període d’execució efectiva de la pràctica: dos mesos intensius (setembre-octubre) i els dos moments de presentació (novembre i gener 2012). Calendari detallat, més informació sobre el projecte i procés de selecció aquí.

Els candidats hauran d’enviar una carta de presentació, exposant el seu interès i motivacions per participar en el projecte, a info@laportabcn.com. Es pot adjuntar tota la informació i els materials que es considerin oportuns: formació, experiències anteriors, referents, línies de treball actual…

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 15 DE MAIG

3 processos de creació és un projecte de La Porta, coordinat per Sergi Fäustino i amb la col·laboració de La Poderosa, La Caldera i l’Estruch de Sabadell.

3 PROCESOS DE CREACIÓN
Convocatoria 2011

La Porta abre una convocatoria pública para participar en la 3ª edición del proyecto.

Dirigido a artistas, no necesariamente procedentes de las artes escénicas, que se encuentran al inicio de su trayectoria e interesados en realizar su investigación a partir del cuerpo y la presencia.

Más que una oportunidad para producir una obra concreta, 3 procesos de creación propone un espacio de formación y práctica: ofrece un acompañamiento especializado y las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de creación propio, desde el momento de concepción de la propuesta hasta su eventual presentación pública.

El objetivo es brindar a aquellos que abordan sus primeras creaciones un marco que les permita experimentar y elaborar sus ideas sin presiones, al tiempo que les facilita la oportunidad de confrontarse con momentos de diálogo, crítica y análisis, imprescindibles para profundizar en la materia del trabajo y su posterior maduración.

Condiciones que ofrece el proyecto: apoyo económico, cesión de espacio de ensayo, coaching artístico profesional, sesiones de muestra y reflexión sobre el proceso, asistencia técnica especializada, momentos de presentación pública, documentación, asesoramiento administrativo.

3 procesos de creación no cubre los gastos de alojamiento, desplazamiento y/o dietas de los participantes.

Es imprescindible el compromiso de disponibilidad en el periodo de ejecución efectiva de la práctica: dos meses intensivos (septiembre-octubre) y los dos momentos de presentación (novembre 2011 i enero 2012). Calendario detallado, más información sobre el proyecto y proceso de selección aquí.

Los candidatos deberán enviar una carta de presentación, exponiendo su interés y motivaciones para participar en el proyecto, a info@laportabcn.com. Se podrá adjuntar toda la información y los materiales que se considere oportunos: formación, experiencias anteriores, referentes, líneas de trabajo actual…

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – 15 DE MAYO

3 procesos de creación es un proyecto de La Porta, coordinado por Sergi Fäustino y con la colaboración de La Poderosa, La Caldera y l’Estruch de Sabadell.

workshop LP11
Observo el procés de de-construcció permanent de la memòria per la realitat que m’envolta. En aquest context plantejo qüestions en torn a la identitat. La relació entre aspectes del passat i del present en la recerca d’un ordre universal.
La performance em permet establir un «joc» fascinant entre el món real i el recordat. Capturar un cert sentit del temps i la «influència» en en el transcurs d’esdeveniments passats, modificar-los, construir noves configuracions i transferir-les a l’espai real. A la performance puc trobar la forma per les meves idees, la intuïció i la biologia del cos. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski és un artista polonès, amb una llarga trajectòria dins de les arts visuals i en el món de la performance, al qual La Porta ha convidat a proposar diferents accions dins de la programació del LP d’aquest any. Entre elles un taller dirigit a persones que ja estan desenvolupant el seu propi treball creatiu relacionat amb la presència i el cos.

El principal objectiu del taller és incitar processos cognitius, intel·lectuals i teòrics com a forma de comunicació amb l’entorn. La proposta és avaluar fonts d’inspiració i construir un «genotip» personal definit com a potencial creatiu: genotip – font – genotip.

La participació al workshop és totalment gratuïta, requereix màxima disponibilitat i implica la necessària participació en SELF – 24 h. performance laboratory; una pràctica performativa oberta al públic, amb la qual Karwowski es proposa ocupar l’espai de la Porta des de les 10 del matí del dimarts 15 de març fins a les 10 del matí del dia següent.

A petició d’Antoni Karwowski el workshop només pot acollir un màxim de 7 participants. Totes les persones interessades poden enviar el seu cv i dades de contacte a lp@laportabcn.com abans del dia 25 de febrer. La Porta notificarà al més aviat possible la seva participació únicament a les que resultin seleccionades.

Dates: del 9 al 11 de març de 2011
Horaris: 10-14h
Lloc: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça Espanya

A més del worshop i SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realitzarà dues propostes dins LP’11: la conferència Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de març a les 19h a La Porta, i la performance Standing at the end of white line, el 13 de març a les 20h al CCCB.

Antoni Karwowski. Va néixer el 1948. Va estudiar Belles Arts a la universitat de Torun (Polònia). Les seves activitats artístiques es mouen entre els àmbits del Performance Art i la instal·lació. El 1978 va fundar el grup «A» el qual va organitzar nombroses accions artístiques i exhibicions. Entre 1980 i 1981 va col.laborar com a artista amb l’Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polònia). Entre 1981 i 1986 va organitzar i va mantenir el Centre of Art de Swinoujscie (Polònia). Entre 1992 i 1994 coorganitzar el projecte internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 i 1999 va originar l’International Performance festival «Trawnik» (Polònia – Alemanya). Entre 2000 i 2001 va organitzar el projecte internacional «Art migration» (Polònia – Alemanya). Entre 2002 i 2005 co-organitzar el projecte internacional «Private impact». Des de 2005 i fins al present és co-organitzador i comissari internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Així mateix des de 2005 i fins 2011 és comissari internacional del festival de vídeo art «PI five» de la revista sobre vídeo art del Europi Film Festival «dokumentART». Com a artista ha participat en diverses edicions del Fòrum Ost-West a Alemaniain així com en molts altres projectes artístics internacionals.

workshop LP11
Observo el proceso de deconstrucción permanente de la memoria por la realidad que me rodea. En este contexto planteo cuestiones en torno a la identidad. La relación entre aspectos del pasado y del presente en la búsqueda de un orden universal.
La performance me permite establecer un «juego» fascinante entre el mundo real y el recordado. Capturar un cierto sentido del tiempo y la «influencia» en el devenir de eventos pasados, modificarlos, construir nuevas configuraciones y transferirlas al espacio real. En la performance puedo encontrar la forma para mis ideas, la intuición y la biología del cuerpo. (Antoni Karwowski)

Antoni Karwowski

Antoni Karwowski es un artista polaco, con una larga trayectoria dentro de las artes visuales y en el mundo de la performance, al que La Porta ha invitado a proponer diferentes acciones dentro de la programación del LP de este año. Entre ellas un taller dirigido a personas que ya están desarrollando su propio trabajo creativo relacionado con la presencia y el cuerpo..

El principal objetivo del taller es el de incitar procesos cognitivos, intelectuales y teóricos como forma de comunicación con el entorno. La propuesta es evaluar fuentes de inspiración y construir un «genotipo» personal definido como potencial creativo: genotipo – fuente – genotipo.

La participación en el workshop es totalmente gratuita, requiere máxima disponibilidad e implica la necesaria participación en SELF – 24 h. performance laboratory; una práctica performativa, abierta al público, con la que Karwowski se propone ocupar el espacio de La Porta desde las 10 de la mañana del martes 15 de marzo hasta las 10 de la mañana del día siguiente.

A petición de Antoni Karwowski el workshop sólo puede acoger a un máximo de 7 participantes. Todas las personas interesadas pueden mandar su cv y datos de contacto a lp@laportabcn.com antes del día 25 de febrero. La Porta notificará en la mayor brevedad posible su participación únicamente a las que resulten seleccionadas.

Fechas: del 9 al 11 de marzo de 2011
Horarios: 10-14h
Lugar: La Porta, Carrer Sant Germà 5, 3er. Barcelona – metro: Plaça España

Además del worshop y SEL – 24h performance laboratory, Antoni Karwowski realizará otras dos propuestas dentro de LP’11: la conferencia Because milk is nothing more … than Perfectly digest blood + la performance Horizon 2, el 8 de marzo a las 19h en La Porta, y la performance Standing at the end of white line, el 13 de marzo a las 20h en el CCCB.

Antoni Karwowski. Nació en 1948. Estudió Bellas Artes en la universidad de Torun (Polonia). Sus actividades artísticas se mueven entre los ámbitos del Performance Art y la instalación. En 1978 fundó el grupo «A» el cual organizó numerosas acciones artísticas y exhibiciones. Entre 1980 y 1981 colaboró como artista con el Open Theatre Centre «Kalambur» de Wroclaw (Polonia). Entre 1981 y 1986 organizó y mantuvo el Centre of Art de Swinoujscie (Polonia). Entre 1992 y 1994 coorganizó el proyecto internacional «Gaia the four elements». Entre 1995 y 1999 originó el International Performance festival «Trawnik» (Polonia – Alemania). Entre 2000 y 2001 organizó el proyecto internacional «Art migration» (Polonia – Alemania). Entre 2002 y 2005 co-organizó el proyecto internacional «Private impact». Desde 2005 y hasta el presente es co-organizador y comisario internacional de Performance & Intermèdia festival – Szczecin (Polònia). Así mismo desde 2005 y hasta 2011 es el comisario internacional del festival de vídeo arte «PI five» y de la revista sobre vídeo arte del Europian Film Festival «dokumentART». Como artista ha participado en diversas ediciones del Forum Ost-West en Alemaniain así como en muchos otros proyectos artísticos internacionales.

La Porta abre una convocatoria pública para participar en la 2ª edición del proyecto.

Dirigido a artistas que se encuentran al inicio de su trayectoria, no necesariamente procedentes de las artes escénicas pero interesados en realizar su investigación partiendo del cuerpo y la presencia.

3 procesos de creación propone un espacio de formación y práctica más que una oportunidad de producción de un trabajo concreto: ofreciendo un acompañamiento especializado y las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de creación propio: desde el momento de concepción de la propuesta hasta su presentación pública.

El objetivo es brindar a aquellos que abordan sus primeras creaciones un marco confortable que les permita experimentar y elaborar sus ideas sin presiones, al tiempo que los confronta a momentos de crítica, diálogo y análisis, imprescindibles para profundizar en la materia de trabajo y su posterior maduración.

Condiciones que ofrece el proyecto: soporte económico, cesión de espacio de ensayo, coaching artístico profesional, sesiones de muestra y reflexión acerca del proceso, asistencia técnica especializada, momentos de presentación pública, documentación, asesoramiento administrativo (no se cubrirá los gastos de alojamiento, desplazamiento y/o dietas de los participantes).

Es imprescindible el compromiso de disponibilidad en el periodo de ejecución efectiva de la práctica: dos meses intensivos (septiembre-octubre) y los dos momentos de presentación (noviembre y enero 2011). Calendario detallado, más información acerca del proyecto y proceso de selección aquí.

Los candidatos deberán de enviar a info@laportabcn.com una carta de presentación, exponiendo su interés y motivaciones para participar en el proyecto, adjuntando toda la información y los materiales que consideren oportunos: formación, experiencias anteriores, referentes, líneas de trabajo actual…

Fecha límite de presentación de propuestas – 30 de mayo

3 procesos de creación es un proyecto de La Porta, con la colaboración de La Poderosa, La Caldera, l’Estruch de Sabadell y coordinado por Sergi Fäustino.

Con el apoyo: CoNCA – Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya / ICUB – Ayuntamiento de Barcelona / INAEM – Ministerio de Cultura

O Rumo do Fumo e o Forum Dança iniciam, em 2010, um novo programa de residências de criação- RESIDÊNCIAS NO EDIFÍCIO.
A recente mudança para o novo espaço em Alcântara, o EDIFÍCIO, permite que se configurem novas formas de apoio à criação, dando especial atenção aos artistas
emergentes.
Assim, para a primeira edição deste programa, serão apoiados quatro projectos de criação na área da dança e/ou performance.

Forum Dança and O Rumo do Fumo introduce, in 2010, a new residence programme for creation projects – RESIDÊNCIAS NO EDIFÍCIO.
The recent move to the new location in Alcântara, EDIFÍCIO, allows the configuration of new ways of supporting the artistic creation, specifically
to emerging artists.
Therefore, our proposal for this first edition is to support four dance and/or performance creation projects.


Elegibilidade do projecto

– O projecto deverá ser apresentado por um artista/estrutura emergente (que tenha no máximo 3 trabalhos apresentados em contexto profissional);
– O projecto deverá ser um trabalho original, em fase de criação e ainda não estreado.


Candidatura

Enviar a proposta através de correio postal ou electrónico até 26 de Fevereiro, com os seguintes dados:

a) Identificação do(s) responsável(eis) pelo projecto
– Nome
– Nacionalidade
– Idade

Estrutura produtora (no caso de existir)
– Contactos telemóvel e e-mail
– Morada e Código Postal
– NIB ou IBAN/SWIFT
– Nº contribuinte

b) Apresentação do projecto (máximo de 10.000 caracteres)
– Nome do projecto
– Área artística
– Sinopse do projecto
– Biografias dos participantes
– Outros elementos considerados relevantes

c) Outros elementos do projecto

– Calendarização
– Outros apoios existentes e em que formato
– Orçamento do projecto
– Preferência de residência (datas e estúdios)
– Vídeos ou outros materiais de trabalhos anteriores

Sobre as residências
Apoio a quatro projectos seleccionados pelo Forum Dança e O Rumo do Fumo.

Períodos de residência:

Residência 1: 2 de Agosto a 12 Setembro no Estúdio 1
Residência 2: 2 de Agosto a 12 Setembro no Estúdio 2
Residência 3: 16 de Agosto a 12 de setembro no Estúdio 3
Residência 4: 4 de Outubro a 14 de Novembro no Estúdio 2

– Bolsa de apoio à produção no valor de 1.000 € (+ ajudas de custo para alojamento e alimentação no valor 500€ para não residentes em Lisboa) para as residências de 1 mês (residência 3) por projecto e 1.500€ (+ ajudas de custo para alojamento e alimentação no valor 750€ para não residentes em Lisboa) para as residências de 1,5 mês (residência 1, 2 e 4) por projecto

– Acompanhamento artístico aos projectos com encontros semanais

– Apoio à divulgação do projecto: e-mailings para base de dados (1500 contactos, na área da dança e artes performativas, portugueses e estrangeiros); impressão de 50 cartazes A3 a preto/branco; menção destacada nos sites www.orumodofumo.com e www.forumdanca.pt

– Aconselhamento de produção (sessões num total de 4h a serem marcada durante o período de residência)

– A organização das viagens, alojamento e assistência médica durante o período das residências fica a cargo dos participantes.


Espaços de residência

Estúdio 1
– 150 m2 com linóleo preto
– Sistema audio: 2 colunas amplificadas, mesa de mistura com entrada para 3 microfones, leitor de CD (compatível com MP3)
– Sistema de imagem: leitor de DVD, televisão. Projector datashow (computador não disponível)

Estúdio 2
– 100 m2 com linóleo preto
– Sistema audio: 2 colunas amplificadas, mesa de mistura
– Sistema de imagem: leitor de DVD, televisão.

Estúdio 3
– 75 m2 com linóleo preto
– Sistema de som: 2 colunas, leitor de CD/DVD, amplificador
– Sistema de imagem: leitor de DVD, televisão. Projector datashow (computador não disponível)

Instalações
– Espaço para refeições equipado com microondas e frigorífico
– Balneários com WC e duche quente
– Centro de Documentação especializado
– Sala de aula teórica mediante marcação
– Acesso à Internet sem fios
– Computador e impressora disponível para trabalho de produção


Condições

– Apresentação pública final, no espaço da residência, no formato de mostra, conversa e/ou workshop no dia 6 de Setembro para as residências 1, 2 e
3 e dia 8 de Novembro para a residência 4
– Ensaio aberto, no âmbito do Edifício, no dia 10 de Setembro para as residências 1, 2 e 3 e dia 12 de Novembro para a residência 4
– Menção do Forum Dança e O Rumo do Fumo/Edifício como Apoio à Criação
– Inserção do logótipo do Forum Dança, O Rumo do Fumo e Edifício em todo o material de promoção do projecto
– Disponibilização de obras do artista e/ou colaboradores para o Centro de Documentação do Edifício.


Resultados Os projectos seleccionados serão anunciados até dia 31 de Março 2010, por e-mail a todos os candidatos.


Sugestões

Os artistas em residência devem cumprir as regras de saúde e segurança do Edifício, enquanto se encontrarem nas suas instalações.


Eligibility of the project

– The project has to be presented by an emerging artist (with a maximum of 3 works presented in a professional context);
– The project has to be an original work, in its creation process and not yet premiered.

Application

Send application by post or e-mail until 26 February, with the following info:
a) Identification of responsible(s) for the project
– Name
– Nationality
– Age
– Production structure (if any)
– Phone and e-mail
– Address, ZIP, Country
– NIB or IBAN/SWIFT
– Fiscal number

b) Project Presentation (max 10.000 characters)
– Title
– Artistic area
– Synopsis of the project
– Biographies of the applicants
– Other relevant info

c) Other aspects concerning the project
– Project’s schedule description
– Other existing supports and their description

– Budget

– Residence preference (dates and studios)

– videos or other materials from previous works


About the residences

Four residences projects selected by Forum Dança and O Rumo doFumo.

Residences calendar:

Residence 1: 2 August to 12 September at Studio 1

Residence 2: 2 August to 12 September at Studio 2

Residence 3: 16 August to 12 September at Studio 3

Residence 4: 4 October to 14 November at Studio 2

– Grant of € 1.000 (+ accommodation and food support of €500 for non Lisbon residents) for a period of 1 month residence (residence 3) by project, and €1.500 (+ accommodation and food support of €750 for non Lisbon residents) for a period of 1,5 month residence (residence 1, 2 and 4) by project.

– Artistic support to the projects through a weekly meeting

– Promoting support, by e-mailing (1500 contacts, in dance and performing arts area, Portuguese and foreign countries); printing of 50 posters A3 international size black/white; reference in the Websites www.orumodofumo.com and www.forumdanca.pt

– Consulting in executive production (sessions in a total of 4h to be booked during the residency)

– Travel, accommodation and health care coverage are assured by the participants.

– Consulting in executive production (sessions in a total of 4h to be booked during the residency)

– Travel, accommodation and health care coverage are assured by the participants.


Residence working spaces

Studio 1
– 150 m2, with black dance floor
– Audio equipment: 2 amplified speakers, mixing board, 3 microphone inputs, CD player (MP3 compatible)
– Video equipment: DVD player, TV, datashow (PC not available)

Studio 2
– 100 m2, with black dance floor
– Audio equipment: 2 amplified speakers, mixing board
– Video equipment: DVD player, TV

Studio 3
– 75 m2, with black dance floor
– Audio equipment: 2 speakers, amplifier, CD/DVD player
– Video equipment: DVD player, TV, datashow (PC not available)

Facilities
– Kitchen with microwaves and fridge
– Bathrooms with hot shower
– Specialized Documentation Centre
– Classroom space (reservation needed)
– Wireless internet
– PC and printer available for production work

Terms

Final public presentation, in the residence space, as an informal showing, conversation and/or workshop at 6 of September, for the residences 1, 2 and 3, and at 8 of November for residence 4
– Open rehearsal, in the framework of Edifício, at September 10 for the residences 1, 2 and 3 and at November 12 for residence 4
– Forum Dança and O Rumo do Fumo/Edifício has to be mentioned as Support
– Inclusion of Forum Dança , O Rumo do Fumo and Edifício’s logo in every project promotion material
– Videos, and other materials by the artists and/or collaborators should be provided for Edifício’s Documentation Centre


Final Result

The selected projects will be announced until 31 March, 2010, by e-mail to all candidates.


Others: Artists in residence must comply with Edifício’s health and safety requirements while on the premises.


Contactos // Contacts
Edifício
-Forum Dança | O Rumo do Fumo
Rua Rodrigues Faria 103
– Lx Factory
1300-501 Lisboa

O Rumo do Fumo
T. +351 21 343 16 47 | +351 91 258 35 51
F. +351 21 343 16 46
info@orumodofumo.com

www.orumodofumo.com

Forum Dança
T. +351.213428985 | +351.91963650
Fax +351.213428986
forumdanca@forumdanca.pt
www.forumdanca.pt

O Forum Dança e O Rumo do Fumo são financiados pelo Ministério da Cultura/D.G.Artes