3 PROCESSOS DE CREACIÓ
Convocatòria 2011
3 processos

La Porta obre una convocatòria pública per participar en la 3a edició del projecte.

Dirigit a artistes, no necessàriament procedents de les arts escèniques, que es troben a l’inici de la seva trajectòria i interessats en realitzar la seva investigació partint del cos i la presència.

Més que una oportunitat de producció d’un treball concret, 3 processos de creació proposa un espai de formació i pràctica: ofereix un acompanyament especialitzat i les condicions necessàries per dur a terme un procés de creació propi, des del moment de concepció de la proposta fins a la seva eventual presentació pública.

L’objectiu és brindar a aquells que aborden les seves primeres creacions un marc que els permeti experimentar i elaborar les seves idees sense pressions, alhora que facilita l’oportunitat de confrontar-se amb moments de diàleg, crítica i anàlisis, imprescindibles per aprofundir en la matèria de treball i la seva maduració.

Condicions que ofereix el projecte: suport econòmic, cessió d’espai d’assaig, coaching artístic professional, sessions de mostra i reflexió sobre el procés, assistència tècnica especialitzada, moments de presentació pública, documentació, assessorament administratiu.

3 processos de creació no cobreix les despeses d’allotjament, desplaçament i/o dietes dels participants.

És imprescindible el compromís de disponibilitat en el període d’execució efectiva de la pràctica: dos mesos intensius (setembre-octubre) i els dos moments de presentació (novembre i gener 2012). Calendari detallat, més informació sobre el projecte i procés de selecció aquí.

Els candidats hauran d’enviar una carta de presentació, exposant el seu interès i motivacions per participar en el projecte, a info@laportabcn.com. Es pot adjuntar tota la informació i els materials que es considerin oportuns: formació, experiències anteriors, referents, línies de treball actual…

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 15 DE MAIG

3 processos de creació és un projecte de La Porta, coordinat per Sergi Fäustino i amb la col·laboració de La Poderosa, La Caldera i l’Estruch de Sabadell.

3 PROCESOS DE CREACIÓN
Convocatoria 2011

La Porta abre una convocatoria pública para participar en la 3ª edición del proyecto.

Dirigido a artistas, no necesariamente procedentes de las artes escénicas, que se encuentran al inicio de su trayectoria e interesados en realizar su investigación a partir del cuerpo y la presencia.

Más que una oportunidad para producir una obra concreta, 3 procesos de creación propone un espacio de formación y práctica: ofrece un acompañamiento especializado y las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de creación propio, desde el momento de concepción de la propuesta hasta su eventual presentación pública.

El objetivo es brindar a aquellos que abordan sus primeras creaciones un marco que les permita experimentar y elaborar sus ideas sin presiones, al tiempo que les facilita la oportunidad de confrontarse con momentos de diálogo, crítica y análisis, imprescindibles para profundizar en la materia del trabajo y su posterior maduración.

Condiciones que ofrece el proyecto: apoyo económico, cesión de espacio de ensayo, coaching artístico profesional, sesiones de muestra y reflexión sobre el proceso, asistencia técnica especializada, momentos de presentación pública, documentación, asesoramiento administrativo.

3 procesos de creación no cubre los gastos de alojamiento, desplazamiento y/o dietas de los participantes.

Es imprescindible el compromiso de disponibilidad en el periodo de ejecución efectiva de la práctica: dos meses intensivos (septiembre-octubre) y los dos momentos de presentación (novembre 2011 i enero 2012). Calendario detallado, más información sobre el proyecto y proceso de selección aquí.

Los candidatos deberán enviar una carta de presentación, exponiendo su interés y motivaciones para participar en el proyecto, a info@laportabcn.com. Se podrá adjuntar toda la información y los materiales que se considere oportunos: formación, experiencias anteriores, referentes, líneas de trabajo actual…

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – 15 DE MAYO

3 procesos de creación es un proyecto de La Porta, coordinado por Sergi Fäustino y con la colaboración de La Poderosa, La Caldera y l’Estruch de Sabadell.